Õppetegevus Kullos alates 18.jaanuarist

Alates 18. jaanuarist hakkavad Kullos individuaaltunnid toimuma kontaktõppena. Rühmaõpe jätkub kas distantsõppena või õues kuni 10-liikmelistes gruppidena.
Täpse info, kuidas Teie lapse huviringi töö on alates 18. jaanuarist korraldatud, saate enda huviringi õpetaja käest.
Sisetingimustes toimuvate tegevuste puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjusi arvestades võimalik.
Praeguse info kohaselt kehtivad sellised piirangud jaanuarikuu lõpuni. Anname teada, kui vahepeal peaks midagi muutuma.
Lapsevanematele esitatakse jaanuarikuu eest õppetasu arve 50% hinnasoodustusega.