Õppetegevus Kullos alates 26.04.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele hakkavad alates 26. aprillist kehtima järgnevad piirangud:
alates 26. aprillist on välitingimustes lubatud tegevused kuni 10 osalejaga gruppides, sh treenerid või juhendajad. Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.
alates 3. maist on lubatud sisetingimustes individuaaltunnid (2+2 reegit järgides, st et koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad). Rühmategevused ei ole siseruumides lubatud.

Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Sellised piirangud kehtivad kuni uute piirangute vastuvõtmiseni.

Täpse info, kuidas Teie lapse huviringi töö on korraldatud, saate enda huviringi õpetaja käest.