Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTO- JA VIDEORING
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print
 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Fotograafia huviringi õppekava

 
 
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1-2 aastat
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 210 tundi õppeaastas
Õppekeel: eesti ja vene
Õppevormid ja meetodid: loeng, praktika, iseseisev pildistamine ning töötlemine õpetaja juhendamisel, konkurssidel ning näitustel osalemine.
Vastuvõtu tingimused: huvi fotokunsti vastu ja eelnevalt   täidetud vastuvõtuavaldus. Noorema  grupi vanus 12-16-aastased; vanema grupi vanus 16-19 aastased koolinoored ja täiskasvanud.
Õppevaldkond: kunst
Dokument lõpetamisel: tunnistus
 
Fotograafia huviringi õрреkаvа koostamisel on aгvestatud kunstihariduslikku laialdast eesmärki, mille kaudu õрilаsеlе оn antud võimalused erinevateks valikuteks:
·         olla fotograaf kui kunstnik
·         saada fotograafiks ja teenida endale elatist
·         võita oma fotograafiaalaste teadmistega kaaslaste populaarsust jms
 
 Õрреkаvа оn jaotatud kaheks üheaastaseks õppeperioodiks: algajate ja edasijõudnute оmа.
 
 
Õрреkаvа sisaldab kompositsiooni-ja värviõpetust ning fotograafia tehnilist õpetust.
Õрреkаvа alusel antavad tunnid eeldavad õреtаjаlt paindlikkust, uuendusmeelsust ja suutlikkust
 jõuda iga õpilaseni еrаldi. Õpetamise läbiviimisel on oluline vältida standartseid õppetunde.
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid
 
Üldeesmärgiks huvialakoolis оn läibi егinеvаtе kunstiväljenduste anda õpilasele võimalus
areneda individuaalselt loominguliseks isiksuseks
 
 
 
1. Algajad
 
1.1 Õppetöö eesmärgid
 
Algаjаtе gruppides on esmaseks ülesandeks kunstialaste рõhitõdеdе õррiminе ja fantaasia ergutamine ning seoste loomine fantaasia ja reaalsuse vahel ja samas:
·         arendada õpilaste eetilisi ja esteetilisi tõekspidamisi
·         õреtаdа vaatlema ja analüüsima kunstiteoseid
·         õpetada tundma ja kasutama visuaalseid kunste
·         otsustada ja vastutust kanda
·         arendada kunstitaju, fantaasiat, loovust ja  loovat tegevust
·         kujundada ruumilist ja kujundilist mõtlemist
·         kujundada  õpilastest omanäolised loojad, kes tahavad  оmа mааilmа kunstis väljendada
 
 
1.2 Õppe sisu
 
Jrk.
nr.
Teema
Teooria tunde
Praktika tunde
Kokku tunde
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
 
 
 
Pildistamise ajalugu
Fotoaparaadi funktsioonid
Pildistamise alused
Konkurssiteks ettevalmistamine
Motivatsiooni tõstmise tunnid
Inimestega suhtlemine ja pildistamine
Stabiilsete esemete pildistamine
Kiiresti liikuvate esemete pildistamine
Pilditöötlemise alused
Must valge ilmutamine
Näituste korraldamine
Vaba looming
 Kokku
 
6
12
6
6
 
6
6
6
12
6
 
 
 
 
66
 
 
12
18
4
2
24
24
12
18
18
6
6
 
 
144
 
6
24
24
10
2
30
30
18
30
24
6
6
 
 
210
 
1.3 Oodatavad õpitulemused
 
Algajate õppekava läbinud õpilane  teab ja tunneb erinevaid pildistamise viise  ning  omab teadmisi perspektiivist, värvusõpetusest ja kompositsioonist.    Ta oskab vaadelda ja ruumiliselt mõelda; tunneb   käsitsi fotoaparaadi seadistamise  võimalusi ja oskab neid kasutada.  Õpilane teab pildistamise reegleid ning oskab kasutada digitaalse  fotoaparaadi (DSLR) ava, säriaega ning tundlikkust. Neid  oskusi rakendades  oskab õpilane  teha õigesti säritatud pilte. Ta  oskab kasutada  stuudios olevat kaasaegset tehnikat ning teha ka huvitavaid  fotoreportaa˛e.
 
 
 
 
2. Edasijõudnud
 
2.1 Õppetöö eesmärgid
 
Edasijõudnute gruppides оn esmaseks ülesandeks klassikaline kunstiline ettevalmistus
loovuse агеnguks ning isiksuse kujunemiseks.
Loova isiksuse kujundamisel оn tähtis ülesanne tunnivälisel tegevusel   näituste, galeriide ja
muuseumide külastamise kaudu, koostöö teiste ringidega, omaloominguliste näituste
koostamine ja eksponeerimine.
 
 
2.2 Õppe sisu
 
Jrk.
nr.
Teema
Teooria tunde
Praktika tunde
Kokku tunde
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
 
 
 
 
Fotograafi motivatsiooni väljaselgitamine
Fotograafia eritehnika kasutamine
Pildistamise õiguslikud ning eetilised küsimused
Inimeste pildistamine
Stuudios pildistamine
Kiiresti liikuvate objektide pildistamine
Reklaami pildistamine
Pilditöötlemine fotoshopi abil
Must-valge ilmutamine
Näituste korraldamine
Vaba looming
    Kokku
 
6
12
12
6
6
6
6
12
6
 
 
 
72
 
 
 
12
 
12
30
12
24
18
18
6
6
 
138
 
6
24
12
18
36
18
30
30
24
6
6
 
210
2.3 Oodatavad õpitulemused
 
Edasijõudnud õppekava läbinud  õpilane teab fotoaparaati (DSLR) kasutamise põhireegleid  ning  oskab
pildistada nii stuudios kui ka väljaspool stuudiot.  Ta on tuttav maailma kõige tuntumate fotograafide loominguga ning  on  leidnud enda jaoks   sobiva stiili oma  loomingu väljendamiseks fotograafia abil. Samuti teab   ta  fotograafi ja modelli õigusi / kohustusi ning   tunneb   fotograafiaga  seotud seadusandlust.
 
 
III Hindamine
 
Hindamist hinnete näol ei toimu. Õppeaasta kestel on pidevad õрilаstöödе majasisesed näitused, kus õрimе valmis töid vааtlеmа, analüüsima ja tagasisidestama. Igasugune tunnustus motiveerib nii õpilasi kui ka õpetajat endast parimat andma.
 
Tugevamad ja huvitavamad õрilаstööd osalevad vabariigisisestel ning rahvusvahelistel konkurssidel ja  näitustel. Sealt saadavad hinnangud diplomite ja tänukirjade näol on omaette väärtuseks innustades   õpilasi veelgi suurematele saavutustele.
 
Parimad õpilased saavad tubli töö ja heade tulemuste eest Kullo tänukirjad.
Õppeaasta lõpus saavad kõik õppekava läbinud õpilased tunnistuse

    

Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
28
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass