Muutuvad õpilaste karantiinireeglid

Muutuvad õpilaste karantiinireeglidVabariigi Valitsus võttis vastu otsuse loobuda alates esmaspäevast, 7. veebruarist lähikontaktsete laste ja noorte karantiininõudest juhul, kui laps on terve ja ilma COVIDi sümptomiteta.
Alates 14. veebruarist ei nõuta lastelt ja noortelt enam Eesti-siseselt COVIDi tõendit.

Haigustunnusteta lapsed ei pea haridusasutuses ja huvihariduses toimunud lähikontakti korral karantiini jääma
Esmaspäevast, 7. veebruarist ei pea vaktsineerimata lähikontaktsed õpilased enam karantiini jääma, kui neil puuduvad haigustunnused. Leevendus kehtib kõigile kuni 18-aastastele (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele lasteaialastele ja õppijatele, kelle lähikontakt leidis aset lapsehoiuteenuse osutamisel, koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, huvikoolis või noorsootööasutuses.
Positiivse testitulemuse või haigustunnuste esinemise puhul tuleb jääda koju.
Piirangute leevendamisega hariduses ja huvihariduses peavad kaasnema tavapärased ettevaatusabinõud nagu distantsi hoidmine, maskide kandmine, hügieenireeglite järgimine ja siseõhu kvaliteedi tagamine.
Siseriiklikult kaob laste ja noorte COVIDi-tõendi nõue
Alates 14. veebruarist ei nõuta Eesti siseselt enam COVIDi tõendit kuni 18-aastastelt (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatelt üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses õppivatelt noortelt.