Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
FOTOGRAAFIA
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTIRING
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
MUINASJUTU - KUNSTITUBA
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Mudilastele
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tunnid toimuvad Kuninga 6 (vanalinnas Kullo Lastegaleriis)
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Joonistamine, trüki- ja arvutigraafika.
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 6 tundi nädalas, keskmiselt 228 tundi aastas
Õppekeel: eesti- ja vene keel
Ained: joonistamine, graafikatehnikad, vabavaralised kunsti- ja kujundusprogrammid, maalimine
Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused
Vastuvõtutingimused: eelnevalt täidetud vastuvõtu avaldus, huvitatus kunstist
Õppevaldkond: kunst
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Huviringi üldiseks eesmärgiks on arendada loovust ja fantaasiat, tutvuda erinevate tehnikate ja eneseväljenduse võimalustega kunsti kaudu. Õppekava sisaldab nii traditsioonilist lähenemist nõudvaid kui ka loomingulist vabadust pakkuvaid ülesandeid.

 
Õppetöö toimub kahes vanuseklassis. Õpetamine toimub põhimõttel kergemalt raskemale, lihtsamalt keerulisemale.

 
Joonistamises treenib õpilane käelisi ja tehnilisi oskusi, kasutades erinevaid joonistusvahendeid (pliiats, harilik sulg, pintsel, pastell, süsi, kustukumm). Õpilane tegeleb pildi ülesehituse aluste - kompositsiooni ja värvusõpetusega ning põhimõistetega nagu valgus ja vari, jooned ja pinnad, faktuurid. Joonistab natuurist ja teostab fantaasiapilte.

 
Soovi korral maalib kursusel osaleja guašši ja akvarellidega.

 
Kursuse läbinul on teadmised ja oskused klassikalistest graafika tehnikatest: kõrgtrükist
(linooltrükist), sügavtrükist (kuivnõelast), monotüüpiast, diatüüpiast, koopiatrükist, oskab kasutada segatrüki võimalusi, katsetab trükivõimalusi erinevate materjalidega (papp, tekstiil, plastik jne.) Õpilane oskab loovalt teostada oma ideid läbi tehnikate ning orienteerub graafika valdkonnas kasutatavates mõistetes.
 
Arvutigraafika kava on ülesehitatud loovuse ning kunstioskuste arendamisele.
Õpilane kujundab ja joonistab kasutades vabavaralisi programme vektorjoonistuses INKSCAPE,  fototöötluses GIMP, animeerimises PENCIL ja videotöötluses MOVIE MAKER.
Saab teadlikuks arvuti ja interneti kasutamisega seotud ohtudest.
 
Praktilise tegevuse kõrval toimuvad vabas vormis vestlused kunstist ja kultuurist.
 
Kevadel toimub ülevaatenäitus, võimalik on korraldada isikunäitusi.

 
III Õppetöö sisu
 
Õpilased alates 7. eluaastast:
Jrk
Trüki- ja arvutigraafika kursuse ainevaldkonnad
Tunde
1.
Joonistamine ja kompositsioon
76
2.
Maalimine ja värvusõpetus
50
3.
Materjalitrükk
18
4.
Linoollõige
 6
5.
Monotüüpia
12
6.
Diatüüpia
12
7.
Kombineeritud tehnikad
26
8.
Arvutigraafika ( Pencil, ASCII kunst, 3D lego jms )
28
 
Õpilased alates 12. eluaastast:
Jrk
Trüki- ja arvutigraafika kursuse ainevaldkonnad
Tunde
1.
Joonistamine ja kompositsioon
76
2.
Maalimine ja värvusõpetus
38
3.
Materjalitrükk
 6
4.
Linoollõige
18
5.
Kuivnõel
18
6.
Koopiatrükk
 6
7.
Monotüüpia
  6
8.
Diatüüpia
 6
9.
Kombineeritud tehnikad ja vabagraafika
16
10.
Arvutigraafika ( Inkscape, Gimp, Pencil, Movie Maker)
44

IV Oodatavad õpitulemused
Õpilane alates 7. eluaastast:
- oskab paindlikult ja kombineeritult kasutada erinevaid tehnikaid, materjale ja
  töövahendeid.
- oskab rakendada vormi-, värvi, kompositsiooni- ja perspektiivi lihtsamaid reegleid
- oskab oma vanuse kohaselt joonistada natüürmorte, temaatilisi ja figuraalseid 
 kompositsioone.
- oskab edastada meeleolu värvi, joone, faktuuri abil
- on loominguline, otsib erinevaid lahendusvõimalusi; oskab kavandada, algseid ideid edasi 
 arendada, katsetada erinevaid võimalusi nii sisulise lahenduse kui teostuse osas.
- oskab võrrelda oma ja kaaslaste töid, oskab kirjeldada kunstiteoseid ning põhjendada oma
 eelistusi, eristab kunstiteoste sisulisi ja vormilisi elemente.

 
Õpilane alates 12. eluaastast:
- tunneb klassikalisi töövõtteid nii joonistamises, graafikas kui ka
 kujundusgraafikas
- tunneb erinevaid tehnikaid, töövahendeid, materjale ja oskab neid valida  ning
 kombineerida erinevate kunstiliste eesmärkide saavutamiseks
-orienteerub joonistamise, graafika, maali ja arvutigraafika valdkonnas kasutatavates
 mõistetes.
-oskab joonistada natüürmorte, figuure ja portreed omal vanusetasemel, on õppinud
 edasi andma erinevaid materjale oma vanusetasemel, oskab inimest  kujutada
 enamvähem õigete proportsioonidega.
- pöörab tähelepanu pildi terviklikkusele, oskab valikuliselt motiivi kujutada, oskab
 lahendadasümbolistlikke, abstraktseid, ekspressiivseid, dekoratiivseid ja figuraalseid
 kompositsioone.
- modelleerib värvi ja hele-tumeduse abil vormi ning teab primaar-, sekundaar- ja
 tertsiaarvärve, sooje ja külmi toone, kontrastvärve.
- kujundab isiklikku suhet kujutatavasse, on kunstilise väljenduse võtetes mitmekesine
- oskab ise endale ülesandeid püstitada, mõtleb kunstialaste probleemide üle, huvitub
 nende lahendamisest ja suudab neid lahendada.
- oskab argumenteerida ja  kunstiteoseid kriitiliselt analüüsida.
 
V Hindamine
Töö käigus toimuvad vaatlused ja arutelud. Õpilased saavad õpetajalt suuliselt  tagasisidet oma tegevuse kohta.
Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Õpilast ei võrrelda teistega, hinnang antakse tema arengule ja edasiminekule võrreldes varasema tasemega.
Ringi liikmed saavad ise analüüsida ja avaldada arvamust kaaslaste tööde kohta.
Õpilaste tunnustamise vormiks on näitused, kuhu pannakse välja kõigi autorite parimad tööd.

 

 
VI  Õppetegevuses kasutatav kirjandus
1. O.Raunam „Joonistamise ja maalimise õpik“ Tallinn1963
2. Gottfried Bammes "Der nackte Mensch" Dresden 1982
3. S.Helme, J.Kangilaski „Lühike Eesti kunsti ajalugu“Tallinn 1999
4. Paul Thomas, Anita Taylor "Drawing" Octopus 2003
5. Fiona Watt "Suur joonistamise raamat" Koolibri 2007 
6. Eve Eesmaa "Kõrgtrükitehnika: Graafika j a rakenduskunstid" Tartu 2008
7. Graafikatriennaalide ja näituste kataloogid
Detsember 2017
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
3
4
7
11
14
22
23
24
25
27
28
29
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
15.12.2017 Vokaalansambel Helisev hääl avatud tund-kontsert
15.12.2017 L.Kapi klaveriõpilaste jõulukontsert
16.12.2017 Ülle Luts ABC stuudio jõulupidu.
16.12.2017 O.Marenkova õpilased esinevad Vene muusika festivalil
16.12.2017 V.Khoretskaya Klaveriringi õpilased osalevad Vene Muusika Festivalil

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass