Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad Tallinna Huvikeskus Kullos COVID-19 riske maandada

Alates esmaspäevast, 14. septembrist palume vanematel Kullosse mitte tulla.
Kullosse on lubatud siseneda vaid eelkooliaealiste laste vanematel, kes lähevad Kullo huviringi ning ainult äärmisel vajadusel või eelneval kokkuleppel õpetaja või valvelaua töötajaga.
Kullos viibides peavad lapsevanemad kandma maski.
Huvikooli töökorraldus saab tänavu olema seotud viiruse levikuga ja vastavalt sellele tekivad ka muudatused, millega kõik peame arvestama. Palume kõigilt mõistvat suhtumist ja kehtestatud reeglitest kinnipidamist

 Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada

Õpilane:

• Haigena huvikooli ei tule.
•Täidab koolis kokkulepitud reegleid.
• Võtab teadmiseks, et minu käitumine mõjutab kõikide heaolu.
• Koolimajja sisenedes peseb või desinfitseerib käed.
• Enne söömist peseb või desinfitseerib käed.
• Ruumist väljudes puhastab oma töölaua vastavalt kokkulepitud korraldusele.
• Koolipäeva jooksul tekkivate terviseprobleemide puhul annab sellest kohe teada enda huviringi õpetajale.