Õppetegevus Kullos alates 1.02.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele kehtivad alates 1. veebruarist huviharidusele järgnevad piirangud:
Mittekontaktse ja madalama riskiga tegevuse juures on osalejate hulga piirang 10+1.
Sisetingimustes tuleb kontaktse ja kõrge viiruseleviku riskiga tegevuse puhul lähtuda 2+2 reeglist (koos saavad olla kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad). Kõrge viiruseleviku riskiga on tegevused, mille käigus toimub intensiivne sisse- ja väljahingamine ning aerosoolide teke.
Kõigi sisetingimustes läbiviidavate tegevuste puhul:
• Tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel see ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
• Ruumi täituvus võib olla kuni 50%.
Välitingimustes võib viia läbi tegevusi kuni 50 osalejaga rühmas.
Täpsema informatisooni  iga huviringi õppetöökorralduse kohta saab huviringi õpetajalt.