Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Ansambel  Piibar
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1-3 õppeaasta
Maht tundides: 2 tundinädalas orkestri praktikat, 74 tundi õppeaastas
Õppekeel: eesti, vene
Lisaained: pilliõpe 1 individuaaltund nädalas, 37 tundi õppeaastas; solfed˛o 1 tund nädalas
Õppevormid ja meetodid: orkestri proovid, esinemised, individuaaltunnid pillimängu õppimiseks
Vastuvõtu tingimused:  vanusalates 12. eluaastast, muusikalise huvi olemasolu, eelnevalt täidetud avaldus
Õppevaldkond: muusika
 
Ansambel „Piibar“ tegutseb Huvikeskus „Kullo“ juures alates 1971. aastast, mil see oli esimene laste folkloori ansambel. Aegade jooksul on „Piibar“ tutvustanud eesti folkloori, rahvapille, laulumänge, tantse ja ka jõu ning osavusmänge nii Eestis, kui ka paljudes välisriikides. Ansamblist on vändatud mitu telefilmi ning ta on osa võtnud kõigist kaheksast Tallinnas toimunud rahvusvahelisest folkloorifestivalist „Baltika“. Viimasel ajal on Piibar tegutsenud rahvaliku meeleolumuusika orkestrina, kuhu on peale õpilaste haaratud veel vilistlased ning mõned täiskasvanud, sõbrad ning ka lapsevanemad. Vanade eesti rahvapillide tutvustamise kõrval mängib orkester rahvaviiside seadeid ning teiste rahvaste rahvalikku muusikat. Orkestrisse pääsemine on stiimuliks õpilastele pillide õppimisel. Ansambli juhil on dirigendi ametinimetus.
Kauaaegse tubli folkloorialase tegevuse eest autasustas EV President 2003. aastal ansambli „Piibari“ dirigenti Valgetähe V klassi teenetemärgiga.
Õpilaskontingent tuleb Piibarisse reklaami ja tuntuse kaudu. Vastu võetakse ilma katseteta, kuna väheste võimetega õpilased, kes ei suuda teistega sammu pidada loobuvad hiljem  ise. Õpilastele pole seatud vanuse ega rahvuslikkuse piire. Esimeseks ning ka põhipilliks on kitarr (rahvalikus mängumaneeris).
Üheks õppeaastaks ettenähtud programmi jooksul omandab õpilane oskuse saata seltskonnalaule kõigis helistikes ning võime mängida ansamblites või orkestrites.
Kui kitarrimängu põhialused on omandatud (2 kuud), saab õpilane võimaluse valida lisaks kitarrile õppimiseks mõne teise rahvapilli (kannel, bajaan, lokupill, hiiukannel, roopill, parmupill, lõõtspill, vilepill, sarvepill, rahvalikud löökpillid jne). Soovi korral võib õpilane õppida veel puhkpille nagu trompet ja tromboon või siis kontrabass.
 
Õppetöö Piibaris toimub individuaalkorras 1 tund nädalas. Õpilastel, kes on omandanud vajaliku taseme ning arvatud orkestri koosseisu lisandub veel 2 tundi orkestripraktikat nädalas. Soovijatel on võimalus saada süvendatud õpet solfed˛os, teoorias ja muusika ajaloost (rahvapillide arenguloo kaudu).
Loovuse arendamiseks saavad õpilased ise valida oma lemmiklugusid ning neid õpetaja juhendamisel ära õppida.
 
