Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
FOTO- JA VIDEORING
Kullo
Kullo
JOONISTAMINE, TRÜKI- JA ARVUTIGRAAFIKA
Kullo
Kullo
JOONISTAMISE-JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE
Kullo
Kullo
KERAAMIKA
Kullo
Kullo
KUNSTISTUUDIO LASTEGALERIIS
Kullo
Kullo
KÄSITÖÖARMASTAJATE HUVIRING
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videogalerii
Kullo
Kullo
MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA DISAIN
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE JA VOOLIMINE
Kullo
Kullo
MOEKUNST
Kullo
Kullo
SKULPTUUR
Kullo
Kullo
ÕMBLEMINE JA MOOD
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Huviringid
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused
Kullo
Tööpakkumised

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO      
Käsitööarmastajate  huviring

 

 
I Üldosa
Õppeaja kestvus:  vastavalt õppija soovile1 kuni 2  õppeaastat
Maht tundides:  6 tundi nädalas;  keskmiselt  216 tundi õppeaastas
Õppeaasta algab 1. septembrist ja kestab kuni mai lõpuni.
Tunnid  toimuvad  kaks korda nädalas 3 akadeemilist tundi korraga.
Õppekeel:   vene ja eesti
Õppevormid ja meetodid: õppetund (praktilised tööd ja  teooria), näitused, näituste külastamine.
Vastuvõtu tingimused: vastuvõtuavaldus, huvi ja õpimotivatsiooni olemasolu
Õppevaldkond: kunst
Käsitööarmastaja ring toetab rahvusliku ja paikkondliku identiteedi kujunemist, rahvuskultuuri säilimist ja järjepidevust.
Seetõttu on tehnoloogiate õppimise kõrval olulisel kohal teadmised meie kultuuriloost, kohalikust ajaloost; kirjeldused kuidas neid samu esemeid valmistasid meie esivanemad, kust saadi materjale, millised olid kaunistusviisid ja millist tähendust omasid kasutatud ornamendid.
Kuna käsitööoskuste  edasiandmise  järjepidevus peredes on vahepeal katkenud, siis on käsitöö õppekava eesmärgiks seda lünka täita - kasvatada kultuuriteadlikku kodanikku ja anda talle eluks vajalikud praktilised oskused.
 
 
Õppetöö  korraldus
Õpe koosneb teoreetiliste teadmiste omandamisest ja praktilisest tegevusest nii individuaalselt kui grupitööna.
Õppegrupi minimaalne suurus on 12 õppurit.
Õppetöö  toimub soovijate korral kahes vanuseastmes:
                               I vanuseaste: 7-12 aastased
                              II vanuseaste: vanemad kui 12-18. aastased ja vanemad.
Ringis osalemiseks ei pea oskama kõike teha, uusi ja huvitavaid võtteid õpitakse  üheskoos samm-sammult. Kuna ringi tööst  võivad  osa võtta  nii vene kui ka eesti rahvusest õpilased siis toimub õppetöö paralleelselt kahes keeles.
Õppeprotsess jaguneb kolmeks osaks:
1. Teooria.
2. Tööülesannete selgitamine  ja  õigete töövõtete demonstreerimine.
3. Iseseisev töö õpetaja juhendamisel koos  kontrollimise ning tagasiside andmisega
Tütarlapsed õpivad  tikkima erinevaid kaunistusi, valmistama suveniire, pehmeid mänguasju ja  kingitusi. Iga käsitsi valmistatud kingitus on tehtud armastusega. Kingituses on tegija käte soojus ja tunded. Kingituste valmistamise protsessis areneb lapse kujutlusvõime, värvide taju, käte peenmotoorika ja väikese kunstniku  eneseväljendus.
Praktilisi töid teostades kombineeritakse õpetatavaid tehnoloogiaid omavahel.
Kevadpoolaastal toimub ühismeisterdamine koos vanematega, kus õppur saab näidata oma oskusi ja tööharjumusi ning vanemad saavad tagasisidet oma lapse arengu kohta.
 
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
·       loova mõtlemise, eneseväljendusjulguse ja  algatusvõime ergutamine
·       ilumeele ja isikupärase väljendusoskuse arendamine
·       motoorsete võimete arendamine
·       praktiliste, igapäevaeluks vajalike oskuste  õpetamine
·       kultuuritraditsioonide tutvustamine ja pärandtehnoloogiate õpetamine
·       kaasaegse tehnoloogia kasutamise õpetamine
·       tahtejõu kasvatamine, järjekindluse ja keskendumisvõime arendamine
·       kriitikameele arendamine ja tolerantsuse kasvatamine
·       kunstielamuste ja meelelahutuse pakkumine, tundeelu rikastamine
·       kujundilise ja ruumilise mõtlemise arendamine
·       huvi äratamine ümbritsevate visuaalsete nähtuste vastu
·       korraarmastuse ja korrektsuse õpetamine
·       säästva ja hooliva ellusuhtumise kujundamine
·       ohutusnõuete õpetamine ja nende järgimise vajalikkuse teadvustamine
 
 

III Õppetöö sisu

 

 
Teema
Tunde
I Sissejuhatavad tunnid                                                                    
1.Lühike ülevaade käsitöö arengu peamistest etappidest.      
2.Käsitöö  tähendus ajaloos.
3.Ringi sisekord.        
4.Õpilase  käitumisreeglid tänavatel ja Tallinna Huvikeskuses „Kullo”.
 

2
2
1
1
 
 
II Tikkimine
 
Teemad esimeses astmes:
-        Materjalid: paber, jute, villane kangas.
-        Töövahendid: õmblusnõel, sukanõel, naaskel, käärid, pliiats, kangamarker
-        Tikkimise eeltööd: mustri ülekandmine riidele või paberile.
-        Pisted: eelpiste, sämppiste, ristpisted,
-        Tikandid: eelpistetikand, ristpistetikand, vabatikand
-        Tikandi viimistlemine: aurutamine
 
Teemad teises astmes:
-        Materjalid: riidematerjalid ja nendega sobivad tikkimislõngad ja –niidid, abikangad ja -materjalid (jute)
-        Töövahendid: õmblusnõelad, sõrmkübar, käärid, raam, pliiatsid
-        Tikkimise eeltööd: mustri ülekandmine riidele, riide raamipanek, tööproov
-        Pisted: eelpiste, tikkpiste, sämppiste, ristpisted, ahelpisted, linnusilmapiste, tähepiste, madalpiste, mähkpiste
-        Tikandid: eelpistetikand, varspistetikand, madalpistetikand, ristpistetikand, ahelpistetikand, lilltikand
-        Rahvuslik tikand
-        Tikandi viimistlemine: aurutamine
 
36
 
III Heegeldamine
 
Teemad esimeses astmes:
-        Materjalid  ja neile vastavad töövahendid: erineva jämedusega heegelnõelad ja lõngad ning muud materjalid
-        Näppudega heegeldamine
-        Heegelnõela hoidmine
-        Põhisilmused: algsilmus, ahelsilmus, kinnissilmus
-        Edasi-tagasi heegeldamine, üleminek ühelt heegelrealt teisele, heegeldise lõpetamine.
-        Kahe või enama  värvi lõngaga heegeldamine
-        Heegelääris: ääristamine kinnissilmustega, nurk
 
Teemad teises astmes:
-        Materjalid  ja neile vastavad töövahendid: erineva jämedusega heegelnõelad ja lõngad ning muud materjalid
-        Heegelnõela hoidmine
-        Põhisilmused: algsilmus, ahelsilmus, kinnissilmus, tingmärgid
-        Sambad: poolsammas, ühekordne sammas, kahekordne sammas, tingmärgid
-        Tuletatud silmused: ristsammas, nupp, tingmärgid
-        Silmuste kasvatamine ja kahandamine, sammaste grupikahandus, tingmärgid
-        Edasi-tagasi heegeldamine, üleminek ühelt heegelrealt teisele, heegeldise lõpetamine.
-        Pitsilised heegelkirjad
-        Kahe või enama  värvi lõngaga heegeldamine
-        Heegelääris: ääristamine kinnissilmustega, nurk ja tipp. Sämbud.
-        Ääre- ja vahepitsid: üherealised, kaherealised  ja eri värvi lõngadega ääre- ja vahepitsid
-        Ringheegeldamine: ring, ovaal, ruut
-        Heegeldatud esemete hooldamine: pesemine, venitamine, kuivatamine, raamis kuivatamine
 
36
 
IV Silmuskudumine
 
Teemad esimeses astmes:
-        Materjalid ja mõisted: viht, kera, tokk, lõng,
-        Töövahendid: vardad; varraste ja lõnga sobivus
-        Ohutus kudumisel
-        Silmuste moodustamine – kudumine
-        Algsilmuste loomine ühe lõngaga
-        Parempidiste silmuste kudumine
-        Pahempidiste silmuste kudumine
-        Ääresilmused
-        Silmuste mahakudumine
-        Põhikoed: ripskude, parempidine kude
-        Vigade parandamine: üleshargnenud silmused, valesti kootud silmused
-        Töö viimistlemine
 
Teemad teises astmes:
-        Materjalid ja mõisted: viht, kera, tokk, lõngavöö, heie, lõng, harutatud lõng,  riideribad
-        Töövahendid: pikad vardad, ringvardad, sukavardad, varda numbri määraja, silmuste hoidikud
-        Varraste ja lõnga sobivus
-        Ohutus kudumisel
-        Silmuste moodustamine – kudumine
-        Algsilmuste loomine ühe lõngaga
-        Algsilmuste moodustamine kahe lõngaga
-        Parempidiste silmuste kudumine
-        Pahempidiste silmuste kudumine
-        Ääresilmused
-        Silmuste kasvatamine
-        Silmuste kahandamine
-        Silmuste mahakudumine
-        Põhikoed: ripskude, parempidine kude, pahempidine kude, kirjamine, roosimine
-        Narmaste kudumine
-        Tingmärgid, koekiri
-        Tööproov
-        Ringselt kudumine
-        Vigade parandamine: üleshargnenud silmused, valesti kootud silmused
-        Töö viimistlemine
-        Kudumite hooldamine
 
36
 
 V Kangakudumine, gobeläänpõime
 
Teemad esimeses astmes:
-        Mõisted: kangas, rakendus, kangakiri, niietus, tallamine, sidus, lõim, koelõng
-        Kudumisvahendid: lihtteljed, gobelääniraamid
-        Töövahendid: suga, niied, kangareha, käärpuud, kangapingutaja, süstikud, nöörid
-        Materjalid: villane, ribadeks lõigatud taaskasutusmaterjal
-        Käärimine: käärimise jälgimine, tööprotsessi mõistmine
-        Lõime panek kangastelgedele: jälgimine, tööprotsessi mõistmine
-        Lõime panek raamile
-        Siduse tegemise jälgimine
-        Kudumine, põimimine
-        Kavandi järgi põimimine
-        Lihtkangad: algkangas
-        Põimkangad: kaaspõime, rüiu
-        Maalilise pinna saavutamine koematerjaliga
-        Järeltööd pärast kanga mahavõtmist
 
Teemad teises astmes:
-        Mõisted: kangas, rakendus, kangakiri, niietus, tallamine, sidus, lõim, koelõng
-        Kudumisvahendid: lihtteljed, kirikangasteljed, gobelääniraamid
-        Töövahendid: suga, niied, kangareha, käärpuud, kangapingutaja, süstikud, nöörid
-        Materjalid: puuvillane, villane, linane, siidlõng, ribadeks lõigatud vanad riideesemed
-        Käärimine: käärimise jälgimine ja abistamine
-        Lõime panek kangastelgedele: töögrupis osalemine ja abistamine
-        Lõime panek raamile
-        Siduse tegemise jälgimine, teooria tutvustamine
-        Kudumine, põimimine
-        Kavandi järgi põimimine
-        Lihtkangad: algkangas
-        Topeltkangad: õõskangas,
-        Põimkangad: kaas-, naast-, pärl-, rüiu
-        Maalilise pinna saavutamine koematerjaliga
-        Järeltööd pärast kanga mahavõtmist
 
 
 
36
 
VI Viltimine
 
Teemad  esimeses astmes:
-        Villa saamislugu
-        Töövahendid: kraasid, viltimisnõelad, poroloon või hari nõelviltimise aluseks, vormid.  Materjal: villavatt, villaheie, villane kangas, taaskasutatavad villased esemed
-        Villa kraasimine
-        Kuivviltimine – nõelviltimine
-        Villasele aluskangale viltimine, villamaal
 
