Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Mudilastele
Kullo
ABC STUUDIO
Kullo
Kullo
EELKOOL KUNINGA TÄNAVAL
Kullo
Kullo
ELLERHEINA LAULU- JA RÜTMIKARING MUMMUD
Kullo
Kullo
KT STUUDIO
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MOTORING
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
MUINASJUTU-KUNSTITUBA
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogaleii
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE,PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
TANTSUANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo
NÄITERING KUNINGA TÄNAVAL
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tunnid toimuvad Kuninga 6 (vanalinnas Kullo Lastegaleriis)
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Muinasjutu-kunstituba

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 4 tundi nädalas – 140 tundi aastas
Õppekeel: eesti
Õppevormid ja meetodid: õppetund
Õppevaldkond: kunst
Dokument lõpetamisel: tunnistus
Muinasjutt on väikelapsele abiks ümbritseva maailma, kaasinimeste ja enese mõistmisel. Muinasjutu keel on rikas, laiendades lapse sõnavara ja keelekasutust. Kuuldud loost ammutab laps just nõnda palju teadmisi kui tema sisemine mina vastu suudab võtta. Äärmuslik inetus ja taevalik kaunidus vastanduvad nagu hea ja kurja igavene võitlus. Kõik see äratab lapses hulgaliselt kujutuspilte ja sisemisi tundmusi, mis omakorda toidavad ja rikastavad lapse fantaasiamaailma.
Huviringis püütakse avastada iga lapse andeid ja võimeid ning arvestatakse nendega. Igas tunnis pannakse rõhku laste loovuse arendamisele ja lapse isiksuse üldisele arengule. Õpikeskkonna oluliseks osaks on pingevaba õhkkond, iga lapse julgustamine ja tunnustamine ning laste omavaheliste sõprussuhete toetamine.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Eesmärgid:
·        Laps hakkab mõistma ümbritsevat maailma, head ja halba nii muinasloos kui päris elus ja otsustab valida hea kasuks.
·        Laps suudab ilma katkestamata muinasjuttu kuulata, tegelastele kaasa elada ning mõista loo tähendust.
·        Laps suudab küsimuste abil lugu ümber jutustada.
·        Laps oskab teistega suhelda ning oma soove ning mõtteid sõnadesse panna.
·        Laps tuleb huviringi hea meelega ning on teistega suheldes sõbralik.
·        Lapse käsi muutub osavamaks, ta omandab õiged töövõtted (kääride- ja pliiatsihoid).
·        Laps õpib vaatlema ja kujutama erinevaid objekte, esemeid ja nähtusi.
·        Laps õpib kasutama ja väljendama oma fantaasiat.
·        Laps teeb iseseisvalt valikuid ja ilmutab algatusvõimet.
·        Laps tutvub erinevate materjalide ja tehnikatega.
·        Laps õpib puhtalt töötama ja kasutab materjale säästlikult.
 
Selleks pöörame tähelepanu järgmistele valdkondadele:
-         Õige ja positiivse enesehinnangu kujundamine.
-         Eetiliste tundmuste süvendamine: ausus, õiglus, headus, julgus, tõde, tagasihoidlikkus.
-         Tunnetada oma kohta (kodus ja huviringis), turvalisustunde tajumine.
-         Süvendada teistega arvestamise oskust ja soovi säilitada enese ümber sõbralik õhkkond.
-         Süvendada suhtlemisoskust ja eneseväljendusoskust. Õpetada väljendama oma tundeid ja arvestama kaaslaste tunnetega.
-         Õpetada tegutsema koos ühise eesmärgi nimel.
-         Arendada kuulamis- ja vaatlusoskust, mõtestatud taju st näha seoseid ja neid seletada.
-         Arendada kõnet ja väljendusoskust.
-         Arendada loovust, kujutlusvõimet ja leidlikkust.
-         Arendada ilumeelt, õpetades nägema ja hindama ilu enda ümber.
-         Äratada huvi erinevate kunstiliikide vastu.
 
