Õppetegevus Kullos alates 1.veebruarist

Mittekontaktne või madala riskiga tegevus või treening on lubatud kuni 10-liikmelisele rühmale, kellele lisandub õpetaja või juhendaja.
Kontaktne või kõrge viiruseleviku riskiga tegevus või treening on lubatud kuni 10-liikmelisele rühmale (kellele lisandub õpetaja või juhendaja) ja lisaks tuleb järgida ka 2+2 põhimõtet (koos saavad olla kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad).
• Kogu tegevuse või treeningu vältel ei tohi vahetada partnerit/pinginaabrit.
• Teiste osalejate või paaridega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahet.
• Tagatud peab olema, et ruumi täituvus ei oleks üle 50% ning ei puututa kokku teiste rühmadega.Kõrge viiruseleviku riskiga huviringid Kullos on: puhkpilliorkester; laulukoorid ja lauluringid; tantsimine; teatriringid.Siseruumides läbiviidavate tegevuste puhul tuleb kanda maski ning tagada desinfitseerimisnõuete täitmine.
Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.Välistingimustes on lubatud tegevus kuni 50 osalejaga, sealhulgas treener või juhendaja. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.Täpsema informatisooni iga huviringi õppetöökorralduse kohta saab huviringi õpetajalt.