Kullos ei toimu tavapärast õppetööd kuni 15. maini või eriolukorra lõppemiseni

Riigis kehtiva eriolukorra jätkumise tõttu ei toimu Kullos tavapärast õppetööd kuni 15.maini. Seetõttu kehtivad Kullos endiselt allolevad hariduskorralduslikud muudatused:

1) Tallinna Huvikeskus Kullo õppetöö toimub võimalusel distantsõppes väljaspool koolihoonet e-õppe teel.
2) Tallinna Huvikeskus Kullo ei korralda näituseid, kontserte, etendusi, konkursse ega teisi üritusi.

Hariduskorralduse muudatused kehtivad kuni eriolukorra lõppemiseni.