Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
ANSAMBEL PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULELEÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Puhkpilli  orkestriklassi  vaskpuhkpillide õppekava 
I Üldosa
Õppeaja kestvus:   1- 7 aastat
Maht tundides:  6 akadeemilist tundi nädalas
Õppekeel:  eesti  
Lisaained:  orkestritunnid,  solfed˛o
Õppevormid ja meetodid:   õppetund,  vajaduse korral  grupitunnid, esinemised, kontserdid,  laagrid 
Vastuvõtutingimused:  vanus alates 7. eluaastast,  huvi muusika ja pillimängu vastu, vastuvõtuavaldus
Õppevaldkond:   muusika
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
Õppetöö eesmärgiks on omandada musitseerimiseks vajalikud tehnilised ja muusikalised oskused.  
I aste
Õpilane:
•omandab esmased vaskpuhkpillimängu võtted (õige suudim, õige sissehingamine ja väljapuhumine, õige keha, käte ja sõrmede hoid)
•omandab harjutamise algtõed: regulaarsus, mitmekesisus, iseseisvus.
•oskab eristada lihtsamaid muusikavorme
•oskab korras hoida oma muusikainstrumenti (puhastamine, õlitamine)
•omandab esinemiskogemust
•tunneb huvi muusika kuulamise vastu
•suudab välja tuua pala olemust ja meeleolu, kasutades lihtsamaid artikulatsiooni võtteid (detache, legato, staccato); samuti kasutades põhidünaamikat (p, mf, f)
 
II aste
Õpilane:
              •    on omandanud põhilised pillimängu võtted
              •    on omandanud korraliku tooni ja suudab mängides intoneerida puhtalt
              •    suudab mängida erineva helitugevusega, kasutada crescendot ja diminuendot
              •     oskab kasutada erinevaid strihhe: detasche, legato, staccato
•saab uusi kogemusi erinevate esinemisolukordade kohta (erinevad saalid, 
     esinemine konkurssidel,  esinemine ansambli koosseisus)
              •     omab vajalikke teadmisi ja oskusi uute palade terviku tajumisel ja õppimisel.
              •     arendab muusikalist taju kuulates kontserte ja neid arvustades
              •    on saanud teadmisi vaskpuhkpilli muusika mitmekülgsusest
              •    on võimeline hindama nii enda kui teiste esitusi.
 
III aste
Õpilane:
•on omandanud muusika esitamiseks vajaliku instrumendikäsitluse oskuse, mis võimaldab muusikaõpingute jätkamist.
•omab valmisolekut erinevateks esinemisolukordadeks.
•omab vajalikke teadmisi ja oskusi uute teoste õppimiseks.
•tajub muusikalist tervikut, valdab fraseerimise põhialuseid.
•oskab tõlgendada eri ajastute muusikat.
•tutvub kaasaja muusikaga. Jälgib mujal maailmas toimuvaid muusikaüritusi.
III Õppetöö sisu
I aste
Õppetöö sisu
1)Õige suudimi ja õige keha, käte ning sõrmede asetuse õppimine. Töö tooniga. Pikkade nootide harjutamine tunnis ja iseseisvalt. Õige hingamisaparaadi kujundamine.
2)Töö intonatsiooniga.
3)Heliredelid  Duur ja moll (harmooniline, meloodiline) C, G, F – Duur (üks oktav) a, d, e – moll (üks oktav) Edasijõudnud: C, F, G, B, D – Duur 
       (üks oktav) e, g, a, h, d – moll (üks oktav). Heliredel ja kolmkõla üks oktav.
4)Etüüdid ja etüüdilaadsed palad
5)Palad , mis vastavad õpilase poolt omandatud registrile, ulatusele ja mis esindavad eri stiile ning on tempolt ja karakterilt erinevad.
6)Ansamblimäng: duetid, triod, kvartetid.
5)Noodistlugemine.
 
II aste
Õppetöö sisu
1)Töö tooni, hingamise ja intonatsiooniga.
2)Helistikud C/a, G/e, D/h, A/fis, F/d, B/g, Es/c, As/f
Heliredelid ja kolmkõlad detasche, legato ja staccato.
3)Tehnilisi oskusi harjutatakse etüüdidega või etüüdilaadsete paladega.
4)Klaverisaatega palad. Teosed sisaldavad eri ajastuid, stiile, ülesehitust. Tempolt ja karakterilt on teosed erinevad.
5)Noodistlugemine
6)Koosmäng
 
III  aste
Õppetöö sisu.
1)Töö tooni ja intonatsiooniga
2)Kõik helistikud. Heliredelid, kolmkõlad detasche, legato ja staccato . Kromaatiline heliredel.
3)Etüüdid  ja etüüdilaadsed palad
4)Palad, mis esindavad eri ajastuid, stiile ja mis on tempolt ja karakterilt erinevad. Uuem muusika.
5)Noodistlugemine
6)Koosmäng (ansambel, orkester)
IV Oodatavad õpitulemused
I tase
Tasemeeksami nõuded
1. C/a, G/e, F/d, helistikest 1. Duur ja 1. moll komisjoni valikul 
ja  1 – 2 erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.
Tasemenäited algajad: Lastelaul – Hüüavad pasunad
G. Ernesaks – Rongisõit
W.A. Mozart - Allegretto
Saksa rahvaviis – Marsilaul
Eesti rahvaviis – Veere vokk
R. Päts – Muti metroo
 
2.  Kaks  erineva karakteriga pala
Tasemenäited (edasijõudnud):  L.v. Beethoven – Ecossaise WoO 86
L.v. Beethoven – Saksa tants
Prantsuse rahvaviis – Minu müts
N. Hare – Variatsioonid
 
II tase
Tasemeeksami nõuded 
1. Üks  duur ja üks  moll komisjoni valikul õpitud helistikest lisadega
ning 1-2  erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.
Palade tasemenäited:
B. Izvana – Kaks vanaaegset Ungari tantsu
      L. Janacek – Kaks Moraavia rahvalaulu
      P. Tšaikovski – Prantsuse laul
 
III tase
Tasemeeksami nõuded 
1. Üks duur ja üks moll kõikidest õpitud helistikest komisjoni valikul ja
 kaks erineva tehnilise eesmärgiga etüüdi.      
Teoste tasemenäited:G.F. Händel – Sonaat F-duur
J. Porret – Concertino nr.19
J. Porret – Concertino nr.21
Ch. Gounod – Serenaad
Järgmisel  tasemel  õppe alustamiseks peab õpilane olema  omandanud   eelmise taseme nõuded.
V Hindamine
Hindamise  eesmärgiks on  anda õpilastele  pidevalt tagasisidet nende arengu kohta, motiveerida  neid  oma andeid ja võimeid  arendama ning kasvatada nende  eneseusku.  Hindamine toimub analoogselt üldhariduskoolidega 5 palli süsteemis.
 
 
 
 

 

August 2018
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
3
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
18.08.2018 Tütarlastekoor Ellerhein võõrustab Tokyo lastekoori
19.08.2018 Tütarlastekoor Ellerhein osaleb Eesti taasiseseisvumispäeva kontserdil Tallinna Lauluväljakul
19.08.2018 Tütarlastekoor Ellerhein osaleb Eesti taasiseseisvumispäeva kontserdil Tallinna Lauluväljakul
20.08.2018 Tütarlastekoori Ellerhein ja Tokyo lastekoori ühiskontsert Mustpeade majas
02.09.2018 Piibarid avavad Heliseva linnamüüri

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass