Õppetegevus Kullos alates 22.02.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele kehtivad alates 22. veebruarist huviharidusele järgnevad piirangud:
• Siseruumides on lubatud üksnes individuaalõpe.
Sisetingimustes toimuvate tegevuste puhul tuleb kanda maski ja järgida muid ettevaatusabinõusid. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjusi arvestades võimalik.

• Rühmaõpe jätkub kas distantsõppena või õues.
Välitingimustes võib jätkata tegevust seniste reeglite järgi. Lubatud on tegevus kuni 50 osalejaga, sealhulgas õpetaja. Tagatud peab olema, et ei puututa kokku teiste rühmadega ning desinfitseerimisnõuete täitmine.

Täiendavad piirangud kehtivad praegu kuni 07.03.2021.

Täpse info, kuidas Teie lapse huviringi töö on alates 22.02.2021 korraldatud, saate enda huviringi õpetaja käest.