Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
KULLO EELKOOL
Kullo
Kullo
MÕTTEMÄNGUD
Kullo
Kullo
TEATRISTUUDIO
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Laulukarussell
Kullo
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused

Õppekava

Print

 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
 
Põhjanaabri Soome keel ja kultuur
 

I Üldosa
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides: 6 tundi nädalas, 210 tundi õppeaastas
Õppekeel: eesti ja soome keel
Õppevormid ja meetodid: õppetund, vestlused, viktoriinid, konkursid, rollimängud
Vastuvõtu tingimused: huvi soome keele ja kultuuri vastu, vastuvõtu avaldus
Vanus: alates 12 eluaastast
Õppevaldkond: üldkultuur
Dokument lõpetamisel: tunnistus
 
Huviringis käsitletakse soome keelt ja kultuuri ühtse tervikuna. Kuna soomlased on eestlaste lähisugulusrahvus on oluline tundma õppida nende keelt, kultuuritausta ja kombeid.
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Ringi õppetöö eesmärkideks on:
anda algteadmised soome keele grammatikast ja sõnavarast                       
anda teadmisi lähisugulusrahva soomlaste ja eestlaste kultuuriseostest ja erinevustest
anda oskust ja julgust saada hakkama soome keeles algtasemel igapäevases kõnes.
avardada õpilaste silmaringi 
arendada õppija isiksust, mis aitab tal paremini hakkama saada tänapäeva multikultuurses maailmas
 
III Õppetöö sisu
 
Jrk
Teemad ja täienduseks vestlusteemadele tekstid rühmatööks.
Teooria
Praktika
Tunde kokku
1.
Tervitus ja viisasväljendid
1
2
3
2.
Enese tutvustus.
1
2
3
3.
Inimese välimus ja kehaosad
2
2
4
4.
Minu perekond
2
2
4
5.
Kodu.( aadress, maja,  korter, sisustus)
4
4
8
6.
Sõbrad. (nimi, vanus, rahvus, iseloom )
2
2
4
7.
Õppimine ja töö (kool, klass, töökoht)
2
4
6
8.
Elukutsed
1
2
3
9.
Igapäevased tegevused.
4
4
8
10.
Toit ja toiduained. Rahvusroad.
4
2
6
11.
Käitumine sööklas, kohvikus, restoranis.
2
4
6
12.
Kauplused
2
1
3
13.
Ostmine ja müümine.
2
4
6
14.
Riigid ja rahvused. Riigilipud.
2
2
4
15.
Kultuur ja kultuuridevahelised erinevused.
4
4
8
16.
Rahvuslikud kombed ja traditsioonid.
Pühad.
2
2
4
17.
Kino. Teater. Sport. Muusika
4
2
6
18.
Reisimine.
2
4
6
19.
Hotellis.
2
4
6
20.
Rõivad ja riietumine.
2
2
4
21.
Värvid ja nende kasutamine
2
2
4
22.
Kell ja kellaajad.
1
2
3
23.
Ajaväljendid. Aastaajad, kuud, nädalad.
2
3
5
24.
Telefonisuhtlus.
2
4
6
25.
Liiklus tänaval.
1
3
4
26.
Tervis.
2
2
4
27.
Kuidas kirjutada Soome sõbrale kirja?
2
4
6
28.
Äri ja ärikombed.
2
2
4
29.
Loodus ja ilm.
2
4
6
30.
Tallinna vanalinn ja Helsingi.
2
2
4
 
 
 
 
 
 
Soome keele grammatika algtõed:
 
 
 
1.
Vokaalide ja konsonantide hääldamine.
2
2
4
2.
Tegusõnade pööramine
4
4
8
3.
Astmevaheldus
2
2
4
4.
Käänamine ainsuses ja mitmuses
10
10
20
5.
Arvsõnad
2
2
4
6.
Asesõnad
2
4
6
7.
Sidesõnad
2
2
4
8.
Lihtminevik
4
4
8
9.
Käskiv kõneviis
2
2
4
 
                                          Tunde kokku
106
104
210
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Läbides õppeperioodi lõpetaja:
-         tunneb Soome kultuuri eripära
-         aktsepteerib Eesti ja Soome kultuuri erinevusi
-         tuleb keeleliselt toime soomekeelses keskkonnas
-         oskab rääkida endast, oma perekonnast, kodust, igapäevastest tegevustest
-         oskab tutvustada Soome riiki ( riigikorda, kultuuri, kombeid, loodust)
-         oskab käituda söögikohtades, kauplustes, külas
-         oskab orienteeruda ärimaailmas
-         oskab vestelda reisimisest, ilmast, aastaaegadest
-         saab hakkama hotellis ja tänaval
-         oskab vestelda soome keeles algtasemel
-         oskab lugeda lühitekste olemasoleva sõnavaraga
V Hindamine
 
Hindamise eesmärgiks on õpilasele tagasiside andmine nende poolt omandatud materjali kohta. Õppetunnid toimuvad vabas ja sundimatus õhkkonnas. Oluline on, et õpilane saab tunnis eduelamuse, tunnetab enese arengut ja tahab tundidesse tulla.
 
Õppija arengu testimise määramiseks kasutan õppetundides erinevaid vorme:
-         kontrolltöö
-         dialoog
-         grupitöö
-         paaristöö
-         individuaalne töö
-         viktoriinid
-         rollimängud
-         konkurss
-         iseseisev töö tekstidega
-         lõputesti sooritamine
 
Kasutatav kirjandus
 
 
  1. H. Laanpere, V. Taro „Soome-eesti vestlussõnaraamat” 1993
  2. M. Kuusik „ Suomi selväksi”, soome keele õpik 2002
  3. H. Heinsoo Suomea oppimaan” 1991
  4. I. Eiber- Tamm „Puhutteko Suomea?” 1992
  5. O. Nuutinen „Suomea suomeksiI” 1988
  6. T. Tomusk „Soome keele töövihik” 1994
  7. Õpetaja poolt koostatud vestlustekstid ja tõlkelaused
 
Täiendavad tekstid vestlusteemadele rühmatööks.
 
1.      Milläinen kieli suomi on?
2.      Miten suomen kieltä äännetään?
3.      Tervetuloa suomen kursille!
4.      Milläinen Suomi on?
5.      Kuka Sinä olet?
6.      Tykkäätkö koulusta?
7.      Vuodenajat Suomessa.
8.      Perhealbumi.
9.      Sinun täyty olla kohtelias.
10. Minun päivä.
11. Muotia kaikille.
12. Mistä ruoasta sinä pidät?
13. Ulos lenkille.
14. Maalla vai kaupunkissa?
15. Anteeksi, missä on?
16. Mihin te olette menossa?
17. Suunitelmia.
18. Minä olen vilustunut.
19. Turvallisesti liikenteessä.
20. Massa maan tavalla.
21. Kulttuuri on kiva.
22. Suomalaisten juhlapäivistä.
 
Hyvä – parempi – paras.
 

 
August 2018
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
3
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
04.07.2019 Tütarlastekoor Ellerhein osaleb Laulu- ja tantsupeol "Minu arm"
04.07.2019 Galja Jõgi kandleõpilaste osalemine Kandleöö kontserdil
04.07.2019 Õp. Galja Jõgi kandleõpilaste osalemine Kandleöö kontserdil
05.07.2019 Galja Jõgi instrumentaalansambli Sõleke osalemine rahvamuusika peol
05.07.2019 Õp. Galja Jõgi instrumentaalansambli Sõleke osalemine rahvamuusika peol

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass