MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL

OSALEJAD: soovitav vanus 8–19 eluaastat
ÕPPEKEEL: eesti keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: 6 koolitundi nädalas, 50 eurot kuus
RUUM: 31-10
TOIMUMISAEG: kaks korda nädalas, kokku 6 koolitundi
Õpilasel on võimalik valida nende 6 koolitunni talle sobivad ajad allolevate kellaaegade seast.
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti
13.30-15.45
15.45-18.00
Teisipäeviti ja neljapäeviti
13.30-15.45
15.45-18.00
18.00-20.15

Esimesed tunnid toimuvad:
edasijõudnud – 4.septembril ajavahemikul kell 13.30-18.00
uued õpilased – 5.septembril kell  16.00 (alates 13 a) ja  kell 17.30 (vanuses 8-12a).

Huviringi eesmärk on arendada loovust, fantaasiat ja käelist tegevust ning kujundada ruumilist ja kujundilist mõtlemist.
Huviringi ülesanded koostatakse jõukohastena, andes õpilastele võimaluse areneda individuaalselt loomingulisteks isiksusteks.
Huviringis tegeletakse joonistamise ja maalimisega, samuti klaasi- ja siidimaaliga.
Õpitakse kompositsiooni- ja värvusõpetust. Joonistatakse ja maalitakse geomeetrilisi ja vabateemalisi kompositsioone, natüürmorte, portreid, maastikke (loodus, linnud, loomad), linnavaateid ja fantaasiapilte.
Tehnikad: pliiats, süsi, pastel, akvarell, akrüül.
Osaletakse näitustel ja mitmetel erinevatel konkurssidel.

MAALIMINE, JOONISTAMINE, KLAASIMAAL ÕPPEKAVA

Karola Kaugema 
Õpetaja

KONTAKT:
karola.kaugema(ät)kullo.ee