Õppetöö Kullos käesoleval nädalal.

Tallinna Huvikeskus Kullo lähtub oma tegevustes eelkõige laste ja noorte huvidest.
Sellest tulenevalt toimuvad üldhariduskooli vaheaja nädalal (25-31.10) Kullo huviringides kas alternatiivsed tegevused või jätkuvad tavapärased tunnid.
Muudatuste kohta saab täpsemat informatsiooni oma huviringi õpetaja käest.
Samuti kuvatakse muudatusi Kullo koduleheküljel rubriigis AJUTISED MUUDATUSED ÕPPETÖÖS.