IT- JA ARVUTIRING

OSALEJAD: soovitav vanus alates 12. eluaastast
ÕPPEKEEL: eesti keel / vene keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: 3 koolitundi nädalas, 36 eurot kuus
RUUM: 304, Vilde tee 69
TOIMUMISAEG: neljapäeviti kell 15:00-17:15.

Esimene tund toimub 5.septembril kell 15.00.

IT- ja arvutiringis õpitakse arvuti riistvara ehitust, tutvustatakse erinevaid operatsioonisüsteeme, õpitakse teksti- ja tabeltöötluse, audio- ja videotöötluse ning graafikatöötluse aluseid, rastor- ja vektorgraafikat, WEB 2.0 võimalusi, ajaveebi ja RSSi ning vaadatakse üle arvuti turvalisuse faktorid.

IT- JA ARVUTIRINGI ÕPPEKAVA

Artur Stepanov

Õpetaja

KONTAKT: 5251 505
artur.stepanov(ät)kullo.ee