ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR

2024/2025 õppeaastal  toimuvad Ellerheina ettevalmistuskoori tunnid aadressil Räägu 49.

OSALEJAD: 3-6 aastased
ÕPPEMAHT JA -TASU: 2 koolitundi nädalas, 40 eurot kuus. Rühmad avatakse, kui grupp on õppetöö alguseks  täitunud.
RUUM: Räägu 49
TOIMUMISAJAD:
4 aastased: E ja K 17.00-17.45 (õpetaja Gerli Aet Arras).Esimene tund toimub 4.septembril kell 17.00. Rühm avatakse 10.õpilase täitumisel.
5 aastased: E ja K 17.50-18.35 (õpetaja Gerli Aet Arras) .Esimene tund toimub 4.septembril kell 17.50. Rühm avatakse 12.õpilase täitumisel.
6 aastased: E ja K 18.40-19.25 (õpetaja Gerli Aet Arras). Esimene tund toimub 4.septembril kell 18.40. Rühm avatakse 14.õpilase täitumisel.
3 aastased: T ja N 16.30-17.15 (õpetaja Maarian Toompere). Esimene tund toimub 5.septembril kell 16.30. Rühm avatakse 10.õpilase täitumisel.
4 aastased: T ja N 17.20-18.05 (õpetaja Maarian Toompere). Esimene tund toimub 5.septembril kell 17.20. Rühm avatakse 10.õpilase täitumisel.
5 aastased: T ja N 18.10-18.55 (õpetaja Maarian Toompere). Esimene tund toimub 5.septembril kell 18.10.  Rühm avatakse 12.õpilase täitumisel.
6 aastased: T ja N 19.00-19.45 (õpetaja Maarian Toompere). Esimene tund toimub 5.septembril kell 19.00. Rühm avatakse 14.õpilase täitumisel.

(6. a grupp= lapsed, kes lähevad I klassi, 2025/26 õa.)

Muusikaliste põhivõimete, rütmitunde, koordinatsiooni ja peenmotoorika arendamine ning treenimine. Loovuse ja improvisatsioonioskuse kasutamine ning harjutamine lapse igapäeva vajadustest lähtuvalt. Pool tunnist on pühendatud laulmisele ning pool rütmikale ja loovusele.
Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilist väärtust ja mitmekesisust, ea- ja võimetekohasust. Metoodikaks Orff- Schulwerk pedagoogika, õppevahenditeks erinevad rütmi- ja meloodilised instrumendid ning inimkeha ja – hääl kõigi oma võimalustega. Tunnis on kasutusel aktiivõppemeetodina 6 lõimuvat komponenti: kõne (liisusalmid ja sõrmemängud), laulmine, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine ning improvisatsioon.
Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi, tähtpäevi, aastaaegasid, toetutakse rahvakalendrile. Igal õppeaastal on mitmeid esinemisvõimalusi.

KOORISTUUDIO ELLERHEIN ÕPPEKAVA

Gerli Aet Arras

Õpetaja

KONTAKT:
gerli-aet.arras(ät)kullo.ee

Maarian Toompere

Õpetaja

KONTAKT: