Kullo
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo Karepa Noortelaager
Kullo
Kullo Lastegalerii
Kullo
Kullo ettevõtlusküla
 
  Font
Kullo
Sisukaart
Kullo
 
 
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Kullo
Saada sõbrale
Saada sõbrale
Saada sõbrale
RSS
Sündmuste kalender
Kullo
Kullo Eelkool
Kullo
Kullo Kunst ja käsitöö
Kullo
Kullo Loodus ja mõttemängud
Kullo
Kullo Muusika
Kullo
Kullo Tants
Kullo
Kullo Teater
Kullo
Kullo Tehnika
Kullo
AUTORING
Kullo
Kullo
ELEKTROONIKA ja ROBOOTIKA
Kullo
Kullo
IT- JA ARVUTIRING
Kullo
Kullo
LAEVAMUDELISM
Kullo
Kullo
LENNUMUDELISM
Kullo
Kullo
MAKETTIDE JA MUDELITE MEISTERDAMINE
Kullo
Tunniplaan
Kullo
Kullo
Leia oma klass
Kullo
Kullo
Õppekava
Kullo
Kullo
Saavutused
Kullo
Kullo
Üritused
Kullo
Kullo
Foto- ja videoglaerii
Kullo
Kullo
MEISTERDAMINE, PUUTÖÖ JA DISAIN
Kullo
Kullo
ROBOTIEHITUS
Kullo
Kullo
Tööpakkumised
Kullo
Huviringid
Kullo
Õnnitleme
Kullo
Teenused
Kullo
Muudatused

Õppekava

Print
 

TALLINNA HUVIKESKUS KULLO

Maketi ja mudeliehitus
 
 
I Üldosa
 
Õppeaja kestvus: 1 õppeaasta
Maht tundides:  6 tundi nädalas, 9 kuud, 216 tundi aastas
Õppekeel:  eesti
Õppevormid ja meetodid: õppetund, praktiline töö, praktilised harjutused, individuaalne töö,  näitused
Vastuvõtu tingimused: huvi  ja õpimotivatsiooni olemas olu, vastuvõtuavaldus
Õppevaldkond:  tehnika
Dokument lõpetamisel: soovitus õpilase soovi korral sisseastumiseks õppeasutusse
 
 
II Õppe-ja kasvatustöö eesmärgid
 
Huviringi eesmärgiks on anda õpilastele teadmisi  inseneri ja konstruktori tööst, makettide ehitusest  ja erinevatest võimalustest nende kasutamisel ning teoreetilisi teadmisi kaasaegsest tehnikast. Kokkuvõttes annavad teadmiste ja oskuste baasi, millele toetudes on võimalik edukalt jätkata õpinguid erinevatel tehnilistel aladel. Ettevalmistus edasiõppimiseks ei ole kindlasti kursuse kõige olulisem ja peamine eesmärk, sest huviringi peamine eesmärk on luua keskkond, kus on võimalik realiseerida oma loomingulisi ideid, rahuldada oma tehnika huvi ja suhelda teiste tehnikahuviliste noortega. Tegevus ringis peaks mõjutama ja kujundama noorte väärtushinnanguid, tekitama neis vajadust hankida lisainfot, jälgida kultuuri- ja kunstiaateid meedias, külastada  näitusi.
 
Seega püüab ringi tegevus aidata kaasa  aktiivse, iseseisvalt mõtleva, tehnika ja inseneritöö vallas erudeeritud noore inimese arengule.
 
 
 
 
III Õppetöö sisu
 
 
Nr.
Teema           
Tunde
 
 
 
 
Teooria
Praktika
Kokku
1
Sissejuhatav õppus
1
0
1
2
Ajalugu, tulevik
4
0
4
3
Joonestus-graafiline ettevalmistus
2
2
4
4
Materjaliõpetus
2
0
2
5
Lihtsama maketi valmistamine
 
 
 
 
a) linnu pesakast
4
56
60
 
b) maja
4
26
24
6
Pinnakatted, värvimine
8
52
60
7
Elektroonika makettidel
4
2
6
8
Tutvumine tööpingipargiga   
4
4
8
9
Disain
 
 
 
 
a) teooria
4
0
4
 
b) praktika
4
0
4
10
Arvutijuhitavad maketid ja mudelraudteed
11
11
22
11
Osavõtt konkurssidest
 
 
 
12
Arvuti ja interneti kasutamine
5
5
10
13
Kokkuvõttev õppus
1
0
1
 
KOKKU:
 
58
 
158
 
216
 
 
 
 
 
IV. Teemade sisu
1. Sissejuhatav õppus.
Käitumine ja sisekord Kullos. Liikumine Kullo ümbruses. Programmi tutvustamine. Töökord ja ohutustehnika ruumis.
 
2. Ajalugu ja tulevik
Maketi ja mudeliehituse ajalugu, maketi tänapäevane mõiste. Tööstusmaketid. Konkursimaketid. Disainmaketid. Dioramad. Mudelraudteed. Plastikmudelid.
 
3. Joonestus- graafiline ettevalmistus.
Joonis kui tehnika keel. Tehnilise joonestamise mõiste. Eskiis. Mastaap. Lõige. Joonestamisvahendid. Mõõtmete ülekanne materjalile.
Praktiline töö. Lihtsama eseme kujutamine kolmes projektsioonis.
 
4. Materjaliõpetus
Miks on vaja teada?  Puit. Metallid. Plastid. Liimid. Värvid jne. Materjalide omadused. Töötlemisviisid. Viimistlemine.
 
5. Lihtsama maketi valmistamine.
a) linnu pesakast
Eskiisi tegemine. Joonestamine. Materjali valik. Tehnoloogia. Ohutustehnika. Valmistamise materjalid ja tehnoloogia. Liimimine. Koostamine. Viimistlemine.
Praktiline töö. Eskiisi valmistamine. Materjali valik ja märkimine. Töötlemine. Viimistlemine. Koostamine. Lõppviimistlus.
b) maja
Valik ja projekteerimine. Tööjoonise valmistamine. Valmistamise materjalid ja tehnoloogia.
Ohutustehnika.
Praktiline töö. Materjali ettevalmistamine ja märkimine. Töötlemine. Viimistlemine. Koostamine. Töö CNC pinkidel.
 
6. Pinnakatted ja värvimine.
Pinnakatete liigid. Värvid. Lakid. Pahtlid. Pulbervärvimine. Aerograaf ja grafiti. Pihustivärvid. Plastkatted. Murukatted. Ohutustehnika.
Praktiline töö. Detailide värvimine. Liimimise tehnoloogia. Jootmine. Aerograafiga värvimine. Plastide liimimine. Loodusmaastiku imiteerimine. Õppevideote vaatamine.
 
7 Elektroonika makettidel.
Elektri teooria.  Valgustus ja LED-id. Mootorid ja ajamid. Lülitid. Automaatjuhtimine. Ohutusnõuded.
 
8. Tutvumine tööpingipargiga.
Puurpingi, freespingi ja treipingi üldehitus. CNC tööpingid. 3D printer. Lõiketeooria. Tööpinkide juhtorganid. Ohutustehnika.
Praktiline töö. Vahetu maketi detailide töötlemine puur-, frees- ja treipingil. Lõiketerade teritamine. 3D printimine
 
9.Disain.
a) Teooria.
Disaini mõiste. Ergonoomilisus. Värviõpetus. Taju. Autorikaitse. Arvutikasutus ja masinprojekteerimine.
Märkus: Kasutatakse külalisõpetajaid ja tehakse koostööd teiste huviringidega.
b) Praktika.
Mudellennuki disainimine ja valmistamine. Hoone maketi valmistamine. Diorama valmistamine. Plastikmudeli koostamine. Harjutustööd vastavalt õpilaste valikule.
 
10. Arvutijuhitavad maketid ja mudelraudteed.
Võimaluste tutvustamine. Mudelraudteed eestis ja maailmas. Tööpõhimõte. Väike praktiline töö.
 
11. Osavõtt konkurssidest.
Minimaailma külastamine. Võimaluse korral Modelexpo külastamine Helsingis.
 
12. Arvuti ja interneti kasutamine
Arvuti üldkursus. Info otsimine internetis.
Praktiline töö. Arvuti kasutamine ja maketialase info vaatamine internetis. Arvuti kasutamine 3D printimisel.
 
13. Kokkuvõttev õppus.
Kokkuvõtete tegemine ja parimate autasustamine.
 
 
 
V Nõutavad õpioskused
Õppekava  läbinud  õpilane:
 
1.      Oskab kujutada esemeid ja objekte  joonistel arusaadavalt ning üheselt mõistetavatena; loeb lihtsamaid jooniseid.
2.      Omab terviklikku pilti seadmete ehitusest, nende tööpõhimõtetest ja kasutamisest.
3.      Tunneb  ohutustehnikat; oskab kasutada enamlevinud tööriistu ja neist lihtsamaid     teritada.
4.      Teab erinevate ehitusmaterjalide  üldisi füüsikalisi omadusi ning oskab valida sobiva.
5.    Kasutab arvutit ja teisi kaasaegseid infotehnoloogilisi vahendeid.
6. Oskab kasutada puur-, trei- ja freespinki lihtsamate detailide valmistamiseks ning 3D printerit.
7.  Suudab luua tehnoloogilise jada erinevate detailide valmistamiseks ja omab  ettekujutust loovast inseneritööst.
8.  Kujundab  ja disainib  algtasemel.
 
 
 
 
VI Hindamine
 
Hindamise peamiseks vormiks on individuaalne vestlus. Ühtegi õpilast ei võrrelda teistega, hinnang antakse tema edasiminekule võrreldes varasema tasemega.
 
Üheks õpilaste tunnustamise vormiks on konkursid ja näitused.
 
 
 
 

    

Detsember 2021
Tagsi Edasi
E
T
K
N
R
L
P
   
2
3
6
7
8
10
13
14
15
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Tänane päev Tänane päev   Üritus Üritus
Kullo
09.12.2021 Mudilaskoori Ellerhein jõulukontsert
11.12.2021 Piibarid astuvad ette Tallinna Looduskaitse Seltsi jõulupeol
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
12.12.2021 Tallinna Huvikeskus Kullo kooristuudio Raduga talvekontsert
16.12.2021 Tantsuansambel Sõleke Sipelgate rühma jõulupidu

Kullo Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass

 

 

 

 

 


TALLINNA HUVIKESKUS "KULLO" | Mustamäe tee 59 | Tel 6646 100 | E-post kullo(ät)kullo.ee

Liitu huviringidega Tunniplaan Leia oma klass