Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
FOTOGRAAFIA
Kullo
Kullo
VIDEO -JA FOTORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTIRING
Kullo
Kullo
KUNSTI - MUINASJUTUTUBA
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tähtede lava (Laulukarussell)
Kullo
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO

Joonistamise ja maalimise kursus noortele.
Koostaja: õpetaja Kersti Linnamägi


I Üldosa
Õppeaja kestvus: septembrist mai lõpuni, 35 nädalat
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 228 tundi aastas
Õppekeel: eesti, vene
Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, grupitööd, laagrid
Vastuvõtutingimused: Edasijõudnute rühma astumiseks peab olema lõpetatud algajate kursus. Varem mujal õppinud peavad õpetajale esitama oma töid, et oleks kindel, et kõik algajate kursuse programmis olevad teemad on läbi võetud.
Õppevaldkond: kunst

 

II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid

Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele akadeemilise joonistamise oskus, tedmisi maalitehnikatest ja erinevatest võimalustest maalikunstis ning teoreetilisi teadmisi kaasaegsest kunstist ja kultuuriteooriatest, mis kokkuvõttes annavad teadmiste ja oskuste baasi, milega on võimalik edukalt sooritada sisseastumiseksamid mistahes kunstikõrgkooli.
Ringi peamine eesmärk on luua keskkond, kus on võimalik realiseerida oma loomingulisi ideid ja suhelda teiste kunstihuviliste noortega. Tegevus ringis peaks mõjutama ja kujundama noorte väärtushinnanguid, tekitama neis vajadust lugeda kunstiteoreetilist kirjandust, jälgida kultuurisaateid meedias, külastada regulaarselt kunstinäitusi.

Seega püüab ringi tegevus aidata kaasa loominguliselt aktiivse, iseseisvalt mõtleva ja kultuuri vallas erudeeritud noore inimese arengule.

III Õppetöö sisu

Algajate rühm
Õppetöö eesmärgiks on anda baasoskused ja teadmised akadeemilises joonistamises ning tutvustada akrüülmaali erinevaid võimalusi.
Iga järgmine ülesanne on eelmisest astme võrra keerulisem ja raskem ning baseerub eelmisest ülesandest saadud kogemusel, oskusel ja teadmisel.
Õppetöö algab joonistamise kursusega, joonistamine ja maalimine vahelduvad tsüklitena läbi kogu õppeaasta. Iga uue teema sissejuhatuseks on teoreetiline loeng.

Joonistamise kursuse teemad:
1.Käeharjutused, õige pliiatsihoiu ja käe liikumise õpetamine.
2.Natüürmort
3.Installatsioon ruumis
4.Vormijoonistamise ülesanne.
5.Figuurijoonistamine
6.Käe joonistamine
7.Portree
8.Autoportree
9.Visandid
10.Interjöör

Maali kursuse teemad:
1.Abstraktne kompositsioon
2.Natüürmort
3.Kompositsioon esemetest
4.Lillemaal
5. Figuur
6.Portree
7.Figuraalne kompositsioon
8.Maastik
9.Linnavaade

Edasijõudnute rühm

Edasijõudnute rühma tegevuse eesmärk on arendada edasi algajate rühmas omandatud oskusi ja teadmisi. Suurem rõhuasetus on loomingulist lähenemist eeldavatel ülesannetel, mis nõuavad teema sügavuti uurimist, abimaterjalide otsimist, iseendasse vaatamist ja ümbritseva keskkonnaga suhestumist. Igale õppijale antakse võimalus arendada välja oma isikupärane käekiri, nivelleerimata eripärasid. Maali ja joonistamise tsüklid on vaheldumisi, põhirõhk on maalil, suureformaadilistel kompositsioonidel.
Edasijõudnute rühma ülesanded on erinevad igal õppeaastal, et need pakuks huvi ka õpilastele, kes osalevad ringi tegevuses juba kolmandat või seitsmendat aastat. Igal õppeaastal on üks põhiteema, mis annab pealkirja ka ringi aastanäitusele.

Joonistamise kursuse teemad:
1. Visandid figuurist, süsi
2. Portree, pastell
3. Figuur, suur formaat
4. Installatsioon pastell, süsi
5. Figuraalne kompositsioon, segatehnika

Maalimise kursuse teemad:
1. Natüürmort, suur formaat
2. Kollaaz
3. Portree fotorealistlikus laadis.
4. Temaatiline kompositsioon
5. Lillemaal, suur formaat
6. Kompositsioon aasta põhiteemal.
7. Elemendi stiliseerimine, kompositsioon selle põhjal.

 

 

 


IV Oodatavad õpitulemused

Algajate kursuse läbinud õpilane peaks oskama-teadma :

1.Oskama kujutada esemeid ja objekte õiges proportsioonis, ruumilistena, anda edasi esemete materjali.
2.Oskama luua tasakaalustatud kompositsioonilist tervikut.
3.Oskama kujutada inimest õiges proportsioonis, anatoomiliselt õigesti, tabades poosi iseloomulikkust.
4.Oskama joonistada interjööri, tundes perspektiivireegleid.
5.Oskama kasutada akrüülmaali tehnika erinevaid võtteid ja võimalusi.
6.Oskama maalida natüürmorti, portreed, figuuri, abstraktset kompositsiooni.
7.Oskama kasutada kujundeid oma ideede edasiandmiseks.

Edasijõudnute kursuse läbinud õpilane peaks oskama-teadma:

1.Oskama kasutada pliiatsi ja söetehnikat mistahes objektide joonistamiseks, omama isikupärast graafilist käekirja.
2.Oskama joonistada portreed, figuuri ja visandeid, tabades kujutatava karakterit.
3.Valdama akrüülmaali tehnikas nii maalilis-ekspressiivset kui fotorealistlikku laadi.
4.Oskama maaliliste vahenditega kujutada mistahes objekte, omama isikupärast maalikäekirja ja koloriiditunnetust.
5.Oskama luua kompositsiooni, kasutada kujundeid.
6.Suutma lahendada teemasid, mis nõuavad sügavuti uurimist, suhestumist keskonnaga, ühiskonna probleemide tajumist.

V Hindamine

Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Õpilast ei võrrelda teistega, hinnang antakse tema arengule ja edasiminekule võrreldesvarasema tasemega.
Mõnede tööde puhul toimuvad kollektiivsed tööde analüüsid, kus ringi liikmed ise saavad avaldada arvamust kaaslaste tööde kohta.
Õpilaste tunnustamise vormiks on näitused, kuhu pannakse välja kõigi autorite parimad tööd.

 

Aprill 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
   
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
26.04.2020 KT Stuudio kooliealiste tantsijate kontserdi proov
07.05.2020 KT Stuudio emadepäeva ühistrenn
09.05.2020 Kullo rendžu-jagomokusarja 8. etapp
09.05.2020 Kooristuudio Ellerhein emadepäeva kontsert
09.05.2020 Kooristuudio Ellerhein emadepäeva kontsert Metodisti kirikus

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass