Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Mudilastele
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
MÕTTEMÄNGUD
Kullo
Kullo
PÕHJANAABRI SOOME KEEL JA KULTUUR
Kullo
Kullo
TEATRIRING
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
NÄITERING KUNINGA TÄNAVAL
Kullo
Kullo Tunnid toimuvad Kuninga 6 (vanalinnas Kullo Lastegaleriis)
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Teatriring
I Üldosa
Õppekava kestvus: 1-11 aastat
Maht tundides: septembrist kuni juunini (9 kuud) Tunnid toimuvad 2 korda nädalas 3 tundi korraga, 228 tundi õppeaasta jooksul.
Õppekeel: eesti keel
Õppevormid ja meetodid: individuaal- ja rühmatöö, etüüd, etendus, esinemine.
Vastuvõtu tingimused: eelduseks on huvi teatri vastu. Sisseastumiskatseid ei ole.
Dokument lõpetamisel: tunnistus
Teatriga on tegeldud Huvikeskuses Kullo alates tema asutamisaastatest. Tallinna Pioneeride ja Koolinoorte Palee „Pioneeride teatris“ on oma teatri karjääri alustanud mitmed tänased professionaalsed näitlejad. Kõige tähtsam on aga see, et lastest, kes on tegelenud enesearendamisega läbi teatri, kasvavad loovalt mõtlevad ja laiema kultuurihuviga inimesed. Teatriringi eesmärgiks on huvi äratamine teatritegemise vastu ja enda tundma õppimine läbi mängu.
II Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid
Teatriringi kasuks otsustamisel on lastel olnud väga erinevad eesmärgid. Üks selge rühm lapsi on neid, kes omavad juba varajasest noorusest sisemist veendumist, et nendest saavad näitlejad. Teine rühm lapsi on need, kes on ise otsustanud või keegi on öelnud, et nad on liiga arad. Nad tulevad otsima enda seest julgust ja üldjuhul ka selle leiavad. Kolmas rühm on aktiivsed lapsed, kellele on soovitatud näiteringi minna. Tavaliselt on soovitajaks ema, isa, vanaem – harvem õpetaja. Nad sõnastavad ise väga täpselt oma olemise põhjuse näiteringis. Isa/ema/vanaema arvas, et ma saan siin maandada oma üleliigse energia, ma ei püsi ju pudeliski paigal.
Teatriõppe eesmärgiks arendada lastel järgmisi omadusi ja pädevusi:
 1. Esinemisjulgus.
  Laps tunneb end vabalt ja sundimatult nii teiste lastega suheldes kui ka laval esinedes.
 2. Keskendumisoskus
  Laps oskab konsentreeruda ühele kindlale ülesandele laval, suudab end kujutada väga erinevates rollides, visualiseerida erinevaid situatsioone. Rakendada laval õpitud oskusi ka suheldes teiste inimestega ja erinevates tavaelu olukordades.
 3. Eneseväljendusoskus
  Laps õpib kirjeldama olukordi, mida ta on näinud ja ka selliseid olukordi, mida ta ise või teised on välja mõelnud. Selleks täidavad nad laval ülesandeid, milles dialoog tuleb ette valmistamata ettekanda
 4. Analüüsivõime
Laps analüüsib näitemängus oma tegelaskuju, teisi tegelasi ja nende omavahelisi suhteid. Püüdes leida paralleele  igapäeva eluga, saab ta paremini aru ka inimestevahelisest suhetest tavaelus.
 1. Empaatiavõime
Analüüsides teisi tegelaskujusid laval püüab laps neid mõista. Läbi tunnetuse hakkab ta aru saama, mida teine tunneb. Kaasa tundmise võime arendamine läbi kogemuse ja läbi läbimängimise.
 1. Üldkultuurilised teadmised
Vestusring vabas vormis.
 
III Õppetöö sisu
Teater on kollektiivsel loomingul põhinev kunstiliik, milles on tihedalt läbi põimunud kirjandus, muusika, tants ja kujutav kunst. Õppetöö on peamiselt praktiline.
Õppekava koostatakse pidades silmas, et õpilasteks on teatrihuvilised eesti keelt kõnelevad 7–19 aasta vanused poisid ja tüdrukud. Sisseastumiskatseid ei ole. Uute õpilaste vastuvõtmisel ei seata eeltingimuseks eelnevat kogemust. Õppetöö toimub 2–3 õhtul nädalas, kokku 6 tundi.
Teatriring on jaotatud vanuse ja kogemuste järgi 2 astmeks ja need omakorda 3 tasemeks.
NOOREM ASTE
I TASE – algajad
7–12-aastased lapsed, kellel ei ole üldse teatriringis osalemise kogemust või on vähene teatriringi kogemus.
Alustatakse tutvumist iseenda loovusega ja näitlejameisterlikkuse põhialustega improviseerimise ja mängimise kaudu. Saadakse esimesed lavakogemused. Saavutatakse elementaarne tegutsemisoskus laval.
II TASE – edasijõudnud
8–12-aastased lapsed, kellel on vähemalt 2-aastane teatriringi kogemus ja ilma teatriringi kogemuseta 13–19-aastased õpilased.
Töö sisuks on rühmatöö ja individuaalne näitlejatöö. Töötatakse erinevate kirjanduslike materjalidega, kasutades tegevusliku analüüsi meetodit. Õpilane omandab orgaanilise ja usutava tegutsemisvõime laval. Omandatakse rolliloome alused.
VANEM ASTE
III TASE – vanemad
13–19-aastased eelneva teatriringi kogemusega lapsed ja valikuliselt 9–12-aastased teise taseme lapsed.
Jätkub näitlejameisterlikkuse arendamine treeningtundides. Toimub näitlejameisterlikkuse süvendatud õpe. Põhirõhk on rolliloomel ja tööl lavastustega.
Tasemete üldised põhimõtted
Noorem aste
Esimesel tasemel alustatakse iseenda loovusega tutvumist. Näitlejameisterlikkuse põhialuseid harjutatakse improvisatsioonide ja ülesannete kaudu. Teatrikunsti elemente õpitakse tundma läbi mängu. Saavutatakse elementaarne tegutsemisoskus laval. Tutvutakse kõne tehnikaja lavalise liikumise alustega.
Teise taseme töö sisuks on rühmatöö. Õpilane omandab usutava ja orgaanilise tegutsemisvõime laval. Õpib analüüsima enda ja teiste lavalist tegevust läbi erinevate karakterite. Algab töö erinevate kirjanduslike materjalidega. Algab töö omaloominguliste katsetustega.
Lavakõnes kasutatakse individuaaltöö meetodit. Töö erinevate kirjanduslike materjalidega – luuletus, proosapala, valm. Kirjandusmaterjalide analüüs.
Lavalist liikumist harjutatakse koos lõdvestumis- ja hingamisharjutustega.
Vanem aste
Kolmandal tasemel jätkub näitlejameisterlikuse arendamine treeningtundides. Õppetöös kasutatakse kõiki eelnevatel tasemetel omandatud töömeetodeid. Teemad korduvad, kuid nüüd juba palju nõudlikumal tasemel. Põhitähelepanu on näitlejameisterlikkusel. Põhirõhk on lavastuste ettevalmistamisel ja esitamisel.
Lavakõnes kasutatakse individuaaltöö meetodit. Töö erinevate kirjanduslike materjalidega – luuletus, proosapala, valm. Kirjandusmaterjalide analüüs.
Lavalist liikumist harjutatakse koos lõdvestumis- ja hingamisharjutustega.
 
IV Oodatavad õpitulemused
I TASE
Õpilane on võimeline täitma iseseisvalt lavalist ülesannet, suudab laval keskenduda. Suudab osaleda grupi-improvisatsioonis.
II TASE
Õpilane tegutseb laval usutavalt ja orgaaniliselt. Suudab täita tekstiga lavalist ülesannet. On võimeline esitama luuletust ja proosapala.
III TASE
Suudab töötada rühmas lavastuse ettevalmistamisel ja väljatoomisel.
V Hindamine
Hindamisel ei kasutata hindeid. Lähtutakse iga lapse individuaalsest arengust ja võimetest. Analüüsime grupisiseselt, mille käigus iga õpilane saab tagasiside oma esinemise kohta.
 
Kasutatav kirjandus
M. Tšehhov Näitleja tehnikast
Y. Oida Nähtamatu näitleja
K.S. Stanislavski Minu elu kunstis
M. Veinmann Vajadus olla mõistetav
Eesti Rahvatantsu- ja Rahvamuusika Selts Helmi Tohverman
Detsember 2017
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
3
4
7
11
13
14
22
24
25
27
28
29
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
15.12.2017 Vokaalansambel Helisev hääl avatud tund-kontsert
15.12.2017 L.Kapi klaveriõpilaste jõulukontsert
16.12.2017 Ülle Luts ABC stuudio jõulupidu.
16.12.2017 O.Marenkova õpilased esinevad Vene muusika festivalil
16.12.2017 V.Khoretskaya Klaveriringi õpilased osalevad Vene Muusika Festivalil

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass