LOODUSRING

OSALEJAD: soovitatav vanus 7–10 eluaastat
TOIMUMISAEG: neljapäeviti kell 15.45–17.15
ÕPPEMAHT JA -TASU: 2 koolitundi nädalas; 35 eurot kuus
RUUM: 114, Vilde tee 69

Esimene tund toimub 5.septembril kell 15.30-16.30.

Loodust vaadeldes õpime seda nägema, kuulama ning märkama ümbritsevat. Saades sõbraks loodusega, hakkab laps seda hoidma.
Vaatlused, arutelud, mängulised ja loomingulised tegevused avardavad lapse silmaringi.
Läbi selle kõige kogeme, et loodus ja inimene on omavahel tihedasti seotud: loodus mõjutab inimest ja inimene loodust.

LOODUSRINGI ÕPPEKAVA

Eda Hallmägi

Õpetaja

KONTAKT: eda.hallmagi(ät)kullo.ee