Ansambli „Piibar“ töö on üles ehitatud pideva arengu printsiibil, s.t. et mida kauem õpilane ringis käib, seda paremini ta oma instrumenti valdab ning suudab ka oma tarbeks musitseerida.
Kõige konkreetsemalt on töö paika pandud I õppeaastal, kus toimub musitseerimise põhialuste paikapanek ning muusikateoreetiliste teadmiste omandamine. Edaspidi toimub areng repertuaari omandamise kaudu, kusjuures põhirõhk on pandud muusikalise mälu ja musitseerimisvabaduse arendamisele.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
1)      Omandada elementaarne mänguoskus kitarril (seltskonnalaulude saatmine igas helistikus).
2)      Õppida mängima vähemalt ühel eesti rahvapillil selle tutvustamise tasemel (mõned lood).
3)      Arendada kuulmismälu tasemeni, mis võimaldab kuuldud või ettemängitud muusikapala hiljem mälu järgi ära õppida.
4)      Elementaarse noodist mängu oskuse arendamine.
5)      Rahvapillimängu kaudu folkloori ajalooliste juurte selgitamine (folkloori ajalooline areng).
6)      Õpilaste vokaalsete võimete arendamine eesmärgiga võimaldada ise laulda ning ennast instrumendil saata (kitarril või kandlel).
7)      Muusikalise maitse kujundamine repertuaari kaudu (õppematerjalideks on valitud rahva poolt armastatuimad palad läbi aegade nii eesti kui teiste rahvaste ning autorite loomingust. Näiteks: Ü. Vinteri „Kui on meri hülgehall“, R. Valgre paremad lood, Beatlesite „Yesterday“ jne.)
8)      Oma pilli hooldamise õpetamine (ka pisiremont).
 
Teisel või enamal õppeaastal toimub muusikaline areng orkestri tööst osavõtu kaudu, kuna repertuaar muutubjärjest keerukamaks ning nõuab õpilastelt teatud pingutust. (Mitte kõik õppima tulnud õpilased, ka täiskasvanud ei jõua orkestrisse, kuid õppeaasta jooksul omandatu võimaldab neil muusikas orienteeruda, mängida õpitud pille nii enda, kui teiste rõõmuks. See ongi „Piibari“ põhieesmärk.)
 
III Õppetöö sisu
 
Temaatiline plaan
Teema
Tunde
Pilliõppe individuaaltunde õpilase kohta
36
1)Nõutava mänguoskuse omandamine kitarril
20
2) Eesti rahvapillide õppimine
10
3) Kuulmis –ja nägemismälu arendamine
Pidev
4) Elementaarse noodist mängimise oskuse õpetamine
Pidev
5) Folkloori ajalooline areng
4
6) Lauluoskuste arengu aluste õpetamine
Pidev
7) Muusikalise maitse kujundamine
Pidev
8) Pillide hooldamise õppimine
2
9) Orkestripraktika
20 (ei loeta tunniks)
 
Ülaltoodu kajastab ainult proportsioone erinevate valdkondade käsitlemisel. Tegelikus töös on see temaatikakäsitlemiselpidevalt sõltudes õpilase arengust, momendil käsitlevast repertuaarist või pillist, mida momendil õpitakse.
 
IV Oodatavad õpitulemused
Õppeprogrammi läbinud õpilane
·        tunneb ja valdab kõiki põhiakorde
·        oskab noodist mängida
·        tuleb toime laulude saatmisega
·        suudab end laulude puhul ise saata
·        edukalt programmi omandanud õpilased saavad osa võtta orkestri tööst
·        oskab hooldada oma pilli ja teha pisiremonti
 
V Hindamine
Hindamine on suulise tagasiside andmine õpilasele tema arengust ja õpioskuste omandamisest. Suureks tunnustuseks õpilasele on  saada orkestrisse mängima. Esinedes orkestri koosseisus kontsertidel saavad mängijad tunnustust publikult.
 
VI Kasutatav kirjandus
  1. H. Mätlik „ Kitarrimängu õpetus”
  2. Loit „Muusikainstrumendid ja orkestrid”
  3. T. Luhats „ Päkarauakandle mänguõpetus”
  4. I. Tõnurist „Karjasepillid”
 

September 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
21
23
24
25
28
29
30
     
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
01.10.2020 Laulustuudio Sinilill õpilased osalevad Kesklinna Tähtede lava eelvoorus
16.10.2020 Piibarid näitavad pille Nõmme kultuurikeskuse lastefolgiringis
23.10.2020 Sõlekese treeninglaager Valtus
25.10.2020 Nädalavahetuse eelkooli gruppide koolivaheaja mängupäev
31.10.2020 Sõlekese koondproov etenduseks

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass