Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
MOTORING
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Meisterdamine
 

I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, huvi korral2 õppeaastat
Maht tundides: 6 õppetundi nädalas, keskmiselt 222 tundi õppeaastas
Õppekeel: vene ja eesti keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, näitused, võistlused
Vastuvõtu tingimused: vanusalates 8. eluaastast,minimaalsete tööoskuste olemasolu
Õppevaldkond: tehnika
 
Meisterdamise huviringid töötavad Tallinna Huvikeskuses Kullo alates 1960. aastast.
Huviring on mõeldud 8 kuni 12 aastastele minimaalsete tööoskustega lastele.
Kuna ringi tööst võtavad osa nii vene kui ka eesti rahvusest õpilased toimub õppetöö paralleelselt kahes keeles.
Õppeprotsess jaguneb kolmeks osaks:
1. Teooria.
2. Tööülesannete selgitamine ja õigete töövõtete demonstreerimine.
3. Iseseisev töö õpetaja juhendamise ja kontrollimise ning tagasiside andmisega.
Õpitulemused selgitatakse läbiviidavatel võistlustel või näitustel, mis toimuvad vähemalt üks kord poole aasta jooksul.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Meisterdamise ringi eesmärkideks:
 
       - poiste kaasamine huvitegevusse
 - huvi äratamine tehniliste erialade vastu
 - teadmiste andmine tehnika alustest
 -   töötegemise oskuste andmine, korra ja puhtuse harjumuste kujundamine
 - õpilastes eesmärgikindluse, tähelepanelikkuse, iseseisvuse arendamine
 -  loovuse äratamine ja loomingulise mõtlemise arendamine
 -   oskuste andmine  töötamiseks kollektiivis
 -  erinevate tööliikidega tutvumine
III Õppetöö sisu
 
Algajate rühm I poolaasta
 
Teema
Teooria
tunnid
Praktika
tunnid
Tunde kokku
I poolaasta
I Sissejuhatavad tunnid
1.Lühike ülevaade tehnika arengu peamistest etappidest. 
 2.Tehnika arengu    tähendus ajaloos.
3.Üldvaade  tehnika arengust
4.Ringi sisekord.
5. Õpilase käitumisreeglid tänavatel ja Tallinna Huvikeskuses Kullo.
 
 
 
 
2
1
1
1
1
 
 
 
 
2
1
1
1
1
II. Lihtsamate mudelite ehitamine
  1. Sissejuhatus mudelitest ja mudeli ehitamisest
  2. Tehnilised nõudmised mudelite ehitamisel.
  3. Mudelite peamised elemendid, joonistega tutvumine, joonestamise algoskuste omandamine.
  4. Mudelite ehitamise tehnoloogia. Ohutustehnika tööriistade ja tööpinkide kasutamisel, esmaabi andmine.
  5. Esmavajalike tööliikidega tutvumine
  6. Arvuti kasutamise algtõed. Internet: otsingud ja otsimise loogika.
  7. Praktiline töö - mudeli ehitamine.
 
5
 
1
2
 
 
3
 
 
9
4
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
4
8
 
25
 
5
 
1
8
 
 
3
 
 
13
12
 
25
 
III Kokkuvõtvad tunnid
  1. Mudelite võistluste läbiviimine õpilaste vahel.
  2. Ringi töö poolaasta kokkuvõte
 
 
 
6
 
1
 
6
 
1
 
 
II poolaasta
 
 
 
 
 
 
I. Mudelite konstrueerimise ja ehitamise printsiibid
      1.Laeva ehituse alused
      2.Peamised mõõtmed ja mõõtmine
      3.Värvimine
      4.Elektrotehnika alused, toiteallikad/akud ja muud
      5.Käigu osad, elektrimootorid ja muu
 
 
 
2
3
3
3
 
1
 
 
2
 
6
3
 
6
 
 
2
3
9
6
 
7
 
 
II.Mudelite ehitamine (100 tundi)
       1.Tutvumine joonistega, jooniste töötlemine arvuti abil
       2. Arvuti kasutamine inseneritöös
       3. Mudeli valmistamise tehnoloogia, ohutustehnika töövahendite kasutamisel.
       4. Mudelite ehitamine                                                  
       5. Mudelite viimistlemine - lihvimine, värvimine ja muud viimistlustööd.    
       6. Mudelite katsetamine ja reguleerimine.
       7.   Mudelite ettevalmistamine osavõtuks võistlustest
 
 
1
 
 
1
 
1
 
4
2
 
40
10
 
6
6
 
2
 
4
3
 
40
10
 
6
6
III. Kokkuvõtvad tunnid
     1. Aasta töö kokkuvõtte
     2. Õpilaste tutvustamine võistluseeskirjadega.
     3. Õpilaste ettevalmistamine osavõtuks võistlustest.
     4. Meisterdamise  ringi osavõtt võistlustest, näidisesinemistest ja muudest üritustest.
  
 
2
2
2
 
 
 
2
 
32
 
2
2
4
 
32
 
 
    50
    172
   222
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane:
 
-         on  tutvunud erinevatega tööliikidega,
-         on omandanud  algteadmised laevanduse ajaloost
-         teab  ohutustehnika reegleid ja oskab neist kinni pidada
-         oskab töötada erinevatega tööriistade ja tööpinkidega
-         oskab jooniseid lugeda ja tunneb  jooniste koostamse põhimõtteid kasutades selleks arvutit ja muid abivahendeid
-          oskab töötada meeskonnas
-         on valmistanud vähemalt ühe mudeli ja osalenud sellega võistlustel
 
V Hindamine
 
Õpilaste arengutaseme kindlaks määramiseks kasutatakse erinevaid meetodeid:
                    - iseseisev tööriistade ja tööpinkide kasutamine
                    - töö tehnoloogia keerukuse tase
                    - vestlus õpilase ja tema vanematega
                    - näitused
                    - võistlused
Tulemused võistlustel on küll tagasiside saamiseks õpilastele, kuid need pole peamised.
              
      
Kasutatav kirjandus
 
Abimaterjal
1. Mudelite  valmistamise ajakirjad ja muu
2. Tehnilised ajakirjad
3 .V.V. Kolotilova    Tehnocheskoe modelirovabie i konstruirovanie   1983
4. Internet
 

 
Veebruar 2019
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
3
10
14
15
22
24
26
   
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
20.02.2019 Kesklinna, Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine LO koolide 3.-7. klasside suusavõistlused
21.02.2019 Tütarlastekoor Ellerhein esineb vabariigi aastapäeva kontserdil
23.02.2019 Kooristuudio Ellerhein ettevalmistukoori ja mudilaste muusikaringi ühine kontsert
23.02.2019 Kooristuudio Ellerhein ettevalmistukoori ja mudilaste muusikaringi ühine kontsert
23.02.2019 Kooristuudio Ellerhein ettevalmistukoori ja mudilaste muusikaringi ühine kontsert

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass