FOTO- JA VIDEORING

OSALEJAD: soovitav vanus alates 12. eluaastast
ÕPPEKEEL: eesti keel / vene keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: 4 koolitundi nädalas, õpilased 39 eurot kuus ja täiskasvanud 56 eurot kuus
RUUM: 35-06
TOIMUMISAEG: teisipäeviti kell 15.00-18.00, kokku 4 koolitundi

Esimene tund toimub teisipäeval, 5.septembril kell 15.00.

Täiskasvanud (alates 20. eluaastast) saavad registreerida Kullo kodulehekülje kaudu järgmiselt: huviringi alt valik “Täiskasvanute rühmatund klassis (4 t näd) 46 €” – õpetaja alt “Ernest Bondarenko – Fotograafia”

Foto ja videoring sobib fotograafiahuvilisele, blogeritele ja algavatele video operaatoritele. Õppetöö eesmärk on tutvuda fotograafia kui kunstiga ning blogimisega kui eneseväljendamise viisiga.
Ringi töös kasutame nii tavakasutaja tehnilisi võimalusi ehk nutitelefone kui ka professionaalset stuudiopildistamise ja videosalvestamise tehnikat. Alguses õpime pildistama ja saame tehniliselt targemaks. Õpime kuidas mõjutab pilti säriaeg, ava, tundlikkus ja teised näitajad. Siis liigume foto ja videokompositsiooni poole. Järgmise sammuna räägime kaasaegsetest sotsiaalvõrgustiketest, nende eelistest ja nende ohudest. Katame ka teemad kuidas töödelda pilte ning monteerida videot.
Nädalas on õppetöö pikkus neli akadeemilist tundi ja see toimub korraga ühel päeval. Tunnid koosnevad iseseisvast praktilisest osast õpetaja supervisiooniga (näiteks pilditöötlemine ning videomontaaž klassis), mis on vabatahtlik, ning loengute ja grupitegevuste osast, mis on vajalik uuest materjalist arusaamiseks.

FOTO- JA VIDEORINGI ÕPPEKAVA

ЯЗЫК ОБУЧЕНИЯ: эстонский / русский
УЧАСТНИКИ: рекомендуемый возраст от 12 лет
УРОКИ ПРОХОДЯТ: по вторникам с 15:00 до 16:00 практика и с 16:00 до 18:00 групповая работа, всего 4 учебных часа
Фотография и видеосъемка подходят фотолюбителям, блогерам и начинающим видеооператорам. Цель обучения – познакомиться с фотографией как с искусством и блоггингом как способом самовыражения.
В работе кружка мы используем как технические возможности простого пользователя, то есть смартфоны, так и профессиональные студийные приемы съемки и видеозаписи. Вначале мы учимся фотографировать и становимся технически грамотнее. Мы учимся пользоваться выдержкой, диафрагмой, чувствительностью и другими параметрами. Затем переходим к фото и видео композиции. Следующий шаг – поговорить о современных социальных сетях, их преимуществах и опасностях. Также мы освещаем темы о том, как редактировать фото и монтировать видео.
Обучение длится четыре академических часа в неделю и проводится в один день. Занятия состоят из самостоятельной практической части с руководством преподавателя (например, обработка изображений и видеомонтаж в классе), что не является обязательным, а также из лекций и групповых занятий, которые важны для того, чтобы усвоить новый материал.

Ernest Bondarenko
õpetaja
KONTAKT: 5209 867,
ernest.bondarenko(ät)kullo.ee