Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Elektroonika
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 aasta
Maht tundides: 6 õppetundi nädalas
Õppekeel: eesti ja vene keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, vestlused, praktilised tööd, küsitlused
Vastuvõtu tingimused: õpimotivatsiooni olemasolu, huvi tehnika vastu
Õppevaldkond: tehnika
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
- tööohutuse eeskirjade tundmine ja vastavalt nendele töötamine
- õpilaste huvi arendamine tootmise, teaduse ning elektroonika vastu
- konstrueerimise osavuse arendamine
- tehnilise mõtlemise arendamine
- oskuse omandamine töötada mehhaaniliste tööriistadega
- grupitöö kogemuse omandamine ja meeskonnatöö õppimine
- kõrgtehnoloogilises maailmas toimetuleku oskuse arendamine
- õpetada õpilasi loovalt mõtlema ja ülesandeid lahendama, arendada nende fantaasiat.
 
 
III Õppetöö sisu
 
Teema
Teoreeti-line osa
Prakti-line osa
Kokku
 
 
Elektroonika põhimõisted
30
0
30
 
 
Töökaitse eeskirjadega tutvumine ja
töökaitsealane  juhendamine
6
0
6
 
 
Töötamine jootekolviga
3
8
11
 
 
Töötamine mitmesuguste mehaaniliste tööriistadega
3
8
11
 
 
Töötamine puurmasina ja käiaga
1
2
3
 
 
Töötamine multimeetri ja ostsilloskoobiga
1
2
3
 
 
Elektriskeemide analüüs
9
0
9
 
 
Võimendi valmistamine
3
15
18
 
 
Generaatori valmistamine
1
6
7
 
 
Valgusdioodidega vilkujate valmistamine
2
8
10
 
 
Vastuvõtjate valmistamine
9
36
45
 
 
Taimeri valmistamine
6
21
27
 
 
Elektronkella valmistamine
6
24
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kokku:
  80     
      130
      210
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Õppeprotsessi läbiviimiseks vajalikud seadmed ja materjalid:
 
  1. Multimeetrid, ostsilloskoop
  2. Puurmasinad
  3. Jootekolvid
  4. Käsitööriistad: lõiketangid, kruustangid, viilid, kruvikeerajad, rauasaed jms
  5. Detailid, tükkplaadi materjal, metallmaterjal, plastikmaerjal
  6. Jaotusmaterjal individuaalseks kasutamiseks: elektriskeemid ja tehnilised joonised
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppetegevuse käigus omandavad õpilased teadmisi ja oskusi, mis aitavad igapäevases elus ning hõlbustavad edaspidi elukutsevalikut.
Õppekava läbinud õpilased:
* tunnevad tööohutuseeskirju ja järgivad oma tegevuses neid
* on omandanud oskused töötamiseks mitmesuguste töö- ja mõõteriistadega
* saavad iseseisvalt aru elektrilisest skeemist
* oskavad valmistada erinevaid lihtsamaid seadmeid, töötada laua puurmasinal, valmistada montaa˛iplaati, valida vajalikke detaile ja joota.
* oskavad vastavalt vanusele loovalt mõtelda
* vajaduse ja teatud võimete olemasolu korral võivad õpilased valmistada originaalset seadet, kasutades skeemi või oma fantaasiat. 
 
 
V Hindamine
 
Klassikalist hindamist hinnete panemise näol ei toimu. Õppeprotsessi käigus saavad õpilased pidevalt tagasisidet oma tööle ja arengule.
Õpilased tutvustavad poolaasta lõpus oma töö tulemusi ja vastavad teoreetilistele küsimustele. Teadmiste ja valmistatud tööde hindamisel arvestatakse töö kvaliteeti, teooria tundmist, õpilase oskust tegutseda meeskonnas, rühmakaaslaste arvamust ja õpilase enda arvamust.
 
VI Kasutatav kirjandus
 
1.      Õpetaja poolt koostatud õppematerjal
2.      Ajakirjad „Radio“
 

 

 

Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
23.10.2021 KT Stuudio tantsijad osalevad Spotlight Challenge võistlusel
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass