Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
AKORDIONIÕPE
Kullo
Kullo
DJEMBERING
Kullo
Kullo
UKULELERING
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto-ja videogalerii
Kullo
Kullo
FOLKSTUUDIO PIIBAR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN LASTEKOOR
Kullo
Kullo
ELLERHEIN TÜTARLASTEKOOR
Kullo
Kullo
FLÖÖDIÕPE
Kullo
Kullo
INSTRUMENTAALANSAMBEL SÕLEKE
Kullo
Kullo
KANDLEÕPE
Kullo
Kullo
KITARRIÕPE
Kullo
Kullo
KLASSIKALINE LAUL
Kullo
Kullo
KLAVERIÕPE
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO HELISEV HÄÄL
Kullo
Kullo
LAULUSTUUDIO SINILILL
Kullo
Kullo
MUDILASTE MUUSIKARING (vene õppekeelega)
Kullo
Kullo
PILLIÕPPE SOLFEDZO
Kullo
Kullo
POP-JAZZ LAUL
Kullo
Kullo
KULLO PUHKPILLIORKESTER
Kullo
Kullo
RADUGA ETTEVALMISTUSKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA MUDILASKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KANDIDAATKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KONTSERTKOOR
Kullo
Kullo
RADUGA KAMMERKOOR
Kullo
Kullo
TRUMMIÕPE
Kullo
Kullo
VIIULIÕPE
Kullo
Kullo
VÄIKELASTE LOOVUSRING
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
Kullo
Muudatused
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Teenused
Kullo
Huviringid

Õppekava

Print
TALLINNA HUVIKESKUS KULLO
Ukuleleorkester 
 
I Üldosa
 
Õppetöö kestus: vastavalt õpilase soovile
Maht tundides:  vastavalt  vanusele 2-3 grupitundi nädalas või 1 üks individuaaltund ja 1 grupitund (solfed˛o) nädalas.
Õppevormid ja -meetodid: ansamblimäng ja individuaalne juhendamine, esinemised, ühine muusika kuulamine ja analüüsimine, koostöö külalissolistidega, osalemine erinevates koostööprojektides.
Vastuvõtutingimused: eelnevalt täidetud avaldus, huvi muusika vastu. Eelnev pillimänguoskus ja muusikaline haridus pole nõutav.
Õppevaldkond: muusika
Dokument lõpetamisel: tunnistus
Õppekava kirjeldus:
Ukuleleõppes antakse alg- ja üldteadmisi instrumendi kohta (häälestus, mänguvõtted, tabulatuuri kasutamine), tutvustatakse repertuaari ja pilli kasutusvõimalusi. Olulisel kohal on akordika ja erinevate rütmikamudelite õpe, samuti ansamblimängu kujundamine ja viimistlemine. Individuaaltunnid keskenduvad konkreetse õpilase vajadustele pillimängu spetsiifiliste elementide täiustamisel  ja eelistustele repertuaari koostamisel.
Orkestritunnis kasutatakse ka laulu ja lisainstrumente (bass, löökpillid jm). Eelneva muusikalise kogemusega õpilasi julgustatakse kasutama juba omandatud oskusi. Neile, kelle kogemus puudub, antakse võimaluse ja huvi korral õpetust ka mõne lisapilli osas.
Ukuleleõpilaste õppekavas on ka esinemised erineva temaatika ja sisuga kontsertidel. Võimalusel tehaks koostööd külalissolistidega, Kullo teistes muusikaringides osalejatega ning mujal tegutsevate muusikakollektiividega.
 
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Huviringi eesmärk on anda õpilastele muusikalisi teadmisi ja oskusi ning võimalusi avardada oma muusikalist silmaringi ja kunstilise eneseväljenduse oskust, kasutades sellist Eestis veel vähe levinud hobipilli nagu ukulele.
Ringitegevuse laiem eesmärk ona harmoonilise isiksuse kujundamine muusika abil, samuti noore inimese sotsiaalse võimekuse arendamine ühise eesmärgi nimel tegutseva grupi liikmena (rühmatundides). 
 
III Õppetöö sisu
 
Ukulele kui instrument on unikaalne selle poolest, et see pakub alustavale õppurile kohest musitseerimisrõõmu. Tegemist on pilliga, mille esmaste, lihtsamate mänguvõtete omandamine võtab vähe aega, puuduvad ka suuremad mängutehnilised takistused, millega õppimise algfaasis rinda pista. 
Ukulele spetsiifika on selles, et ta on suurel määral akordipill. Akordide õppimisel kasutatakse akorditabeleid. Meloodia mängimisel on kasutusel tabulatuur, mis tähendab, et õpilaselt ei nõuta noodilugemisoskust ja see pole vajalik ka mitmekülgsema mängutehnika omandamisel.
Ülemaailmne kogemus näitab, et ukulele on väga populaarne igas vanuses harrastajate hulgas. Oluline tegur on ka see, et ukulele on hinna poolest hoopis odavam kui mitmed teised populaarsed instrumendid nagu kitarr, viiul või puhkpillid.
Ukuleletundides läbitav repertuaar koostatakse arvestades osalejate maitse-eelistusi ja valikuid. Repertuaari põhiosa moodustavad spetsiaalselt loodud seaded poplauludest ja rahvaste muusikast, unustamata ka klassikalist muusikat. Nii grupi- kui ka individuaaltundides on olulisel kohal rütmi- ja akordikaharjutused, samuti koordinatsiooni ja kõla suunavad ning korrigeerivad harjutused.
Olulisel kohal on kontserttegevus – erineva rõhuasetusega tervikprogrammid ja koostöö külalisesinejatega.
Õppeprogramm:
Õppeprogramm lähtub õpilaste võimekusest ja seatud eesmärkidest.
Algtasemel tutvustatakse pilli ehitust, häälestust, repertuaari ja peamisi mänguvõtteid. Järgmises õppefaasis lisandub keerulisem akordika, erinevate rütmimustrite kasutamine, palade vormiline ja dünaamiline kujundamine ning õpilaste loovuse ja improvisatsioonioskuse arendamine. Osalejaid julgustatakse ka laulma ja muid pille kasutama. Grupitundides on olulisel kohal ansamblimängu spetsiifika, individuaaltunnis keskendutakse konkreetse õpilase vajadustele, eelistustele ja mängutehnilistele probleemidele.
 
 
IV Oodatavad õpitulemused
Ukuleleõpe ei ole jagatud selgelt liigenduvateks etappideks ega faasideks, pigem kujutab see pidevat muusikalist ja isiksuslikku arengut, oskuste täiendamist, tegevuse ja repertuaari mitmekesistamist ning uute mängutehniliste ja üldkunstiliste väljakutsete võtmist.
Grupitundides on töös ansamblimängu viimistlemisel suur roll ka kollektiivi kohesiivsuse kujundamisel ning õpilaste muusikalise ja kultuurilise silmaringi laiendamisel.
 
V Hindamine
 
Hindamist hinnete näol ei toimu. Õpilastele antakse tagasisidet õpitulemuste ja personaalse arengu kohta. Pidevalt toimub ka suhtlus lapsevanematega, eriti nooremate õpilaste puhul. Kontsertidele järgneb analüüs, mis keskendub individuaalse ja kollektiivse soorituse erinevatele tahkudele.
 
 
 
 
 
 

 

Detsember 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
2
3
6
7
8
10
13
14
15
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
09.12.2021 Mudilaskoori Ellerhein jõulukontsert
11.12.2021 Piibarid astuvad ette Tallinna Looduskaitse Seltsi jõulupeol
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
16.12.2021 Tantsuansambel Sõleke Sipelgate rühma jõulupidu

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass