JOONISTAMISE- JA MAALIKURSUS NOORTELE

OSALEJAD: noored alates 14. eluaastast
ÕPPEKEEL: eesti keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: 6 koolitundi nädalas, 50 eurot kuus
RUUM:
TOIMUMISAEG: kaks korda nädalas

Algajad noored: kolmapäev ja reede, kell 16.30–18.45
Edasijõudnud noored: teisipäev ja neljapäev kell 16.30–18.45

Esimesed tunnid toimuvad:
2.septembril, kell 16.30 – 21.25 – täiskasvanud
3.septembril, kell 16.30 – 18.45 – edasijõudnud noored
6.septembril, kell 16.30 – 18.45 – algajad noored

Õppetöö eesmärk on anda õpilastele  joonistamise oskus  ning algteadmised maalitehnikatest ja maalikunsti erinevatest võimalustest. Õppekava hõlmab loomingulisi teemasid nii joonistamise kui maali vallas. Kursusel tehtud töödest on võimalik kokku panna portfoolio mistahes kunstiõppeasutusse sisse astumiseks.

Igal aastal on meie õpilasi ka kunstikõrgkoolidesse sisse saanud, kuid enamik ringi liikmeid ei kavatse saada professionaalseks kunstnikuks. Seepärast on meie ring eelkõige keskkond, kus on võimalik realiseerida oma loomingulisi ideid ja suhelda teiste kunstihuviliste noortega.

Oma ideede teostamiseks on vajalikud tehnilised oskused, et ei tekiks hirmu, et mõte on hea, aga käsi ei jõua järele. Nii on meie õppekavas ka traditsioonilised modelli joonistamised ja natüürmordi maalimised, kuid iga aastaga on järjest olulisemaks saanud loomingulist vabadust pakkuvad teemad, mis nõuavad sügavuti uurimist, abimaterjalide otsimist, iseendasse vaatamist ja ümbritsevaga suhestumist. Maalitundides uurime erinevate värvuste omadusi ja tähendusi. Erilise tähtsusega on looduse ja keskkonna teemad, mis aitavad tajuda meid ümbritsevat keskkonda ühtse tervikuna ja väärtustavad kõike, mis on elus. Hoolivus ja empaatiavõime on kõige olulisemad märksõnad meie tegevuses.

Et kunsti õppimisel on vaatamise ja mõtlemise osatähtsus sama suur kui käe harjutamise vajalikkus, siis on tähtis osa ringi tegevusest ühised näitusekülastused ning kohtumised tuntud kunstnike ja kunstiteadlastega. Oluline on arusaamine, et ilma kunsti vaatamise kogemuseta ja kunstiteooria tundmiseta ei ole võimalik ka ise midagi luua, ning teadmine, et maalikunst ei ole tänapäeval ainus kunstiliik. Selleks, et tegevus ringis oleks tulemuslik, on vaja huvi, tahtmist ja pühendumist.

TEEMAD: natüürmort, figuur, portree ja visandid modelli järgi, abstraktne kompositsioon, ideepõhised ja temaatilised kompositsioonid, autoportree, maastik, linnavaade, interjöör.
TEHNIKAD: pliiats, akrüül, süsi, pastell, akvarell.
Suvel maalilaager Karepal.
Mõnus loominguline õhkkond, võimalus olla koos teiste kunstihuviliste noortega.

Kullo joonistamise ja maalimise kursuse Facebook`i leht
JOONISTAMISE- JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE ÕPPEKAVA

.

JOONISTAMISE- JA MAALIKURSUS TÄISKASVANUTELE

OSALEJAD: täiskasvanud
ÕPPEKEEL: eesti keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: 6 koolitundi nädalas, 82 eurot kuus
Lisaks on vaja osta pintslid, aluspapid, lõuendid, värvid jne.
RUUM

TOIMUMISAEG: kaks korda nädalas esmaspäeviti kell 16.30-21.15 (täiskasvanute tunniplaan).
Esimene tund toimub 2.septembril, kell 16.30 – 21.25.

Täiskasvanud saavad registreerida Kullo kodulehekülje kaudu järgmiselt:
huviringi alt tuleb valida “Täiskasvanute rühmatund klassis (6 t nädalas)” ja õpetaja alt “Kersti Linnamägi – Joonistamise- ja maalikursus”

Ringi on oodatud kõik täiskasvanud kunstihuvilised. Eelnev ettevalmistus ja vanus ei ole olulised. Kõige tähtsam on huvi ja tahtmine ning võime kunstiga tegelemisele pühenduda.
Algajate kursuse programm hõlmab joonistamise ja maalimise põhitõdesid ja oskusi.
Edasijõudnute rühma tegevus lähtub teadmisest, et ringi liikmed on väljakujunenud isiksused, kes juhendaja poolt välja pakutud teemade kõrval tahavad realiseerida ka enda ideid.
Täiskasvanud, kes tahavad edasi õppida mõnes kunstikõrgkoolis, võivad osaleda noorteringi töös, mille tegevus on rohkem eksaminõudmistele orienteeritud.
TEEMAD: natüürmort, portree, figuur, interjöör, abstraktne kompositsioon, temaatilised kompositsioonid, vabateemad
TEHNIKAD: akrüül, õli, pastell, pliiats, süsi.
JOONISTAMISE- JA MAALIKURSUS NOORTELE JA TÄISKASVANUTELE ÕPPEKAVA

Kersti Linnamägi
Õpetaja

KONTAKT: 55 535 072
kersti.linnamagi(ät)kullo.ee