Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
FOTOGRAAFIA
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTIRING
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
MUINASJUTU - KUNSTITUBA
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Mudilastele
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tunnid toimuvad Kuninga 6 (vanalinnas Kullo Lastegaleriis)
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Joonistamise- ja maalikursus noortele
 

I Üldosa
Õppeaja kestvu: septembrist mai lõpuni, 35 nädalat
Maht tundides: 6 tundi nädalas,keskmiselt228 tundi aastas
Õppekeel: eesti- ja vene keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, grupitööd, laagrid
Vastuvõtutingimused: Edasijõudnute rühma astumiseks peab olema lõpetatud algajate kursus. Varem mujal õppinud peavad õpetajale esitama oma töid, et oleks kindel, et kõik algajate kursuse programmis olevad teemad on läbi võetud.
Õppevaldkond: kunst
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele akadeemilise joonistamise oskus, teadmisi maalitehnikatest ja erinevatest võimalustest maalikunstis, mis on abiks ideede realiseerimisel. Antakse teoreetilisi teadmisi kaasaegsest kunstist ja kultuuriteooriatest, mis kokkuvõttes annavad teadmiste ja oskuste baasi, millega on võimalik edukalt sooritada sisseastumiseksamid mistahes kunstikõrgkooli.
Ringi peamine eesmärk on luua keskkond, kus on võimalik realiseerida oma loomingulisi ideid ja suhelda teiste kunstihuviliste noortega. Õpetatakse kunsti vaatama ja sellest aru saama. Tegevus ringis peaks mõjutama ja kujundama noorte väärtushinnanguid, tekitama neis vajadust lugeda kunstiteoreetilist kirjandust, jälgida kultuurisaateid meedias, külastada regulaarselt kunstinäitusi. Õpetatakse nägema ja mõistma iseendas ja ümbritsevas maailmas toimuvat ja leidma oma ideede edasiandmiseks sobivaid kujundeid ja vorme. Arendatakse ja soodustatakse isikupärase loomingulise käekirja väljakujunemist
 
Seega püüab ringi tegevus aidata kaasa loominguliselt aktiivse, iseseisvalt mõtleva ja kultuuri vallas erudeeritud noore inimese arengule.
 
III Õppetöö sisu
Algajate rühm
Õppetöö eesmärgiks on anda baasoskused ja teadmised akadeemilises joonistamises ning tutvustada akrüülmaali erinevaid võimalusi.
Iga järgmine ülesanne on eelmisest astme võrra keerulisem ja raskem ning baseerub eelmisest ülesandest saadud kogemusel, oskusel ja teadmisel.
Õppetöö algab joonistamise kursusega, joonistamine ja maalimine vahelduvad tsüklitena läbi kogu õppeaasta. Iga uue teema sissejuhatuseks on teoreetiline loeng.
 
Joonistamise kursuse teemad:
Jrk
Teema
Tehnika
Tunde
1.
Käeharjutused, õige pliiatsihoiu ja käe liikumise õpetamine.
Pliiats
3
2.
Natüürmort. Erinevad raskusastmed.
Pliiats
15
3.
Installatsioon ruumis.
Pliiats
12
4.
Eseme vormi joonistamise ülesanne.
Pliiats
15
5.
Figuuri joonistamine. Erinevad poosid.
Pliiats
15
6.
Käe joonistamine.
Pliiats
12
7.
Portree.
Pliiats
6
8.
Autoportree.
Pliiats
6
9.
Visandid.
Pliiats, süsi
6
10.
Interjöör.
Pliiats
12
 
Maalimise  kursuse teemad:
Jrk
Teema
Tehnika
Tunde
1.
Abstraktne kompositsioon.3 erinevat laadi.
Akrüül
27
2.
Natüürmort.
Akrüül
9
3.
Eseme vormi maalimise ülesanne.
Akrüül
12
4.
Lillemaal.
Akrüül
6
5.
Figuur.
Akrüül
15
6.
Portree.
Akrüül
9
7.
Figuraalne kompositsioon.
Akrüül
24
8.
Maastik.
Akrüül
9
9.
Linnavaade.
Akrüül
6
 
Edasijõudnute rühm
Edasijõudnute rühma   tegevuse eesmärk on arendada edasi algajate rühmas omandatud oskusi ja teadmisi. Suurem rõhuasetus on loomingulist lähenemist eeldavatel ülesannetel, mis nõuavad teema sügavuti uurimist, abimaterjalide otsimist, iseendasse vaatamist ja ümbritseva keskkonnaga suhestumist. Igale õppijale antakse võimalus arendada välja oma isikupärane käekiri, nivelleerimata eripärasid. Maali ja joonistamise tsüklid on vaheldumisi, põhirõhk on maalil, suureformaadilistel kompositsioonidel.
Edasijõudnute rühma ülesanded on erinevad igal õppeaastal, et need pakuks huvi ka õpilastele, kes osalevad ringi tegevuses juba kolmandat või seitsmendat aastat. Igal õppeaastal on üks põhiteema, mis annab pealkirja ka ringi aastanäitusele.
 
Joonistamise kursuse teemad:
Jrk
Teema
Tehnika
Tunde
1.
Visandid figuurist.
Süsi
9
2.
Portree.
Pastell
12
3.
Figuur.
Pliiats
18
4.
Installatsioon.
Pastell, süsi
12
5.
Figuraalne kompositsioon.
Segatehnika
24
 
Maalimise kursuse teemad:
Jrk
Teema
Tehnika
Tunde
1.
Natüürmort.
Akrüül
12
2.
Kollaaz või assamblaaz.
Segatehnika
15
3.
Teema lahendamine kahes erinevas maalilaadis.
Akrüül
24
4.
Temaatiline kompositsioon, seeria printsiip.
Akrüül
21
5.
Figuraalne kompositsioon.
Akrüül
12
6.
Kompositsioon aasta põhiteemal.
Akrüül
39
7.
Kompositsioon loodusmotiivi põhjal.
Akrüül
9
8.
Figuur või portree õlimaali tehnikas.
Õli
18
IV Oodatavad õpitulemused
Algajate kursuse läbinud õpilane:
1.Oskab  kujutada esemeid ja objekte õiges proportsioonis, ruumilistena, anda edasi esemete materjali.
2.Oskab  luua tasakaalustatud kompositsioonilist tervikut.
3.Oskab  kujutada inimest õiges proportsioonis, anatoomiliselt õigesti, tabades poosi iseloomulikkust.
4.Oskab  joonistada interjööri, tundes perspektiivireegleid.
5.Oskab  kasutada akrüülmaali tehnika erinevaid võtteid ja võimalusi.
6.Oskab  maalida natüürmorti, portreed, figuuri, abstraktset kompositsiooni.
7.Oskab  kasutada kujundeid oma ideede edasiandmiseks.
 
Edasijõudnute kursuse läbinud õpilane peaks oskama-teadma:
1.Oskama kasutada pliiatsi ja söetehnikat mistahes objektide joonistamiseks, omama isikupärast graafilist käekirja.
2.Oskama joonistada portreed, figuuri ja visandeid, tabades kujutatava karakterit.
3.Valdama akrüülmaali tehnikas nii maalilis-ekspressiivset kui fotorealistlikku laadi.
4.Oskama maaliliste vahenditega kujutada mistahes objekte, omama isikupärast maalikäekirja ja koloriiditunnetust.
5.Oskama luua kompositsiooni, kasutada kujundeid.
6.Suutma lahendada teemasid, mis nõuavad sügavuti uurimist, suhestumist keskonnaga, ühiskonna probleemide tajumist.
 
V Hindamine
Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Õpilast ei võrrelda teistega, hinnang antakse tema arengule ja edasiminekule võrreldes varasema tasemega.
Mõnede tööde puhul toimuvad kollektiivsed tööde analüüsid, kus ringi liikmed ise saavad avaldada arvamust kaaslaste tööde kohta.
Õpilaste tunnustamise vormiks on näitused, kuhu pannakse välja kõigi autorite parimad tööd.

 
VI Õppetegevuses kasutatav kirjandus
  1. „Täielik portreemaalimise kursus”. Sinisukk 2006
  2. „Maalikunsti ajalugu renessansist tänapäevani”. Anna-Karola Krause. Koolibri 2006.
  3. „Maalikunst renessansist tänapäevani”. Larousse`i lühientsüklopeedia. Eesti Entsüklopeediakirjastus 2002.
  4. „...ismid. Abiks kunsti mõistmisel” Stephen Little. Sinisukk
  5. „Eesti maal”. Kunst 1982.
  6. „22+ Noored Eesti kunstnikud”. Eest Kunstiakadeemia 2005.
  7. „Olev Subbi maalid” Tallinn 2006.
  8. „Tiit Pääsukese maalid” Tallinn 2000.
  9. „Figürliches gestalten”. Gottfried Bammes. Berlin 1978
  10. „Anatoomia kunstnikele” Jenö Barcsay. Budapest 1979.
Detsember 2017
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
3
4
7
11
13
14
22
24
25
27
28
29
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
15.12.2017 Vokaalansambel Helisev hääl avatud tund-kontsert
15.12.2017 L.Kapi klaveriõpilaste jõulukontsert
16.12.2017 Ülle Luts ABC stuudio jõulupidu.
16.12.2017 O.Marenkova õpilased esinevad Vene muusika festivalil
16.12.2017 V.Khoretskaya Klaveriringi õpilased osalevad Vene Muusika Festivalil

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass