Kullo õpetaja ja direktor pälvisid tunnustuse

Tallinna reakojas 1. oktoobril toimunud õpetajate päeva tähistamisel tunnustati aasta parimaid Tallinna õpetajaid ja haridusjuhte. Kullo direktor Raul Tomberg pälvis aunimetuse „Tallinna aasta haridusasutuse juht 2013“ ning fotograafiaringi õpetaja Ernest Bondarenko aunimetuse „Innovaatiline õpetaja“.Konkursi „Tallinna aasta haridusasutuse juht“ eesmärk on tunnustada haridusasutuste juhte, kes isikliku eeskuju, eestvedamise ning süsteemse juhtimise kaudu väärtustavad lapse/õpilase arengut toetava keskkonna loomist. Seda aunimetust anti tänavu välja neljandat korda ning kokku pälvisid selle kolme haridusasutuse juhid, nende seas ka Kullo direktor Raul Tomberg.Viiendat aastat annab Tallinna Haridusamet koostöös Tallinna Alushariduse Juhtide Ühenduse ja Tallinna Koolijuhtide Ühendusega  välja ka aunimetust „Innovaatiline õpetaja“, mille seekord pälvisid seitse inimest, kelle hulgas oli ka Tallinna Huvikeskuse Kullo fotograafiaringi õpetaja Ernest Bondarenko. Innovaatilise õpetaja tiitlit pälvib uudsetele ideedele avatud, loov ja ettevõtlik pedagoog, kes on õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvalt uudse idee või õppemeetodi edukalt ka kasutusele võtnud.