VÄIKELASTE LOOVUSRING

NB! Kui soovid liituda väikelaste loovusringiga veel õppeaastal 2023/24, palun kirjuta õpetajale anneli.uus(at)kullo.ee

OSALEJAD: 1-2. aastased lapsed koos vanematega; 3-4. aastane laps, kes tunni tegevustega harjunud, võib jääda tundi juba ilma vanemateta
ÕPPEKEEL: eesti keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: kaks korda nädalas, kokku 4 koolitundi, 45 eurot kuus
TOIMUMISAJAD:
E ja K 09.00-10.30 (1-2.a) – esimene kohtumine 3. septembril kell 09.00.
E ja K 10.40-12.10 (3-4.a) – esimene kohtumine 3. septembril kell 10.40. 
T ja N 09.00-10.30 (1-2.a) – esimene kohtumine 4. septembril kell 09.00.
T ja N 10.40-12.10 (1-2.a) – esimene kohtumine 4. septembril kell 10.40.
T ja N 12.20-13.50 (1-2.a)- esimene kohtumine 4. septembril kell 12.20.
RUUM: 2-15

Tundi alustame umbes 30-minutilise muusikategevustega, seejärel jätkame käelise tegevusega, milleks on samuti planeeritud umbes 30 minutit. Kui eelnevad tegevused tehtud, on võimalus suhelda ja mängida.
Ringitegevuste põhieesmärk on tekitada lapses huvi kaunite kunstide vastu. Muusikategevused panevad aluse lapse üldisele loomingulisele aktiivsusele. Eakohased laulud ja pillimängud annavad võimaluse muusikaliste võimete kujunemiseks. Käelised tegevuste kaudu areneb peenmotoorika, mis omakorda on jällegi seotud lapse kõne ja üldise arenguga. Laps saab katsetada erinevate materjalidega ning õppida erinevaid võimalusi nende kasutamiseks. Lisaks on ringitund võimalus lapsel ja lapsevanemal koos arendavalt aega veeta ning ringikaaslastega sõbruneda. Teiste lastega sotsialiseerumine annab muuhulgas hea ettevalmistuse lasteaeda minekuks.

VÄIKELASTE LOOVUSRINGI ÕPPEKAVA

Anneli Uus

Õpetaja

KONTAKT: 56663126
anneli.uus(ät)kullo.ee