Õppetegevus Kullos alates 11.03.2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldustele  on alates 11.märtsist  huvihariduse tegevused siseruumides keelatud.
Välitingimustes on huviharidus lubatud  arvestades 2+2 liikumisreeglit (st. koos tohivad olla maksimaalselt kaks inimest ja teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad).
Täpse info, kuidas Teie lapse huviringi töö on korraldatud, saate enda huviringi õpetaja käest.

Täiendavad piirangud kehtivad kuni 25.04.2021.
 Ajavahemiku 01.03-30.04.2021 eest õppetasu ei  arvestata