Narva kunstikooli pedagoogide näitus „DIALOOG“

Narva kunstikooli pedagoogide näitus „DIALOOG“
 
Kullo Lastegaleriis 30.08-13.09.2019
Kuninga 6, Avatud E-R kell 10-00-18.00
Fotosid FB
Narva kunstikooli pedagoogide näitus „DIALOOG“  30.08.-20.08.2019 Kullo Lastegaleriis.Dialoog on meie elu osa. Dialoogi abil me jagame infot, emotsioone, tundeid. Kujutav kunst omab unikaalset keelt mis soodustab dialoogi erineva vanuses ja rahvusest inimeste vahel. Näitusel on eksponeeritud Narva kunstikooli pedagoogide (Anne Pärtel, Olga Tjurina, Irina Sopina, Natalja Vassiljeva, Svetlana Jerjomina, Jelena Kuznetsova, Šamil Aliev, Anatoly Romanov, Vladislav Kuznetsov, Gennadi Kurlenkov) loomingulised tööd teostatud erinevates stiilides, tehnikates, žanrites, materjalides mida ühendab armastus loomingu vastu. Igal autoril on oma ära tuntav käekiri, oma teemad ja süžeed. Erinevad lähenemised loovad vaba atmosfääri dialoogiks. Ühises ruumis  kunstnike loomingud peavad dialoogi üksteisega, säilitades individuaalsust, kaasates vaatlejaid mõtlemisprotsessi ümbritsevast maailmast.
Näitus on pühendatud Narva Kunstikooli 30. aastapäevale.

Выставка ДИАЛОГ.Диалог — это часть нашей жизни. С помощью диалога мы обмениваемся информацией, эмоциями и чувствами. Изобразительное искусство имеет свой уникальный язык, способствующий диалогу между людьми разного возраста и национальности. На выставке представлены творческие работы педагогов Нарвской художественной школы ( Анне Пяртель,, Ольга Тюрина, Ирина Сопина, Наталья Васильева, Светлана Еремина, Елена Кузнецова, Шамиль Алиев, Анатолий Романов, Владислав Кузнецов, Геннадий  Курленков.) выполненные в разных стилях, техниках и материалах, объединенных любовью к творчеству. У каждого автора свой узнаваемый почерк, свои темы и сюжеты. Разные школы и подходы к творчеству создают свободную атмосферу для диалога. Соединяясь в одно выставочное пространство, произведения художников ведут диалог друг с другом, сохраняя свою индивидуальность, вовлекая в процесс размышления зрителя с окружающим миром, творческой личностью и источником вдохновения.Выставка приурочена 30- летию Нарвской художественной школы.