Teemad teises astmes:
-        Viltimise ajalugu, villa töötlemine Eestis ja mujal
-        Töövahendid: spetsiaalne alus või vett-taluv laud, plast vm vett-taluv materjal lõike jaoks, käärid, pesuseep, kausid, rull, pihustipudel, viltimisnõelad, poroloon või hari nõelviltimise aluseks, vormid
-        Materjal: villavatt, villaheie, villane lõng, villasisaldusega efektlõngad, villane kangas, siid vm õhuke kangas, pits, taaskasutatavad villased esemed
-        Märgviltimine – massaa˛itehnika
-        Tasapinnaline töö: pildi kihid, tüll abivahendina, viltimine
-        Ruumiline ese: lõike tegemine (kokkumineku protsendi arvestamine), villakihtide moodustamine, viltimine, pesemine, tööle vormi andmine
Märgviltimine – rullviltimine
-        Villakihtide moodustamine
-        Töö rulliks keeramine, kinnitamine, rullimine
-        Pesemine, tööle vormi andmine
-        Kuivviltimine – nõelviltimine
-        Villasele aluskangale viltimine, villamaal
-        Ruumilise eseme viltimine: detailide valmistamine, detailide ühendamine
 
18
VII Suveniiride  ja pehmete  mänguasjade valmistamine
32
VIII Näituse kujundamine
4
VIII Teemalaagrid, õpitoad
12
                                                                                              Kokku     
 
    216 tundi 
 

IV Oodatavad õpitulemused

 

Käsitöö õppekava läbinuna õppur:
-           tunneb pärimustehnoloogiate ajaloolist tausta ja kultuuritraditsioone
·       oskab kasutada lihtsamaid lõikeid
·       genereerib loovalt ideid,
·       tutvustab enda ideid teistele
·       pakub tehnilisi ja kunstilisi lahendusi ideede teostamiseks
·       valib sobivad materjalid ja vahendid idee teostamiseks
·       käsitseb oskuslikult käsitöös kasutatavaid töövahendeid ja materjale
·       omab ülevaadet kodukoha ja Eesti kultuuritraditsioonidest
·       tunneb eakohaseid pärandtehnoloogilisi töövõtteid ja oskab neid praktikas kasutada
·       oskab kasutada tehnoloogiapõhiseid töövahendeid
·       viib alustatud tegevuse lõpule vastavalt eesmärgile ja kavandile
·       töötab iseseisvalt suulise ja/või kirjaliku tööjuhendi järgi
·       võrdleb antud kriteeriumite alusel enda ja teiste töid
·       oskab analüüsida enda ja teiste poolt valmistatud töid
·       oskabanda konstruktiivset kriitikat ja on salliv erinevuste suhtes
·       huvitub näituste külastamisest ja näitustel osalemisest
·       osaleb oma panusega ühistes ettevõtmistes
·       kavandab ja loob omaloomingulisi esemeid
·       kasutab oma töödes inspiratsiooni aastaaegade vaheldumiset, rahvakalendri tähtpäevadest, suursündmustest jms
·       teostab oma tööd korrektselt ja puhtalt
·       koristab oma töökoha ja hoiab korras töövahendid
·       teab ja järgib tööriistade ja masinate kasutamisel kehtivaid ohutusnõudeid
·       viimistleb tööd nõuetekohaselt
·       hoiab loodust, säästab materjale
·       aitab kaasõpilasi jt abivajajaid
 

 V Hindamine

 

Hindamist  traditsioonilise hinnete panemise näol ei toimu. Pigem on tegemist tagasisidestamisega, mille    peamiseks eesmärgiks
on õppuri arengu toetamine loomingulises protsessis, enesereflektsiooni arendamine, talle eduelamuse pakkumine ning motivatsiooni tõstmine.
Tagasisideeesmärgiks on ka õppuri suunamine oma  eesmärkide püstitamisel ja valikute tegemisel.
Kuna käsitöö õppekava läbimisel on valmistatud esemetest olulisem tööprotsess ise (õpitavad oskused ja omandatavad kogemused),
siis toimub õppetöö käigus pidev tagasisidestamine. 
Valminud töid eksponeeritakse näitustel.

Õppekava läbinud õpilane saab õppeaasta lõpus tunnistuse.  

 

Oktoober 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
       
1
2
3
7
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
25
30
31
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
22.10.2021 V.Khorertskaya klaveriringi Etüüdide/heliredelite arvestus
23.10.2021 Raduga mudilaskoori ja ettevalmistuskoori sügiskontsert.
23.10.2021 KT Stuudio tantsijad osalevad Spotlight Challenge võistlusel
24.10.2021 Tallinna Huvikesakuse Kullo tantsuansambel Sõleke 45. hooaja avakontsert ,, Toots js Teele tantsuhoos''
26.10.2021 Kullo eelkooli 4a ja 5a I rühma Nukumuuseumi külastus.

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass