Mittemuusikakoolide klaveriõpilaste minifestivalil
MIT/t/MU/u/S – 6.


Juba kuuendat korda toimuvale minifestivalile on oodatud kõik klaveriõpilased, kes tegutsevad huvikeskustes, loomingumajades, noortemajades, põhikoolide ja gümnaasiumide juures asuvates klaveriõpetuse klassides või ringides. Teretulnud on igal tasemel klaverimängijad. 

Festivali toimumiskoht: Tallinna Huvikeskus „Kullo”, Mustamäe tee 59.
Festivali toimumisaeg:  31.jaanuar -1. veebruar 2015.
Vanuserühmad:
I – noorem (5–9-aastased)
II – keskmine (10–14-aastased)
III – vanem (15–19-aastased)

Festivali esimene päev: KLASSIKA
Repertuaar – klassikaline muusika sooloklaverile kuni XX sajandini (väljaarvatud tehnilised etüüdid).
I rühm – 2 erineva iseloomuga klaveripala
II rühm – 2  erineva iseloomuga klaveripala eri ajastutest
III rühm – 1) polüfoonia või klassikalise suurvormi üks osa 2) lüüriline pala

Konkurss teemal „Maailma tantsud“

Klassika päeva raames toimub kõikides vanuserühmades konkurss teemal „Maailma tantsud“.  Konkursile on oodatud  kõik tantsupalad.
Eriti oodatud on palad Eesti heliloojate loomingust.
Konkursil saab esitada ühe pala ja see  ei või olla üks ja sama nendest paladest, mis esitatakse klassika päeva kahe pala voorus. Osalemine  konkursil ei ole kohustuslik.

Festivali teine päev: ANSAMBEL JA VABA STIIL

Repertuaar: – igalt koosseisult (klaveriansambel, instrumentaalansambel klaveriga) ja üksikesitajalt üks pala (jazz, estraadi- ja poplaulude klaveritöötlused jne. Ansamblid võivad mängida ka klassikat)  Ansambleid hinnatakse kahes kategoorias:
* õpilane ja õpilane
* õpilane ja õpetaja

MIT/t/MU/u/S festivalil osalemiseks palume registreeruda  hiljemalt 25. jaanuariks 2015
e-aadressil: .
Registreerimiseks saata:
1. Õpilase nimi ja vanus, läbitud õppeaastate arv
2. Õpetaja nimi
3. Kooli nimi
4. Ringi või klassi nimi
5. Repertuaar koos kava ajalise pikkusega


 Lisainfo: , 6646 105 .

Festivali toetab Tallinna Haridusamet..