Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
UKULELERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Teenused

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Kitarriõpetus
 
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides:  2 tundi nädalas, kokku 76 tundi õppeaastas
Õppekeel:  eesti
Lisaained: solfed˛o 1 tund nädalas, 37 tundi õppeaastas
Õppevormid ja meetodid:  õppetund, kontserdid, esinemised, muusika kuulamine
Vastuvõtutingimused: huvi  ja õpimotivatsiooni olemasolu, vastuvõtuavaldus
Õppevaldkond: muusika
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Õpilasi õpetatakse individuaalselt vastavalt nende oskustele ja võimetele arendades edasi olemasolevaid  teadmisi.  
Kitarriõpetuse eesmärkideks  on:
                           - huvi äratamine muusikamaailma vastu
                           - muusika põhialuste tutvustamine
                           - kitarri ja kitarrimängu asendiga tutvumine
                           - esimeste praktiliste mänguharjutuste omandamine kitarril
                           - noodikirja ja muusikateoreetiliste mõistetega  tutvumine
                           - heliredeli ja erinevate palade harjutamine ning mängimine
Õppetöö käigus toimub  ka õpilase muusikaliste eelistuste ja omaloomingu toetamine ning järk-järguline arendamine. Seega  aine eesmärgiks on võimaldada muusikaliste põhioskuste omandamist iseseisvaks musitseerimiseks, edastada elementaarseid teadmisi kitarrimängust, lähtudes õpilase muusikalistest eeldustest.
 
 
III Õppetöö sisu
 
Tundides tutvustatavad erinevad stiilid:
1.      Klassikaline muusika
2.       Lihtsad eesti palad.
3.      Blues
4.      Rock
5.      Maailma üldtuntud palad.
6.      Lastelaulud.
 
 
 
Jrk.
nr.
Teemad
Teooria 
Praktika
Tunde kokku
1.
Pilli häälestamine ja vajaduse korral ka pisiremondi tegemine.
2
2
4
2.
Nootide õppimine kitarril ja noodijoonestikul.
4
 
4
3.
Akordide õppimine.
 
 
5
5
4.
Rütmitunnetuse arendamine (pidev)
 
7
7
5.
Heliredelite harjutused.
 
 
8
8
6.
Parema ja vasaku käe harjutused.
Tempo ja dünaamika.
 
2
8
10
7.
Tutvumine improvisatsiooni algetega.
 
4
6
10
8.
 Tuntud palade aran˛eerimine ja interpretatsioon kitarril.
4
6
10
9.
Harmooniaõpetus ja  erinevate palade mängimine.
4
10
14
10.
Mängimine koos teise pilliga (ansamel)
 
4
4
 
 
20
56
76
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane  peaks saavutama taseme, mis võimaldaks tal ise endale meelepärast muusikat mängida, leides seeläbi rahulolu ja ühtlasi ka tegevusala, millega meeldivalt ja kasulikult aega veeta.
V Hindamine
 
Töö käigus saavad õpilased pidevalt tagasisidet. Õpetajal on oma päevik, kuhu ta kannab sisse iga õpilase osavõtu tunnist, töösisu tunnis, kodused ülesanded ja tagasiside kommentaaride näol. Päevik tagab järjepideva ülevaate õpitavast materjalist.
  Oluline on õpilaste individuaalne tunnustamine, sest õpilased on erinevate võimetega. Seega eesmärgiks pole mitte õpilaste absoluutse taseme võrdlemine, vaid iga õpilase individuaalsete saavutuste mõõtmine ja tunnustamine.  Üheks oluliseks faktoriks on ka õpilastele  võimaluste  leidmine esinemisteks ja seega tehtud  tööle tunnustuse saamine  kuulajate poolt.
 
VI Kasutatav õppematerjal
 
1. H.Mätliku   Kitarriõpikud  I-IV osa
2. Erinevad kitarrimuusika  noodid
3. Koolirahva lauluraamat
4. M. Carcassi õpik
5. Erineva muusikaga CD plaadid
 
 

    

Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
23.10.2021 KT Stuudio tantsijad osalevad Spotlight Challenge võistlusel
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass