Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Kunst
Kullo
Kullo Loodus
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto-ja videogalerii
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo Üldkultuur
Kullo
Kullo Tähtede lava (Laulukarussell)
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Huviringid
Kullo
Teenused

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS  „KULLO”
 
Popp- jazz laulu õppekava
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta, õpilaste soovi korral võivad jätkata
 
Maht tundides:  1 individuaaltund ja 1 rühmatund nädalas
 
Õppekeel:  eesti ja vene
 
Lisaained:  
 
Õppevormid ja meetodid: tund, rühmatöö, esinemised
 
Vastuvõtu  tingimused: vanus 7-18 aastat, huvi muusika, solisti- ja ansamblilaulu vastu
 
Õppevaldkond: Muusika
 
 
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
1.Õpilaste vokaaltehniline arendamine ja vokaaltraditsioonide tutvustamine
2.Heade muusikaliste ja vokaalsete võimetega õpilaste laulu- ja esinemisoskuse arendamine individuaalseid võimeid arvestades
3.Fraseerimis-, improviseerimis- ja vokaaltehniliste oskuste arendamine erinevates stiilides
4.Õpilase muusikalise maitse ja silmaringi arendamine läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari
5.Vokaaltehnika ja muusika analüüsimisoskuse arendamine
6.Õpilase isikupärase muusikalise eneseväljendusoskuse toetamine
7.Harmoonilise isiksuse kujundamine
8.Üldkultuurilise silmaringi avardamine
9.Huvi äratamine mitmekülgse muusikalise tegevuse vastu
10.Õpilase igakülgse muusikalise täiendõppe ja edasiõppimise toetamine
III Õppetöö sisu
 
1.Laulja kehahoid ja hingamine
2.Hääleaparaat ja selle tervishoid
3.Loovusõpetus
4.Muusikateose interpretatsioon
5.Improvisatsioon
6.Vokaaltehnikad
7.Vokaalstiilid
8.Vokaalanalüüs
9.Repertuaari valiku põhimõtted (eakohasus, võimetele vastav)
10.Helitehnilised seaded ja nende kasutamine
11.Esineja sotsiaalsed oskused
12.Kontserdite külastus
13.Muusikaharidusasutused – edasiõppimise võimalused, karjääri planeerimine
 
Arendada ja laiendada läbi eakohase ja mitmekesise repertuaari õpilase muusikalist maitset ja silmaringi.
Arendada vokaali ja mitmehäälse laulmise oskust.
Osaleda edukalt konkurssidel ja võistlustel, esineda oma koolis ja muudel erinevatel üritustel.
 
Hingamisharjutused – keha vabastamiseks ja õigete hingamisharjumuste tekkimisteks (igas tunnis)
Hääleharjutused – hääle lahtilaulmiseks (igas tunnis)
Hääleseadelised harjutused – vokaali ja intonatsiooni puhtuse ja täpsuse arendamiseks (igas tunnis)
Uue laulu õppimine – töö häälepartiide nooditeksti ja sõnadega
Töö tuttava lauluga – fraseerimisoskuse arendamine ja õpitud oskuste rakendamine terviku loomisel, mitmehäälsuse viimistlemine
Eneseväljendusjulguse, fantaasia ja loovuse arendamine harjutuste ja mängude kaudu. Lavalise liikumise korrigeerimine.
Esinemine – õpitu realiseerimine publiku ees
 
IV Oodatavad õpitulemused
 
Pop- jazz laulu õppekava läbinud õpilane:
-oskab kasutada oma häält tervislikult ja säästlikult
-suudab tunnetada ja juhtida laulmise ajal oma keha kui instrumenti
-oskab vastavalt võimetele ja tasemele rakendada erinevaid vokaaltehnilisi võtteid muusikapala ettekandmisel
-suudab välja tuua laulu emotsionaalse sisu ja muusikapala teksti mõtte vastava karakteri loomisega
-suudab analüüsida oma hääleaparaadi tööd ja võimalusi arenguks
-suudab interpreteerida muusikateoseid kasutades improvisatsiooni ja arendatud rütmi- ning harmooniataju
-on võimeline üles astuma nii solisti kui ansamblilauljana
-esineb erinevatel kontserditel ja konkurssidel
V Hindamine
 
Õpilasele antakse igas tunnis suuline tagasiside vastavalt õpilase arengule ja õpieesmärkide täitmisele.
 
 
 
 
 
 

 

September 2019
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
         
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
19.09.2019 Lasnamäe ja Pirita LO koolide 3.-7.klasside pendelteatejooksu meistrivõistlused
24.09.2019 Mustamäe LO koolide 3.-5. klasside murdmaateatejooksu meistrivõistlused
02.10.2019 Kesklinna LO koolide 3.-5 klasside murdmaateatejooksu meistrivõistlused

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass