FLÖÖDIÕPE

OSALEJAD: soovitav vanus alates 7. eluaastast
ÕPPEKEEL: eesti keel / vene keel
ÕPPEMAHT JA -TASU: 1 individuaaltund nädalas (45min) 85 eurot kuus või 1 individuaaltund nädalas (45min) ja 1 rühmatund solfedžos (45min) 90 eurot kuus
RUUM: 116, Vilde tee 69

Flöödiringis omandatakse plokkflöödi- või flöödimängu oskus olenevalt õpilase muusikalistest eeldustest ja varasemast muusikalisest ettevalmistusest. Iga osavõtja teadmisi ja oskusi arvestatakse individuaalselt instrumendi mängu oskuse ja üldise muusikaoskuse arendamisel. Lisaks arvestatakse osavõtja soove ja võimeid muude muusikaliste oskuste arendamiseks (ansamblimäng, soololaul, süntesaator, klaver jm) harrastusmuusiku tasemel. Õpilased saavad mitmeid erinevaid esinemisvõimalusi nii ansamblis kui ka sooloinstrumentidel.

Õpetajad võtavad uute õpilastega ise ühendust septembri alguses. Kui ühendust ei võeta, jääb õpilane ootenimekirja.

FLÖÖDIÕPPE ÕPPEKAVA

Maris Lend

Õpetaja

KONTAKT: 56 695 939
maris.lend(ät)kullo.ee