 
III Õppetöö sisu
Meie tund koosneb ühisest muinasjutu kuulamisest ja arutelust, sest pärast muinasjutu kuulamist saame oma mõtteid ka teistega jagada.
Seejärel maalime, joonistame, meisterdame või voolime midagi sellest muinasjutust, et lugu veel koduski võiks meelde tuletada.
Mõnikord püüame seda lugu ka mängida.
 
Muinasjutu-kunstitoa tegevus hõlmab:
Huvi tekitamist ja süvendamist lastekirjanduse vastu õpetaja poolt etteloetava kuulamise kaudu. Kuulamis- ja jutustamisoskuse arendamist.
Raamatutes esineva kujundimaailma mõistmist ja selle seoseid igapäevaeluga.
Väljendusrikkuse ja illustratsioonide tähelepanemist.
Käelihaste ja rütmitunde arendamist.
Värvide kasutamist, segamist.
Voolimist plastiliinist ja voolimissavist.
Erinevate materjalide tundmist ja kasutamist: kriidid, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.
Töövahendite kasutamist: pliiatsid, rasvakriidid, käärid, pintslid, voolimispulgad jne.
 
Töövahendid:
Lasteraamatud
Muinasjututekk, millel istudes lugu kuulatakse
Värvipliiatsid, rasvakriidid, õlipastellid, käärid, liimid, pintslid, voolimispulgad, siidi- ja nöörpaber, plastiliin, voolimissavi, looduslikud materjalid, tekstiilid, paelad, nöörid jne.
Guašš- ja akvarellvärvid, aknavärvid, erinevad paberid.
CD-mängija, CD-d, mõned kostüümielemendid muinasjutu mängimiseks
 
IV Oodatavad õpitulemused
Laps õpib kuulama ja kuuldud lugu ümber jutustama.
Laps õpib end õigesti ja selgesõnaliselt väljendama. Oskab rääkida oma mõtetest, ise mõnd lugu välja mõelda ja kaaslastele jutustada.
Lapsed õpivad üksteisega arvestama, omavahel viisakalt ja sõbralikult suhtlema.
Laps omandab esinemisoskuse ja julguse.
Lapsel kujuneb vaatlusoskus ja ilumeel, areneb fantaasia.
Areneb lapse peenmotoorika, silma ja käe koostöö.
Laps oskab kasutada erinevaid kunstimaterjale: värvipliiatseid, kriite, guaššvärve, värvilisi paberid, plastiliini jne. Oskab segada värve, tunneb värviõpetuse algtõdesid, teab millised toonid tekivad erinevate põhivärvide kokkusegamisel, kuidas saab tooni muuta valge ja musta lisamisel.
Laps oskab kasutada erinevaid tööriistu ja vahendeid - kääre, liimi, voolimispulka jne.
Laps oskab kujutada ja voolida loomi, linde ja teisi lihtsamaid loodusobjekte.
Laps oskab mõtelda loovalt, luua teistest erinevat, isikupärast lahendust.
Laps oskab fantaseerida ja välja mõelda, luua pildis või ruumilises objektis omaenda maailma.
Laps on käeliselt osavuselt oma vanuseastme tasemel.
 
V Hindamine
 
Hindamine toimub õppetöö käigus suuliselt, õpilasi kiites, tunnustades ja julgustades. Õpilaste edasijõudmisest saavad vanemad pidevalt teavet lapsi kuulates, nende töid nähes ja õpetajaga vesteldes.
Muinasjutu-kunstitoa õpilaste töid eksponeeritakse ka näitusel Kullo Lastegaleriis.
 

 
Märts 2018
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
     
3
4
5
6
7
18
19
25
28
29
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
20.03.2018 Tähelepanu Start Tallinna finaalvõistlus kombineeritud teatevõistlustes
20.03.2018 Kontsert “Kevade hääled”
20.03.2018 Keraamikaringi lihavõtte pühade näitus.
20.03.2018 Keraamikaringi lihavõtte pühade näitus.
21.03.2018 Lasnamäe ja Pirita LO koolide 5.klasside tütarlaste rahvastepalli finaalturniir

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass