Registreerida saab ainult läbi Kullo kodulehe SIIN

4a Kullo mudilaskool
Õpitakse märkama kaaslast, temaga arvestama ja koostööd tegema. Saadakse tuttavaks tähtede ja numbrite maailmaga, tehakse põnevaid meisterdusi. Väljendatakse ennast muusika ja liikumise kaudu.
Laps saab olla aktiivne katsetaja ja julge kaasarääkija.

5a Kullo lastekool
Pööratakse tähelepanu heale kuulamisoskusele, teistega arvestamisele ja heale eneseväljendusele. Tehakse kirja eelharjutusi, õpitakse tundma tähti ja numbreid, astutakse esimesi samme lugemise ja arvutamise maailmas. Meisterdamisel katsetatakse erinevaid materjale ja vahendeid. Muusikas lauldakse, tehakse ringmänge ja tantse.
Laps saab olla tundides uurija, vaatleja ja aktiivne tegutseja.

6a Kullo eelkool
Pööratakse tähelepanu heasoovlikule suhtumisele kaaslastesse. Tegeletakse kirjutamise, lugemise ja arvutamisega. Pööratakse tähelepanu kirjatehnikale ja mõtlemise arendamisele. Õpitakse tundma looduse saladusi. Kasutatakse põnevaid viise käeliseks eneseväljenduseks. Õpitakse kunsti vaatlema ja analüüsima. Tehakse olulisi samme inglise keele mõistmisel ja eneseväljendusel. Õpitakse tundma erinevaid pille, lauldakse ja kuulatakse muusikat. Õpitakse käsitsema erinevaid liikumisvahendeid ja nendega koos liikumist.
Laps saab tundides läbi positiivse õhkkonna enesekindlamaks ja julgemaks.

6a Kullo eelkool väikerühm
Märksõnadeks on elav õppetöö, mängulisus, loovus, lõimitus, ühtsus. Rühmas õpib kuni 6 last.
Eesmärgiks on arendada koolieelikutes õpioskust, loovust, esinemis –ja tunnetusoskust. Õpetatakse kirjutama, lugema ja arvutama läbi reaalsete mängude. Kuulatakse pärimusmuusikat, looduslugusid, etüüde jpm.