ELLERHEIN ETTEVALMISTUSKOOR

OSALEJAD: 3-6 aastased
ÕPPEMAHT JA -TASU: 2 koolitundi nädalas, 32 eurot kuus
RUUM: 2-06
TOIMUMISAJAD:
4 aastased: E ja K 17.00-17.45 (õpetaja Gerli Aet Arras).
5 aastased: E ja K 17.50-18.35 (õpetaja Gerli Aet Arras).
6 aastased: E ja K 18.40-19.25 (õpetaja Gerli Aet Arras). 
3 aastased: T ja N 16.30-17.15 (õpetaja Maarian Toompere).
4 aastased: T ja N 17.20-18.05 (õpetaja Maarian Toompere).
5 aastased: T ja N 18.10-18.55 (õpetaja Maarian Toompere).
6 aastased: T ja N 19.00-19.45 (õpetaja Maarian Toompere).

(6. a grupp= lapsed, kes lähevad I klassi, 2024/2025 õa.)

Muusikaliste põhivõimete, rütmitunde, koordinatsiooni ja peenmotoorika arendamine ning treenimine. Loovuse ja improvisatsioonioskuse kasutamine ning harjutamine lapse igapäeva vajadustest lähtuvalt. Pool tunnist on pühendatud laulmisele ning pool rütmikale ja loovusele.
Repertuaari valikul arvestatakse selle kunstilist väärtust ja mitmekesisust, ea- ja võimetekohasust. Metoodikaks Orff- Schulwerk pedagoogika, õppevahenditeks erinevad rütmi- ja meloodilised instrumendid ning inimkeha ja – hääl kõigi oma võimalustega. Tunnis on kasutusel aktiivõppemeetodina 6 lõimuvat komponenti: kõne (liisusalmid ja sõrmemängud), laulmine, liikumine, pillimäng, muusika kuulamine ning improvisatsioon.
Tegevuse planeerimisel jälgitakse pühi, tähtpäevi, aastaaegasid, toetutakse rahvakalendrile. Igal õppeaastal on mitmeid esinemisvõimalusi.

KOORISTUUDIO ELLERHEIN ÕPPEKAVA

Gerli Aet Arras

Õpetaja

KONTAKT:
gerli-aet.arras(ät)kullo.ee

Maarian Toompere

Õpetaja

KONTAKT: