Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
UKULELERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused
Kullo
Huviringid
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme

Õppekava

Print

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO 

Trummiring
 

I Üldosa
 

Õppeaja kestvus: 1-3 õppeaastat, vastavalt õpilase soovile
Maht tundides: 1 tund nädalas, 37 tundi õppeaastast
Õppekeel: eesti keel, inglise keel
Õppevormid ja meetodid: individuaaltund, harjutustunnid, esinemised
Vastuvõtutingimused: vanus alates 8. eluaastast, õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: muusika ja kunst
Lisaained: solfed˛o
Dokument lõpetamisel: õppeaasta lõpus väljastatakse tunnistus. 

 

II Õppe ja kasvatustöö eesmärgid
 
Trummiõppe eesmärkideks on arendada õpilastes rütmitunnet, liikumiskoordinatsiooni,
muusikalist mälu, iseseisvat harjutamisoskust ning õpetada kasutama trummikomplekti
erinevaid võimalusi.
Üheks oluliseks osaks trummiringi töös on noodist lugemise omandamine, mille abil on
võimalik kiiremini omandada erinevaid uusi rütme ja läbi töötada noodistatud trummiõppe
materjale. Lisaks arendab noodist lugemine muusikas orienteerumist ja lugude vormi
tunnetamist, mis hõlbustab lugude kaasa mängimist iseseisvalt koos helikandjaga ja ansamblis
koos teiste pillimängijatega.
Eesmärke määravad suures osas ka õpilased ise, igal õpilasel on erinevad eeldused ja sihid,
kuhu soovitakse trummiõppega välja jõuda. Trummiõppe huviringis on võimalus tegeleda
õppimisega nii harrastuse vormis kui ka sooviga minna eriala edasi õppima ning saavutada
professionaalsem tase. Igale õpilasele lähenetakse õppetöös individuaalselt, et välja selgitada
sobiv õppeprogramm, mis vastaks tasemele ja eeldustele. Selliselt on garanteeritud õpilase
pidev areng.
Õppetöös on kasutusel erinevad trummikoolid, mis muudavad õppetöö mitmekesiseks ja
huvitavaks. Võimalus on kasutada kõrvaklappe ja mängida kaasa soovitud muusikapaladega,
abiks on ka videomaterjalid. Kasuks tuleb pidev kontsertide külastamine, et õppida erinevatelt
professionaalsetelt muusikutelt. 
 
III Õppetöö sisu
 
1. õppeaasta
● Trummikomplekti tundmaõppimine (erinevate osade tundmine: basstrumm,
soolotrumm, tomid, hi-hat, crash, ride);
● Trummikomplekti lahtivõtmine ja kokkupanemine, individuaalsete eelistuste
seadistamine komplektil;
● Pulkade õige hoidmisasendi omandamine;
● Noodivältuste ja nende omavahelise seose omandamine (neljandikud (ta),
kaheksandikud (ti-ti) ja kuueteistkümnendikud (ti-ri-ti-ri);
● Esimeste põhirudimentide omandamine (vahelduvad käed/topeltlöögid/paradiddle);
● Jalgade tehnika arendamine (basstrummi ja hi-hati peal);
● Jalgade koordinatsioon komplekti taga;
● Jalgade ja käte omavahelise koordinatsiooni arendamine;● Noodist rütmi lugemise omandamine;
● Rütmi kaasalaulmise omandamine;
● Taktide arvu lugemise omandamine (kvadraaditunnetus);
● Erineva koordinatsiooniharjutused üle terve komplekti.
● Omandatud tehnikate rakendamine muusikas;
● Muusikaga kontakti loomine analüütilise kuulamise abil;
● Harjutustes täpsuse arendamine nii kaasa lugemise kui ka metronoomi abil;
● Läbitakse „Groove Encyclopedia“ esimene lehekülg;
● Mängitakse vähemalt neli erinevat rütmi peast;
● Mängitakse kaasa enamasti Pop ja Rock stiilis lugudega (4/4 taktimõõt)
Tehnikad:
● Enamjaolt randme tehnika omandamine;
● Free stroke (vabalöögi) tehnika omandamine;
● Controlled stroke (kontrollitud löök).
● Põhirudimendid harjutusmatil (single stroke, double stroke, paradidlle)
● Rudimentide rakendamine komplektil
Lööke harjutatakse nii harjutusmatil kui komplekti peal.

2. õppeaasta:

● Eelmisel aastal õpitud rütmide omavaheline kombineerimine (kahe takti pikkused
rütmikordused);
● Esimeste lihtsamate trummifillide õppimine;
● Uute kuueteistkümnendik noodivältuste õppimine (tai-ri, tiri-ti, ti-tiri,);
● Push-pull tehnika omandamine harjutusmatil ja hiljem hi-hatil;
● Keerulisemate sünkopeeritud rütmide omandamine;
● Dünaamika lisamine erinevate aktsentide abil;
● Tugevate ja nõrkade löökide kontseptsiooni tutvustus ja kasutamine õpitud
rudimentides;
● Sõrmetehnika omandamine ja rakendamine;
● Double time kontseptsiooni tutvustus rütmides;
● Trioolide tutvustus;
● Uute topeltlöökidel põhinevate rudimentide omandamine (3-stroke roll, 5-stroke roll, 6-
stroke roll, 7-stroke roll);
● Omandatud rütmide mängimine kolmes eri tempos (aeglaselt, keskmiselt ja kiiresti);
● Läbitakse „Groove Encyclopedia“ teine ja kolmas leht;
● Mängitakse peast kahetaktiseid rütme.

3. õppeaasta

● Uute rudimentide „Flam“ ja „Drag“ omandamine;
● Hi-hati avamistehnika jalaga;
● Lugude vormide iseseisev mahavõtmine ja kirjapanemine;
● Moelleri tehnika sissejuhatus;
● Trioolipõhised trummifillid;
● Erinevate stiilide tutvustus (valss, jazz, samba, bossanova, blues, funk, shuffle, reggae,
disko, jne);
● Läbitakse ülejäänud „Groove Encyclopedia“ I osa;
● Õpitakse mängima vähemalt kahte uut erinevat stiili;
● Ansamblimängu arendus (trummarina bändis või orkestris).
 
 

Oodatavad õpitulemused
1. õppeaasta:
● Tunneb trummikomplekti ja orienteerub selle taga;
● Teab noodivältuseid ja kolme põhirudimenti, oskab neid kombineerida;
● Oskab hoida tempot;
● On omandanud esimesed trummirütmid ja suudab neid esitada peast;
● On omandanud kvadraaditunnetuse (tajub neljataktilist vältust).

2. õppeaasta:

● Suudab mängida omandatud rütme erinevates tempodes;
● Oskab rütme omavahel kombineerida;
● Oskab muusikat analüüsida ja sellega koos iseseisvalt mängida;
● Mängib dünaamiliselt; ● Teeb rütmi sisse trummifille;
● Oskab kaasa mängida vähemalt kahe enda poolt valitud muusikapalaga.

3. õppeaasta:
● On piisavalt kindla rütmitunnetusega, et saada hakkama ka ansamblis musitseerides;
● Mõistab lugude vorme ja oskab vastavalt sellele teha muusikas iseseisvaid valikuid;
● Oskab mängida erinevaid stiile.
 
Hindamine/tagasisidestamine
 Õppetöö käigus saavad õpilased trummiõpetajalt pidevalt individuaalset tagasisidet. Avalikel kontsertidel ülesastumisel saadakse tagasisidet nii trummiõpetajalt kui ka lapsevanematelt ja lisaks teistelt kuulajatelt. Hindamist hinnete näol ei toimu. Õpilase individuaalpäevikus kajastub osavõtt tundidest, õppetöö sisu tunnis ja tagasiside omandatud materjali kohta.
 
 

Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
23.10.2021 KT Stuudio tantsijad osalevad Spotlight Challenge võistlusel
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass