Õppetöö Kullos alates 17.05.2021.

• alates 17. maist tohib välitingimustes huviharidust läbi viia kuni 25-inimeselises rühmas (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni 250 inimest. Grupid ei tohi omavahel kokku puutuda.

• Siseruumides on lubatud individuaaltunnid, järgides 2+2 reeglit, st et koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.
Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.  Praegused piirangud jäävad kehtima kuni 30. maini, valitsus vaatab piiranguid jooksvalt üle.
Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
 
Täpse info, kuidas Teie lapse huviringi töö on korraldatud, saate enda huviringi õpetaja käest.