Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videoglaerii
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
UKULERING
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print

 Kooristuudio Ellerhein ettevalmistuskoor

Õppe- ja kasvatustöö eesmärgid

 • muusikaliste põhivõimete, rütmitunde, koordinatsiooni ja peenmotoorika arendamine ning treenimine
 • loovuse ja inspiratsiooni oskuse kasutamine ning harjutamine
 • julgustada lapsi end muusika kaudu väljendama
 • arendada kõnet, mälu, mõtlemist ja loovust
 • läbi laulmise, liikumise ja pillimängu arendada lapse viisitaju ning rütmitunnetust
 • pakkuda esinemisvõimalusi ja julgustada lapsi esinema nii üksi kui ka koos teistega
 • õpetada ja arendada laste muusika kuulamise oskust
 • arendada muusikalist maitset
 • valmistada lapsi muusikaliselt ette mudilaskoori Ellerhein katseteks

 

Kasvatustöö eesmärgid:

 • luua lastele arengut soodustav keskkond
 • arvestada laste individuaalseid vajadusi
 • kasvatada heasoovlikkust ja koostöövalmidust
 • teha koostööd lastevanematega
 • arendada ilumeelt
 • süvendada viisakusreegleid
 • tajuda rahvakunsti olemust, kordumatust ja ilu
 • õpetada tegutsema ühise eesmärgi nimel

 

Õppetöö sisu

Metoodikaks on Orff-Schulwerk pedagoogika, õppevahendiks erinevad rütmipillid ning inimkeha ja hääl kõigi oma võimalustega. Tunnis on kasutusel aktiivõppemeetodina kuus lõimuvat komponenti: kõne (liisusalmid, sõrmemängud), laul, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine ja improvisatsioon.

 

 • rütmitunde ja viisitaju arendamine läbi kajamängude ning ea- ja võimetekohase repertuaari
 • eesmärgistatud muusika kuulamine
 • muusikaline liikumine (laulumängud, loovliikumine)
 • pillimäng (rütmipillid, meloodiapillid, kehapill)
 • loovuse ja improvisatsiooni kasutamine nii pillimängus kui ka liikumises
 • muusikalise tegevuse kaudu luuakse alus nii üksinda kui ka ühiseks musitseerimiseks
 • tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi ja tähtpäevi, aastaaegasid, toetutakse rahvakalendrile
 • igal õppeaastal on  mitmeid esinemisvõimalusi (jõulu- ja kevadkontsert, jõulutund ning hooaja viimane tund koos vanematega)

 

Oodatavad õpitulemused

 • Läbi laulmise ja pillmängu areneb lapsel viisitaju ja rütmitunnetust
 • laps oskab oma häält juhtida ning tajub ansamblis laulmist
 • laps on võimeline kordama õpetaja poolt esitatud meloodialõiku või rütmikombinatsiooni
 • laps on võimeline laulma lastelaulu a capella
 • lapsel on erinevaid esinemiskogemusi

 

 

 

August 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
         
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
10.08.2020 Tütarlastekoori Ellerhein laululaager Karepal
17.08.2020 Joonistamise ja maalimise kursus osaleb Kullo kõigi kunstiringide näitusel "Päike"
25.11.2020 Piibarite kadrihommik

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass