OSALEJAD: lasteaialapsed ja kooliõpilased
ÕPPEKEEL: eesti ja vene keel
ÕPPEMÄNGUD TOIMUVAD KOLMES VANUSEASTMES:
Minu raha 5-9 a
Ettevõtlik pere 7-12 a
Ettevõtlik kodanik 12a –
Mängud toimuvad E-R 9.00 ja 12.00
ÕPPETASU: Tallinna õpilastele on osalemine tasuta. Erakoolidele, koolidele ja lasteasutustele väljastpool Tallinnat ning täiskasvanutele on mängu hind 275 eurot.
RUUM: Sissepääs Kullo maja linnapoolsest küljest, kaasa vahetusjalatsid
KONTAKT: 56467667,

https://kulloevk.ee

Ettevõtlusküla koolitusmängud toimuvad tehislinnakus, kus on esindatud erinevad ettevõtted ning riigiasutused. Mängijad jagatakse rollidesse ning neile antakse rollikohased ülesanded. Mängu käigus õpitakse nägema ja looma seoseid kodanike, majanduse ja ühiskonna toimimisest. Iga mängu juhendavad koolitatud juhendajad, kes abistavad lapsi mängu ülesannete täitmisel ning viivad läbi mänguga seotud õppetegevusi.
Ettevõtlusküla koolitusmäng koondab endasse rõõmsa elamuse ning efektiivse õpikogemuse. Iga mäng on jagatud etappideks, kus mäng vaheldub tehtu analüüsimise ja uute teadmiste omandamisega. Juhendaja roll on esitada suunavaid küsimusi mängijale, et mängijad enda ja meeskonna teadmisi kasutades jõuaksid seoste leidmiseni mängu ja päriselu vahel.