Klaveriõpilaste festival MIT/t/MU/u/S – 7

Juba seitsmendat korda toimuvale klaveriõpilaste festivalile MITMUS on oodatud kõik klaveriõpilased, kes tegutsevad huvikoolides, noortemajades, põhikoolide ja gümnaasiumide juures asuvates klaveriõpetuse klassides või ringides.
Teretulnud on igal tasemel klaverimängijad.

Festivali toimumiskoht: Tallinna Huvikeskus „Kullo”, Mustamäe tee 59.
Festivali toimumisaeg: 30.jaanuar -31. jaanuar 2016.
Vanuserühmad:
I – noorem (5–9-aastased)
II – keskmine (10–14-aastased)
III – vanem (15–19-aastased)

Festivali esimene päev: KLASSIKA
Repertuaar – klassikaline muusika sooloklaverile kuni XX sajandini (väljaarvatud tehnilised etüüdid).
I rühm – 2 erineva iseloomuga klaveripala
II rühm – 2 erineva iseloomuga klaveripala eri ajastutest
III rühm – 1) polüfoonia või klassikalise suurvormi üks osa 2) lüüriline pala
Konkurss teemal „Loodus“
Klassika päeva raames toimub kõikides vanuserühmades konkurss teemal „Loodus“.
Eriti oodatud on palad Eesti heliloojate loomingust.
Konkursil saab esitada ühe pala ja see ei või olla üks ja sama nendest paladest, mis esitatakse klassika päeva kahe pala voorus. Osalemine konkursil ei ole kohustuslik.

Festivali teine päev: ANSAMBEL JA VABA STIIL
Repertuaar: – igalt koosseisult (klaveriansambel, instrumentaalansambel klaveriga) ja üksikesitajalt üks pala (jazz, estraadi- ja poplaulude klaveritöötlused jne. Ansamblid võivad mängida ka klassikat) Ansambleid hinnatakse kahes kategoorias:
* õpilane ja õpilane
* õpilane ja õpetaja
MIT/t/MU/u/S festivalil osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 25. jaanuariks 2016
e-aadressil:
Registreerimiseks saata:
1. Õpilase nimi ja vanus, läbitud õppeaastate arv
2. Õpetaja nimi
3. Kooli nimi
4. Ringi või klassi nimi
5. Repertuaar koos kava ajalise pikkusega

Lisainfo: 6646 105

Festivali toetab Tallinna Haridusamet.