„Narva Kunstikooli 25. aastapäev“ – näitus Huvikeskus Kullo Lastegaleriis

„Narva Kunstikooli 25. aastapäev“ – näitus
avamine 17.10 kell 16.00, avatud 17.10-30.10.2014
Huvikeskus Kullo Lastegaleriis (Tallinn, Kuninga6)
 
 „Narva Kunstikooli 25. aastapäev“ – näitus
Нарвской художественной школе-25avamine 17.10 kell 16.00, avatud 17.10-30.10.2014  Huvikeskus Kullo Lastegaleriis (Tallinn, Kuninga6)Septembris aastal 2014 Narva Kunstikool peab 25 aastapäeva. Täna koolis õpib 220 õpilast. Iga õppeaasta meie kooli vilistlased kaitsevad diplomitöid, mida me hoolikalt hoiame ja eksponeerime mitte ainult Eestis, kuid ka teistes riikides. 25. aasta jooksul üle 400 õpilase on lõpetanud Narva Kunstikooli. Paljudele Narva Kunstikooli vilistlastele kunst on saanud elukutseks. Nad edukalt töötavad disaineritena, restauraatoritena, arhitektidena, kunstiõpetajatena. Kogu õppetöö jooksul meie pedagoogid õpetavad mitte ainult kujutavat kunsti, vaid ka kasvatavad esteetiliselt, arendades kunstimaitset. Nad aitavad lastel tunnetada ümbritsevat maailma, arendada tähelepanulikkust, õpetavad mõtlema loogiliselt, mõistma nähtut, arendavad fantaasiat ja isikupäraseid ideid, tutvustavad kunstimaterjalide ja tehnikate mitmekesisust.Näitusel on eksponeeritud tööd erinevate kujutava kunsti liikides ja žanris: maal, graafika, gobelään, skulptuur ja keraamika. Igas töös on nähtav autori loominguline eripärasus, oskus edastada meeleolu, emotsioone ja iseloomu.   В сентябре 2014 года Нарвской художественной школе исполнилось 25 лет. Сегодня в школе обучается 220 учащихся . Каждый учебный год, для наших выпускников заканчивается защитой дипломной работы, которые мы бережно храним и показываем их творчество не только в Эстонии, но и в других странах. За 25 лет работы, более 400 учащихся закончили   художественную школу. Для многих наших выпускников изобразительное искусство стало профессией. Они успешно реализуют себя, работая дизайнерами, реставраторами, архитекторами, учителями изобразительных искусств. На протяжении всего времени наши  педагоги обучают детей не только изобразительному искусству, но и эстетически  воспитывают, развивая их художественный вкус. Они помогают детям познавать окружающий мир, развивать наблюдательность,  учат логически мыслить, осознавать увиденное, придумывать новые образы, нестандартные идеи, знакомят с разнообразием художественных материалов и техник.На выставке представлены  работы учащихся выполненные в различных видах и жанрах изобразительных искусств как живопись, графика, батик, гобелен, скульптура и керамика. В каждой работе видна творческая индивидуальность автора, умение передать настроение, эмоции и характер.геннадий курленков
директор
Kullo Lastegalerii
Avatud T-L kell 10.00 – 18.00