Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Robotiehitus
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 9 kuud, 216 tundi aastas
Õppekeel: eesti
Õppevormid ja meetodid: õppetund, praktiline töö, praktilised harjutused, individuaalne töö, võistlused, näitused
Vastuvõtu tingimused: huvi ja õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: tehnika
Dokument lõpetamisel: soovitus õpilase soovi korral sisseastumiseks õppeasutusse
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Kursuse eesmärgiks on anda õpilastele teadmisi insenri ja konstruktori tööst, robotite ehitusest ja erinevatest võimalustest nende kasutamisel ning teoreetilisi teadmisi kaasaegsest tehnikast. Kokkuvõttes annavad teadmiste ja oskuste baasi, millele toetudes on võimalik edukalt jätkata õpinguid erinevatel tehnilistel aladel. Ettevalmistus edasiõppimiseks ei ole kindlasti kursuse kõige olulisem ja peamine eesmärk, sest huviringi peamine eesmärk on luua keskkond, kus on võimalik realiseerida oma loomingulisi ideid, rahuldada oma tehnika huvi ja suhelda teiste tehnikahuviliste noortega. Tegevus ringis peaks mõjutama ja kujundama noorte väärtushinnanguid, tekitama neis vajadust hankida lisainfot, jälgida kultuuri- ja spordisaateid meedias, külastada võistlusi ja näitusi
 
Seega püüab ringi tegevus aidata kaasa aktiivse, iseseisvalt mõtleva, tehnika ja inseneritöö vallas erudeeritud noore inimese arengule.
 
III Õppetöö sisu
 
 
 
Tunde
 
 
Nr
Teema
Teooria
Praktika
Kokku
 
 
1
Sissejuhatav õppus
1
0
1
 
 
2
Roboti mõiste ja ajalugu
4
0
4
 
 
3
Joonestus-graafiline ettevalmistus
2
2
4
 
 
4
Elektroonika komponendid
2
0
2
 
 
5
Lihtsama roboti valmistamine
 
 
 
 
 
a)
valgusele lähenev robot
4
56
60
 
 
b)
joont jälgiv robot
4
26
30
 
 
6
ROBOTEX-iks valmistumine
8
52
60
 
 
7
Robotite mootorid
4
2
6
 
 
8
Tutvumine tööpingipargiga
4
4
8
 
 
9
Arvutiehituse teooria
 
 
 
 
 
a)
riistvara
4
0
4
 
 
b)
tarkvara
4
0
4
 
 
10
Robotite programmeerimine
11
11
22
 
 
11
Osavõtt võistlustest ja muudest üritustest
 
 
 
 
 
12
Arvuti ja interneti kasutamine
5
5
10
 
 
13
Kokkuvõttev õppus
1
0
1
 

 

IV. Teemade sisu

1. Sissejuhatav õppus.
Käitumine ja sisekord Kullos. Liikumine Kullo ümbruses. Programmi tutvustamine. Töökord ja ohutustehnika ruumis.
 
2. Roboti mõiste ja ajalugu
Robotiehituse ajalugu. Roboti tänapäevane mõiste. Tööstusrobotid. Võitlusrobotid. Päästerobotid. Lahingrobotid.
 
3. Joonestus- graafiline ettevalmistus.
Joonis kui tehnika keel. Tehnilise joonestamise mõiste. Eskiis.Mastaap. Lõige. Joonestamisvahendid. Mõõtmete ülekanne materjalile.
Praktiline töö. Lihtsama eseme kujutamine kolmes projektsioonis.
 
4. Elektroonika komponendid.
Takistid. Transistorid. Lülitid. Akud. Andurid. Mikroskeemid. Mikrokontrollerid. Täiturelemendid.
 
5. Lihtsama roboti valmistamine.
a) valgusele lähenev robot
Andurid. Tagasiside. Montaa˛ ja jootmine. Ohutustehnika. Valmistamis materjalid ja tehnoloogia.
Praktiline töö. Materjali ettevalmistamine ja märkimne. Töötlemine. Viimistlemine. Skeemi koostamine. Reguleerimine. Proovimine ja katsetamine.
b) joont jälgiv robot
Andurid. Tagasiside. Montaaz ja jootmine. Ohutustehnika. Valmistamis materjalid ja tehnoloogia.
Praktiline töö. Materjali ettevalmistamine ja märkimne. Töötlemine. Viimistlemine. Skeemi koostamine. Reguleerimine. Proovimine ja katsetamine.
 
6. ROBOTEX-iks valmistumine.
Võistlusroboti konstruktsioonilised iseärasused. Valmistamise materjalid ja rakised. Mootor. Võistlusmäärused.
Praktiline töö. Detailide valmistamine. Liimimse tehnoloogia. Jootmine. Reguleerimine. Treeningud.
 
7. Robotite mootorid.
Mootorite liigid. Kummimootor. Kahetaktiline sisepõlemismootor. Tööpõhimõte. Kütusepaagid. Ohutusnõuded. Kütused.
Elektrimootorid ja ajamid. Ohutusnõuded.
 
8. Tutvumine tööpingipargiga.
Puurpingi, freespingi ja treipingi üldehitus. Lõiketeooria. Tööpinkide juhtorganid. Ohutustehnika.
Praktiline töö. Vahetu roboti detailide töötlemine puur-, frees- ja treipingil. Lõiketerade teritamine.
 
9 Arvutitehituse teooria..
a) raudvara.
Emaplaat. Kõvaketas. Kettaseadmed. Mälu. USB, COM ja LPT port. Kuva-seadmed. Lisaseadmed ja nende ühendamine.
b) tarkvara.
Tarkvara olemus. Autorikaitse. Programmeerimise alused.
 
10. Robotite programmeerimine.
Programmeerimiskeeled. BASIC keele alused. Kompileerimine. Programmi ülesehitus. Individuaalne töö. Oma roboti programmeerimine.
 
11. Osavõtt võistlustest ja muudest üritustest.
Osavõtt ROBOTEX-I võistlusest. Tutvumine TTÜ mehhatroonika instituudiga. Kohtumine IT kolledzi robotiehitajatega.
 
12. Arvuti ja interneti kasutamine
Arvuti üldkursus. Info otsimine internetis.
Praktiline töö. Arvuti kasutamine ja robotialase info vaatamine internetis.
 
13. Kokkuvõttev õppus.
Kokkuvõtete tegemine ja parimate autasustamine.

V Nõutavad õpioskused
Kursuseläbinud õpilane peab oskama - teadma:
 
1.      Oskab kujutada esemeid ja objekte joonistel arusaadavalt ja üheselt mõistetavatena. Oskab lugeda elektriskeeme.
2.      Omab terviklikku pilti seadmete ehitusest, nende tööpõhimõttest ja kasutamisest.
3.      Oskab kasutada enamlevinud tööriistu, tunneb ohutustehnikat ja lihtsamate instrumentide teritamist.
4.      Oskab valida erinevaid ehitusmaterjale ja teab nende üldisi füüsikalisi omadusi.
5.      Oskab kasutada arvutit info otsimiseks ja leidmiseks.
6. Oskab kasutada puur-, trei- ja freespinki lihtsamate detailide valmistamiseks.
7.Oskab luua tehnoloogilise jada erinevate detailide valmistamiseks ja omab ettekujutust loovast inseneritööst.
8. Oskab kirjutada käskude jada soovitud tulemuse saamiseks.
9. Oskab võistelda “Ausa Mängu” reeglitele vastavalt ning peab kinni eetikanormidest ja headest tavadest.
VI Hindamine
 
Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Ühtegi õpilast ei võrrelda teistega, hinnang antakse tema edasiminekule võrreldes varasema tasemega.
 
Üheks õpilaste tunnustamise vormiks on võistlused ja näitused.

Kasutatud kirjandus.
Internet:
www.robotex.ee
www.picaxe.com
http://www.acroname.com/robotics/gallery/scooter/scooter.html
 
Ajakirjad: Tehnika kõigile, Tehnika Maailm.
 
November 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
1
3
7
8
9
11
13
15
16
22
23
25
26
27
28
       
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
09.12.2021 Mudilaskoori Ellerhein jõulukontsert
11.12.2021 Piibarid astuvad ette Tallinna Looduskaitse Seltsi jõulupeol
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
16.12.2021 Tantsuansambel Sõleke Sipelgate rühma jõulupidu

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass