OSALEJAD: soovitatav vanus  1-3 eluaastat
ÕPPEKEEL: eesti keel / vene keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: 4 koolitundi nädalas, 39 eurot kuus
TOIMUMISAJAD: esmaspäeviti ja kolmapäeviti, kell 10.00-11.30

Mudilaste ringi on oodatud kõik 1-3 aastased väikelapsed. Muusikalised mõjutused laulu, rütmi, liikumise ja muusika kuulamise kaudu soodustavad lapse igakülgset arengut beebieast alates.

Last laulu saatel mängitades toetame tema emotsionaalset, keelelist ja motoorset arengut ning paneme idanema pisikese kauni seemne – muusikaarmastuse. Muusikaliste tegeluste mõjul arenevad lapse kuulmine, tähelepanuvõime, keskendumisoskus, loovus, mälu, enda mina tunnetamine – sellele toetub kogu lapse vaimne areng. Lapsed naudivad tuttavaid, beebieas mängitud mänge veel kolme-, nelja – ja viieaastaseltki. Tunni teises osas viibime mängutoas