Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Motoringi õppekava
 
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 2 õppeaastat
Maht tundides:   4 tundi nädalas, 140 tundi õppeaastas
Õppekeel:  eesti
Lisaained: garaa˛itunnid
Õppevormid ja meetodid: teooriatunnid (loengud, arutelud), praktilised sõidutunnid, garaa˛itunnid, võistlused, ekskursioonid
Vanus: 5 -7.aastased poisid ja tüdrukud
Vastuvõtu  tingimused: tehnikahuvi olemasolu, täidetud vastuvõtu avaldus  
Õppevaldkond: tehnika
Dokument lõpetamisel: tunnistus
 
Õppekava on üles ehitatud kahe astmelisena: algajate ja edasijõudnute grupp. Õpilaste jaotamine gruppidesse toimub lähtuvalt nende teadmistest ja oskustest (osalemise kestusest ringi tegevuses): esimese aasta õpilased kuuluvad algajate gruppi, alates teisest aastast edasijõudnute gruppi.  Õppekavas on eraldi välja toodud teoreetilised ja praktilised tunnid.  Reeglina toimub sõiduanalüüs sõidutundide raames ja  praktiliste tööde soorituse analüüs praktilistes tundides.
 Õppekavasse on integreeritud  silmaringi avardamise eesmärgil ja õppetegevuse vaheldusrikkamaks muutmiseks tutvustavad loengud mootorratta ehituse ja juhtimise kohta. Kõigi loetletud vahenditega on noortel võimalik ka sõidukogemust saada.
 
II Õppe-ja kasvatustöö üldeesmärgid
 
Motoringi üldeesmärkideks on:
-          laste kaasamine tehnikaalasesse huvialategevusse ja nende tehnikaalase arengu toetamine
-           huvi tekitamine mootorite ja sõidumasinate vastu
-           tehniliste teadmiste andmine mootorite ehituse ja tööpõhimõtte kohta
-           mootorratta ehituse ja toimimise, juhtimisteooria tutvustamine ja praktiliste juhtimisoskuste omandamine
-          silmaringi avardamine mootorrataste osas
-          koostööoskuste, üksteisega arvestamise ja viisaka käitumise omandamine.
 
 
 
1. Algajad
 
1.1Õppetöö eesmärgid
 
-     Ohutustehnikaalaste teadmiste omandamine.
-          Tutvumine mootorratta ehitusega.
-          Esmase sõiduoskuse omandamine mootorrattaga.
-          Võistlusmäärustikutundma õppimine
-          Tutvumine mootorratta ja ohutu sõidutehnikaga.
-          Esmaste remondioskuste omandamine.
-          Viisaka käitumise ja koostööoskuste omandamine.
 
 
1.2 Õppe sisu
 
Jrk.
nr.
Teema
Teooria tunde
Praktika tunde
Kokku tunde
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 
 
 
9.
10.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sissejuhatav loeng.
Ohutustehnika põhimõtete tutvustamine.
Mootoratta ajalugu.
Mootorratta  juhtimisteooria. (sõidutehnika alused)
Mootorratta ehitus ja juhtimissüsteemid.
Motospordi võistlusmäärustik.
Liikluseesikiri.
Garaa˛i tunnid (õli vahetus, roolisüsteemi hooldus, pidurite reguleerimine, mootorratta pesemine, trosside õlitamine, sõiduvarustuse puhastamine ja hooldamine)
Mootorratta sõidutunnid
Motospordi võistluste jälgimine
 
Kokku
 
2
2
2
2
2
2
4
 
 
 
 
 
 
 
16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40
76
8
 
124
 
2
2
2
2
2
2
4
 
 
 
40
76
8
 
140
 
 
 
1.3 Oodatavad õpitulemused
 
Algajate õppeprogrammi läbinu:
 
-          on omandanud esmased mootorratta sõiduvõtted:  kohalt võtt, pöörded, kiirendamine ja pidurdamine; juhtimine maastikul; juhtimine jäisel rajal;
-          tunneb mootorratta ehitust
-          oskab hooldada mootorratast
-          teostab iseseisavalt pisiremonti
-          tunneb liikluseeskirju ning motospordi võistlusmäärustikku
 
 
 
 
2. Edasijõudnud
 
2.1 Õppetöö eesmärgid
 
Edasijõudnud õppegruppide eesmärkideks on:
-          esimesel õppeaastal omandatud sõiduvõtete  ja juhtimisoskuse täiustamine
-          mootori  ehituse üksikasjalik tundmine 
-          põhiliste rikete tundma õppimine ja nende  kõrvaldamise oskuse omandamine
-          iseseisev toimetulek mootori remondiga
-          tehnikaalase silmaringi laiendamine
-          kasvatada õpilaste eneseusku ning aidata kaasa adekvaatse enesehinnangu kujunemisele
 
 
2.2 Õppe sisu
Jrk.
nr.
Teema
Teooria tunde
Praktika tunde
Kokku tunde
 
1.
2.
 
3.
4.
5.
6.
 
7.
 
8.
 
 
9.
 
10.
 
11.
 
12.
 
 
Ohutustehnika põhimõtete meeldetuletamine.
Mootorratta margid ja  mudelid. Õppeekskursioon Kurtna mootorratta muuseumisse.
Mootorite ehitus ja töö põhimõtted.
Mootori põhisõlmed ja süsteemid.
Süüteseadmete seadmete rikked, nende leidmine ja kõrvaldamine.
Jõuülekanne, selle komponendid ja ülesanded (käigukast, ülekanded, starter)
Rattad ja amortisatsioon. Õhk- ja vedelik amortisaatorid, nende rikked ja remont. Rataste rikked ja remont.
Juhtimisseadmed. Pidurid, nende rikked ja vigade kõrvaldamine.
Põhilised rikked (kolvi kinnikiilumine, läbipõlemine jne ja nende remont)
Sõidutehnika lihvimine. Vigursõit ja raja treeningsõidud.
Erinevate motospordialade tutvustamine. Motospordivõistluste ja - klubide külastamine.

Kokku
 
2
2
 
2
 
 
 
 
2
 
1
 
 
1
 
2
 
 
 
2
 
14
 
2
6
 
 
2
2
1
 
2
 
3
 
 
1
 
2
 
91
 
16
 
126
 
4
8
 
2
2
2
1
 
4
 
4
 
 
2
 
4
 
91
 
18
 
140
 
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Õppeprogrammi läbinud õpilane
-    on omandanud hea sõiduoskuse
-          tunneb mootorratta ehitust
-          oskab ära tunda ja kõrvaldada lihtsamaid rikkeid
-          tunneb kütte ja määrdesüsteeme, jahutussüsteemi ja süütesüsteemi
-          tunneb võistlusmäärustikku ning olulisi liikluseeskirjade punkte
-          oskab  tunnis kaasõpilastega koostööd teha ja nendega arvestada
-          tunneb oma võimeid ja oskusi, tugevusi ning nõrkusi
-          oskab toetuda oma tugevustele, on  positiivse enesehinnanguga
-          on omandanud esmased meeskonnatöö kogemused
 
 
V Hindamine
 
Hindamine on tagasiside andmine õpilase poolt omandatule. Eriti oluline õpilaste jaoks on positiivne tagasiside, mis julgustab, motiveerib ja innustab olema püüdlikum ning veelgi tulemuslikum. Tagasiside andmisse on haaratud ka kaasõpilased, kellega koos analüüsitakse igaühe sõidustiili ja tehnikat,  mootorratta valitsemisoskust, töö sooritust remondi puhul ja muud.
 
Oluline on märgata  ka muutusi  õpilase üldises arengus ja  tunnustada huvi tehnika vastu. Tähtis on, et valitud tunnustusviis sobib just sellele konkreetsele lapsele, keda tunnustatakse.
 
 
 
 

    

Aprill 2020
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
10.08.2020 Tütarlastekoori Ellerhein laululaager Karepal
17.08.2020 Joonistamise ja maalimise kursus osaleb Kullo kõigi kunstiringide näitusel "Päike"
25.11.2020 Piibarite kadrihommik

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass