Tallinna Huvikeskus  Kullo korraldab Tallinna üldhariduskoolide, 3. klassidele koolikohustuslikku ujumiskursust. Kursuse maht on 24 akadeemilist tundi ja selle läbimine on riikliku õppekava järgi kohustuslik. Üldjuhul osaleb ujumistunnis üks klass (kuni 30 õpilast) ning neid õpetab 2 ujumisõpetajat.
Koolikohustusliku ujumise eesmärkideks on õpilase veekartuse ületamine ning eluks vajaliku ujumisoskuse omandamine.