Uus õppeaasta Kullos on alanud

Uue õppeaasta huviringidega saab tutvuda SIIN.

Õpilaste vastuvõtt ja lepingu sõlmimine toimub Kullo kodulehel. Vastu võetakse digitaalselt allkirjastatud dokumente.

Huvikooli kohakasutusleping kehtib ühe õppeaasta (õppeperiood kestab 01.09.2022–31.05.2023).

Vastused võimalikele küsimustele (kes saavad huviringides osaleda, milliste valdadega on Tallinnal lepingud sõlmitud, kuidas haiguse korral tasaarveldus käib jne).

 Soovime ilusat uut õppeaastat ning ühtlasi anname teada olulist informatsiooni uue õppeaasta kohta.

Stuudium
Alates sellest õppeaastat hakkab Kullo kasutama Stuudiumi päeviku süsteemi. Uuele süsteemile üleminek toimub järk-järgult septembrikuu jooksul. Stuudiumis on leitav info õpilase tunni tegemiste, ürituste ja puudumiste kohta. Samuti on võimalik Stuudiumi kaudu suhelda kirja teel õpetajaga. Palume kõikidel vanematel luua endale konto https://kullo.ope.ee/auth/

Koolivaheajad
Vastavalt huvikooli seadusele ja Kullo põhimäärusele koosneb huvikooli õppeaasta õppeperioodist ja õppevaheaegadest.
Õppeperiood kestab 1. septembrist kuni 31. maini, kokku 9 kuud. 2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt sätestatud järgnevalt:
I vaheaeg 24.-30.10.2022;
II vaheaeg 22.12.2022-08.01.2023;
III vaheaeg 27.02-05.03.2023;
IV vaheaeg 24.-30.04.2023.
Huviringi õppemaks on kohatasu, mis on ära jaotatud 9 kuu õppeperioodi peale ning kuhu on sisse arvestatud koolivaheajad, millal ei toimu huvikoolis õppetööd. Vaheaja perioodide osas ei tehta õppemaksust tasaarveldust. Huviringi õppemaks on iga kuu sama suur, hoolimata erinevustest, mis tulenevad koolivaheaja nädalatest, riiklikest puhkepäevadest, lisa üritustest või tundide arvust sõltuvalt erinevate kuude pikkusest.

Arved ja tasaarveldamine
Arved saadetakse meilile iga kuu lõpus käesoleva kuu kohta, maksetähtaeg jääb järgmise kuu algusesse.
Tasaarveldus haiguse puhul: juhul kui õppur on olnud haige vähemalt 14 päeva järjest, tehakse tasaarveldus. Info, mis kuupäevast mis kuupäevani haigus periood on kestnud, tuleb saata e-maili teel aadressile hiljemalt 5 päeva peale tervenemist.
Võlgnevust saate kontrollida ja arve(d) tasuda Tallinna linna e-teeninduses https://taotlen.tallinn.ee/

Lepingu lõpetamine
Tuletame meelde lepingu lõpetamise ette teatamise tähtajad. Rühmaõppes osalejatel tuleb lepingu lõpetamisest teada anda vähemalt 14 päeva ning individuaalõppes osalejatel vähemalt 30 päeva. Kuni septembrikuu lõpuni saab lepinguid lõpetada ilma ette teatamise tähtaegadeta teatades sellest õppeadministraatorit e-kirja teel
Lepingut saab lõpetada Kullo koduleheküljel https://applications.kullo.edu.ee/resignation

 Kullo kohvik
Kahjuks on senine kohvikupidaja oma lepingu lõpetanud ja õppeaasta alguses meie õpilastel, lapsevanematel ja teistel külastajatel kohviku külastamise võimalus puudub.

REGISTREERU HUVIRINGI

 HUVIRINGID 2022/2023 ÕPPEAASTAL

MUDILASTELE

Kullo eelkool (4-aastaste, 5-aastaste ja 6-aastaste rühmad)

KT Stuudio tants 4 ja 5aastastele

KT Stuudio tants-laul 3, 4 ja 5aastastele

KT Stuudio tants 6aastastele

Kooristuudio Ellerhein ettevalmistuskoor

Kooristuudio Raduga ettevalmistuskoor

Laulustuudio Sinilill

Mudilaste muusikaring (vene õppekeelega)

Meisterdamine,puutöö ja disain

Meisterdamine ja voolomine

Tantsuansambel Sõleke 

Väikelaste loovusring

EELKOOL 

4-aastaste rühmad 
5-aastaste rühmad
6-aastaste rühmad
 

KUNST, KÄSITÖÖ

Foto- ja videoring

Joonistamine, trüki- ja arvutigraafika

Joonistamise- ja maalikursus

Keraamika 

Kunstistuudio Lastegaleriis 

Käsitööarmastajate huviring

Maalimine, joonistamine, klaasimaal 

Meisterdamine ja disain

Meisterdamine ja voolimine 

Moekunst

Skulptuur

Õmblemine ja mood 

LOODUS JA MÕTTEMÄNGUD

Loodusring

Mõttemängud

MUUSIKA

Akordioniõpe

Djembering

Folkstuudio Piibar

Instrumentaalansambel Sõleke

Flöödiõpe

Kandleõpe

Kitarriõpe 

Klaveriõpe 

Klassikaline laul

Kooristuudio Ellerhein ettevalmistuskoor

Kooristuudio Ellerhein mudilaskoor

Kooristuudio Ellerhein lastekoor

Kooristuudio Ellerhein tütarlastekoor

Kooristuudio Raduga ettevalmistuskoor

Kooristuudio Raduga mudilaskoor (vene õppekeelega)

Kooristuudio Raduga kandidaatkoor (vene õppekeelega)

Kooristuudio Raduga kontsertkoor (vene õppekeelega)

Kooristuudio Raduga kammerkoor

Kullo puhkpilliorkester (flöödi-, eufooniumi-, klarneti-, metsasarve-, saksofoni-, trombooni-, trompeti-,  tuuba- ja orkestrilöökpillide õpe)

Laulustuudio Helisev hääl

Laulustuudio Sinilill

Mudilaste muusikaring (vene õppekeelega)

Pop-jazz laul  

Solfedžo pilliõppes

Trummiõpe

Ukulelering

Viiuliõpe 

Väikelaste loovusring

 

TANTS

Tantsuansambel Sõleke

KT Stuudio: UUS! KT Stuudio hommikune show/jazz;  KT Stuudio tants 4, 5, 6aastastele; KT Stuudio show- ja jazztants, KT Stuudio tänavatants.

 TEATER

 Teatriring

TEHNIKA

Autoring

Elektroonika ja robootika 

IT- ja arvutiring 

Laevamudelism

Lennumudelism 

Makettide ja mudelite meisterdamine

Meisterdamine, puutöö ja disain

Robotiehitus