Klaverifestival MIT/t/MU/u/S – XI

Juba üheteistkümnendat korda toimuvale mittemuusikakoolide klaveriõpilaste festivalile MIT/t/MU/u/S on oodatud kõik klaveriõpilased, kes tegutsevad Tallinna ja Harjumaa huvikeskustes, loomingumajades, noortemajades, põhikoolide ja gümnaasiumide juures asuvates klaveriringides, samuti õpilased, kes õpivad eraõpetaja juures. Teretulnud on igal tasemel klaverimängijad.
Festivali toimumiskoht: Tallinna Huvikeskus „Kullo”, Mustamäe tee 59.
Festivali toimumisaeg: 08.02 – 09.02. 2020.
Vanuserühmad:
I – (5–6 aastased).
II – (7-8 aastased).
III – (9-11 aastased).
IV – (12-14 aastased).
V – (15–19 aastased).
Festivali esimene päev – KLASSIKA
Repertuaar – klassikaline muusika sooloklaverile (va.tehnilised etüüdid).
I – II rühm – 2 erineva iseloomuga klaveripala.
III – IV rühm – 2 erineva iseloomuga klaveripala (üks soovituslikult eesti helilooja).
V rühm – 2 erineva iseloomuga klaveripala (soovituslikult eri ajastutest ja üks lugu eesti heliloojalt).
Konkurss teemal „Ilus Etüüd“ ja/või „Orient“.
Klassika päeva raames toimub kõikides vanuserühmades konkurss teemal „Ilus etüüd“ ja/või „Orient“.
Konkursil saab esitada ühe pala kas mõlemal teemal või ühe pala ühel teemal. Konkursil esitatav pala ei või olla üks nende palade hulgast, mis esitatakse klassika päeva kahe pala voorus. Pala ajastu ja stiil vabal valikul.
„Ilus Etüüd“ – etüüd või tehniline pala, mille põhirõhk on muusikalisel ilul (mitte tehnilisusel).
Orient“ – pala, mille pealkirjas kajastub idamaisus või pala on kirjutatud idamaiste heliloojate poolt (Hiina, Jaapan, Korea, Kesk-Aasia, Kaukaasia jne.).
Festivali teine päev – ANSAMBEL JA VABA STIIL
Vanuserühmad: I-V (nagu klassika päeval).
Ansambel: igalt koosseisult (klaveriansambel, instrumentaal- või vokaalansambel klaveriga) üks lugu. Ansamblid võivad mängida ka klassikat.
Ansambleid hinnatakse kahes kategoorias:
* õpilane ja õpilane,
* õpilane ja õpetaja.
Vaba stiil: üks või kaks pala (jazz, estraadi- ja poplaulude klaveritöötlused, omalooming jne).
Kava maksimaalne kestus kuni 5 minutit.
MIT/t/MU/u/S festivalil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 31. jaanuariks 2020 e-aadressil
Registreerimiseks saata:
1. Õpilase nimi ja vanus, õppeaasta.
2. Õpetaja nimi.
3. Kooli nimi.
4. Ringi või klassi nimi.
5. Repertuaar koos kava ajalise pikkusega.